48 bài toán ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Môn Toán mang tới 48 bài toán từ cơ bản tới nâng cao, cho các em học sinh lớp 1 đang chuẩn bị lên lớp 2 ôn tập, luyện giải toán trong dịp nghỉ hè 2021 này.

Để giúp các em học sinh ôn tập hè, các thầy cô giáo và quý phụ huynh có thể tham khảo thêm bài tập hè môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 để giúp các em củng cố lại kiến thức được tốt hơn.

48 bài toán ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

Bài 1: Điền dấu, – thích hợp vào ô trống

12 + 6 ☐ 6 + 4 + 7

15 + 0 ☐ 15 – 0

18 – 5 ☐ 14 – 4 + 5

0 + 10 ☐ 10 + 0

30 + 40 ☐ 80 – 20

90 – 50 ☐ 10 + 40

70 – 40 ☐ 90 – 60

30 + 20 ☐ 10 + 40

Bài 2: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.

12 ☐ 5 ☐ 3 = 14

14 ☐ 4 ☐ 1 = 11

16 ☐ 3 ☐ 2 = 17

32 ☐ 30 ☐ 2 + 4

45 ☐ 20 ☐ 4 = 69

84 ☐ 10 ☐ 3 = 71

Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống?

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau.

See also  Dù sao trái đất vẫn quay (trang 85) | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 7: Hình vẽ trên có …………………..tam giác

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Đó là các tam giác………………………..

Bài 8: Đọc tên các điểm đoạn thẳng có trong hình vẽ sau

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Có ………..điểm

Là các điểm…………………………..

Có ………. đoạn thẳng

Là các đoạn thẳng …………………………………

…………………………………………………………….

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác.

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 10 *: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?

Bài 11 *: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ong bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi.

Bài 12 *: Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?

Bài 13 *: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Bài 14 *: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Lớp 2 C có ít hơn lớp 2 A là 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó?

See also  Soạn Địa 9 trang 55 | 2022 Cokovietnam

Bài 15*: Nhà bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan 10 con. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Bài 16*: Có 3 loại bi màu xanh, đỏ, vàng đựng trong túi. Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên. Só bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply