65 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 | 2022 Cokovietnam

Bộ đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 có 65 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 3, giúp các em luyện giải đề, nắm được cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi để ôn tập hiệu quả hơn.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, giao đề ôn tập giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để ôn thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 1

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100
b. 989
c. 900
d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621
b. 619
c. 719
d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474
b. 374
c. 574
d. 484

Câu 4: 6 x 6 ☐ 30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <
b. >
c. =

See also  Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy | 2022 Cokovietnam

Câu 5: của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m
b. 7m
c. 8m
d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……… Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ
b. 8 giờ
c. 9 giờ
d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 34
b.304
c. 340
d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày ?

a. 11 ngày
b. 21 ngày
c. 24 ngày
d.28 ngày

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361                541 – 127

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

54 x 6                  24: 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

80: 2 – 13

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

X: 6 = 12

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được frac{1}{5}số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A.1
B.13
C.42
D.48

Câu 2: 8m 2cm = ……cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.82
B.802
C.820
D.8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là :

A.95
B.24
C.65
D.55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A.12
B.25
C.30
D.35

Câu 5: của 48 m là:

A.8m
B.42m
C.54m
D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

See also  Soạn bài Nói quá (trang 101) | 2022 Cokovietnam

A.770
B.707
C.777
D.700

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218         426 – 119

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

56 x 4              45 x 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18

…………………………………

………………………………..

………………………………..

5 x 7 – 23

…………………………………

………………………………..

………………………………..

7 x 7 x 2

…………………………………

………………………………..

………………………………..

Câu 3: Tìm X, biết:

84 : X = 2

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

X : 4 = 36

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có frac{1}{3} là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 3

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 32 giảm 4 lần

A. 32 – 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 giảm 5 lần

A. 35 – 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 giảm 3 lần

A. 24 – 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. frac{1}{5} của 40 m là …. m;

b. frac{1}{7}của 35 m là …. m;

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3m 6cm….36cm                                         4dm 3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

156 + 217            463 – 118

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

45 x 5          54 : 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 2: Tìm x:

a) x : 6 = 5

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

b) x 7 = 70

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 3:Tính:

a)19 x 4 – 37

……………………………………………………

……………………………………………………

See also  Tả nhân vật hoạt hình (10 mẫu) | 2022 Cokovietnam

……………………………………………………

b)30 : 3 + 125

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 4: Bác An nuôi được 48 con thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ của Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi được bao nhiêu con thỏ.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 4

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120
B. 98
C. 14
D. 36

Bài 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392
B. 49
C. 63
D. 8

Bài 3. của 1 giờ là:

A. 15 phút
B. 10 phút
C. 12 phút
D. 20 phút

Bài 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. x = 32
B. x = 303
C. x = 302
D. x = 203

Bài 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56
B.506
C.560
D.5600

Bài 6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28
B.21
C.11
D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109        548 – 193       16 x 5        86 : 2

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63                      b) X x 6 = 54

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58                   b) 96 : 3 + 249

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Mẹ có một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ 65 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply