18 Phiếu bài tập hè 2023 lớp 2 lên lớp 3 | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 năm 2023 gồm 18 phiếu bài tập hè môn Toán, Tiếng Việt theo tuần. Mỗi tuần các em sẽ luyện giải một tờ phiếu này, để nắm vững kiến thức, tự tin hơn khi bước vào lớp 3 năm 2023 – 2024.

Phiếu bài tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 gồm các dạng bài tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, bài toán có lời văn, bài tập luyện từ và câu…  Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm Bài tập học hè môn Tiếng Việt lớp 2. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

Bài tập ôn hè 2023 lớp 2 – Tuần 1

Bài tập môn Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhanh:

a. 26 + 17 + 23 + 14
b. 46 + 82 + 18 + 54
c. 37 – 5 + 37 – 7

Bài 2: Tìm x

a. x + 36 = 72
b. x – 45 = 37
c. x + 32 = 18 + 45
d. 76 – x = 28

Bài 3: Điền dấu ><= thích hợp vào chỗ chấm

a. 25 + 36 …. 17 + 48
b. 84 – 36 …. 83 – 37
c. 56 – 19 …. 18 + 19

See also  Giải thích câu Học, học nữa, học mãi (19 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Bài 4: Điền dấu ><= thích hợp vào chỗ chấm

a. x + 32 …. 41 + x
b. 56 – y …. 45 – y
c. x – 26 …. x – 21

Bài 5: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.

Bài 6: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.

Bài 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 25 + 48 = 73

b. 76 – 29 = 57

c. 57 – 28 = 29

Bài tập môn Tiếng Việt lớp 2

Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cụm từ khi nào dưới đây:

a. Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng?

b. Khi nào bạn về thăm ôm bà?

c. Bạn vẽ bức tranh này khi nào?

d. Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?

Bài 2: Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(sông, xông) ………. Hồng ……….. xáo
(sa, xa) ………. sút đường ……….
(sương, xương) cây……….rồng ……….sớm

Bài tập ôn hè 2023 lớp 2 – Tuần 2

Bài tập môn Toán lớp 2

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. ☐ + 35 = 89

b. 45 – ☐ = 28

40 + ☐ = 89

100 – ☐ = 39

86 = ☐ + 0

☐ – 27 = 72

Bài 2: Tìm x

a. x – 21 = 33 – 21

b. 78- x = 42 + 24

c. x + 25 = 100 – 25

d. 89 – x = 28

Bài 3: Viết thêm 2 số vào dãy số sau

a. 9; 12 ; 15; 18; ….; ….

See also  Unit 7 Lớp 8: Getting started | 2022 Cokovietnam

b. 4; 8 ; 16; ….; ….

c. 100; 200 ; 300; 400; ….; ….

d. 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. ☐ + 15 < 15 + 1

b. 18 < ☐ + 16 < 20

c. 10 < ☐ < ☐ < 13

Bài 5: >;<; =

2 x 5 … 5 x 2

20 x 4 … 79

60 : 3 … 3 x 7

40 x 2 … 80 : 2

30 x 2 … 20 x 4

4 x 10 …. 5 x 9

Bài tập môn Tiếng Việt lớp 2

Bài 1: Tìm các tiếng:

a. Bắt đầu bằng gi hoặc d, có nghĩa như sau:

– Chỉ vật để cho người nằm:…………………………………………
– Chỉ sợi dùng để buộc:………………………………………………..
– Trái với hay:………………………………………………………………
– Tờ mòng, dùng để viết chữ lên:…………………………………..

b. Có vần ưt hoặc ưc:

– Chỉ chỗ rất sâu mà thường đứng trên núi cao nhìn xuống ta thấy:………………………………
– Chỉ động tác bơ đi các thứ ta không cần nữa (đồng nghĩa với quẳng đi):……………………..

Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào?

– Mùa thu, hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.
– Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

a. Hoa gạo nở đổ rực trên những cành cây.

– Câu hỏi em đặt:………………………………..

b. Đàn cò đậu trắng xóa trên cánh đồng.

– Câu hôi em đặt:………………………………..

Bài 4: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a. Những cây hoa héo tàn vì không được tưới nước.
b. Vì nắng to, cánh đồng nứt nẻ.
c. Vì ham chơi, Hà bị điểm kém.
d. Thỏ thua rùa vì quá chủ quan.

See also  Đồng Chí - Tác giả: Chính Hữu | 2022 Cokovietnam

….

>> Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo toàn bộ bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply