29 đề ôn hè môn Toán lớp 5 | 2022 Cokovietnam

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 – Học hè gồm 29 đề ôn tập môn Toán, giúp cho các em học sinh lớp 5 ôn tập, luyện giải đề trong dịp hè 2021 này.

Bộ đề ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao, với các dạng bài tập tìm x, tính nhanh, chuyển hỗn số thành phân số, điền số thích hợp vào chỗ trống, giải toán có lời văn….. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 5

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 – Đề 1

Bài 1: Tính

a, frac{4}{7}+frac{5}{13}

b, frac{2}{15}+frac{7}{5}

c, frac{41}{15}timesfrac{20}{13}

d, frac{3}{5}+2

e, 4-frac{13}{4}

g, 2 :frac{1}{3}

Bài 2: Tìm x

a, frac{7}{5}-x=frac{3}{10}

b, frac{4}{7} : x = frac{5}{15}

Bài 3: Tính nhanh

a, frac{6}{7}+frac{5}{12}+frac{7}{12}+frac{1}{7}

b, frac{4}{13}timesfrac{6}{13}+frac{4}{13}timesfrac{7}{13}

Bài 4: Chuyển các hỗn số sau thành phân số

2frac{3}{5}  ;  7frac{1}{2}  ;  4frac{3}{8}  ;  5frac{4}{11}  ;  9frac{1}{12}  ;  3frac{7}{9}

Bài 5: Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 cái. Số bao xanh chiếm frac{30}{100} tổng số bao, số bao trắng chiếm 45/100 tổng số bao. Hỏi có bao nhiêu cái bao màu vàng?

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 – Đề 2

Bài 1: Tính

See also  Phân tích Cảnh ngày hè siêu hay (15 mẫu) | 2022 Cokovietnam

a, 4frac{1}{3}+2frac{5}{6}

b, 7 - 2frac{2}{3}

c, 2frac{3}{7}times1frac{3}{4}

d, 5frac{1}{3} : 3frac{1}{5}

Bài 2: Tìm x

a, x - 1frac{3}{5} = 2frac{1}{10}

b, 5frac{1}{7} : x = 4

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ …

5m 4cm = …..m 270cm = ………..dm

720cm = …..m….cm 5 tấn 4 yến = ……….kg

2 tạ 7kg = …… tạ 5m2 54m2 =….m2

67m2 4cm2 = …..cm2

Bài 4: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 5: Hai thùng dầu có 169 lít dầu. Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 – Đề 3

Bài 1: Tìm x

a, 3 - x = frac{5}{7}

b, frac{7}{13} : x = frac{14}{39}

c, x times frac{3}{5} = frac{14}{15}

d, x - frac{5}{8} = 1frac{3}{4}

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ……

4m = …………km
5kg = …………tạ
3m 2cm = ………… hm
4yến 7kg = …………tạ
3km 6 m = ………… m
4 tạ 9 yến = …………kg
15m 6dm = …………cm
2yến 4hg = …………hg

Bài 3: Có hai túi bi. Túi thứ nhất có số bi bằng frac{3}{5} số bi túi thứ hai và kém túi thứ hai là 26 viên bi. Tìm số bi mỗi túi?

Bài 4: Chu vi của một hình chữ nhật là 56cm, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó?

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 – Đề 4

Bài 1: Viết các số thập phân:

a. Ba phẩy không bảy

b. Mười chín phẩy tám trăm năm mới

Bài 2: Điền dấu >,<, = vào

3m2 5cm           305 cm

6dam2 15m       6dam2 150dm

Bài 3: Mẹ mua 9 quả cam, mỗi quả 800 đồng nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả?

See also  Soạn bài Thề nguyền (trang 115) | 2022 Cokovietnam

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 480m, chiều dài hơn chiều rộng là 4 dam. Tìm diện tích hình chữ nhật.

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 36 dam, chiều rộng bằng frac{2}{3} chiều dài. Hỏi

thửa ruộng có diện tích là bao nhiêu m2.

………………..

Tải file để xem trọn bộ 29 đề ôn tập toán lớp 5!

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply