Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn – cách bảo quản thức ăn và giải thích

-Nhận xét chung về tiết học -Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe -Nhắc HS xem trước các tranh minh hoạ ở tiết kể chuyện trong tuần 7. -Ngoài những HS đã trì[r] – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Bạn đang xem: cách bảo quản thức ăn và giải thích

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.11 KB, 43 trang )

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>LỊCH BÁO GIẢNG</b>

<b>Thứ</b>

<b> Ngày</b>

<b>Môn</b>

<b>Đề bài giảng</b>

Thứ hai
26/9

Đạo đức Bài 3 (tiết 2): Bày tỏ ý kiến.
Tập đọc Những hạt thóc giống.
Chính tả Truyện cổ nước mình.

Tốn Luyện tập

Thể dục Bài 11

Thứ ba
27/9

Toán Luyện tập chung

Luyện từ và câu <sub>Từ ghép và từ láy.</sub>

Âm nhạc Tập đọc nhạc ….

Kể chuyện Một nhà thơ chân chính.

Khoa học Một số cách bảo quản thức ăn.

Thứ tư
28/9

Tập đọc Tre Việt Nam
Tập làm văn Cốt chuyện

Toán Kiểm tra cuối chương một

Lịch Sử Nước ta dưới ách độ hộ của các triều đại phong
kiến phương bắc

Kĩ thuật

Thứ năm
29/9

Toán Phép cộng

Luyện từ và câu Luyện tập về từ ghép và từ láy

Khoa học Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.
Kĩ Thuật

Thể dục Bài 12

Thứ sáu
30/9

Toán Phét trừ.

Tập làm văn Luyện tập xây dựng cốt chuyện.
Mĩ Thuật Vẽ theo mẫu: vẽ quả dạng hình cầu.

Địalí Một số dân tộc ở Tây Nguyên.

<i>Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013 </i>
<b> </b>

<b>Tiết 1 Đạo đức </b>

</div>
<span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

(2)

I.<b>Mục tiêu </b>

-Như tiết 1

<b> II Đồ dùng dạy học </b>

-Tranh

-Vở bài tập đạo đức

III.<b>Cấc hoạt động dạy học chủ yếu </b>

<b>ND – TL</b> <b>Giáo viên</b> <b>Học sinh</b>

1.Kiểm tra.

2.Bài mới.
HĐ 1: Tiểu
phẩm một
buổi tối trong
gia đình Hoa.

HĐ 2 Trị
chơi phóng

viên

viên

HĐ 3: Trình
bày bài viết.

-Yêu cầu.

-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
-u cầu:

-Em có nhận xét gì về ý kiến
của mẹ Hoa, Bố Hoa về việc
học tập của hoa?

-Em đã có ý kiến giúp đỡ gia
đình thế nào? Y kiến của bạn
Hoa có phù hợp không?

-Nếu là Hoa em giải quyết thế
nào?

KL: Mỗi người đều có ….
-Nêu cách chơi.

-Tổ chức.
-Gợi ý giúp đỡ.

-Nhận xét tuyên dương.
Yêu cầu.

-2HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Ngoài việc học cịn những
việc gì liên quan đến em?
-Những việc liên quan đến em
em sẽ làm gì?

-Tập đóng tiểu phẩm trong
nhóm.

-3HS lên đóng tiểu phẩm.
-Nêu:

-Nêu:
-Nêu:

-1HS đọc yêu cầu bài tập 3.
-Thực hiện chơi thử.

-Một số HS thực hiện làm
phóng viên và hỏi câu hỏi sgk
-Bạn hãy giới thiệu bài hát, bài
thơ mà bạn biết.

-Bạn hãy kể một chuyện mà
bạn thích.

-Người mà bạn yêu quý nhất là
ai?

-Sở thích của bạn hiện nay là
gì?

-Điều bạn quan tâm nhất hiện
nay là gì?

-Nhận xét.

-1HS đọc yêu cầu bài tập 4.
-Viết bài.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

(3)

3.Củng cố
dặn dò.

Nhận xét KL:

Các em cần tham gia ý kiến
của mình về những vấn đề có
liên quan đến bản thân, đến
gia đình em.

-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS thực hiện theo bài
học.

-Thảo luận vấn đề giải quyết
của tổ, lớp, trường.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

(4)

<b> Tiết 3 Tập đọc</b>

<b>NỖI DẰN VẶT CỦA AN- ĐRÂY -CA</b>

I.<b>Mục tiêu :</b>

1. Kiến thức :

– Biết đọc với giọng kể chậm dãi,tình cảm ,bưới đầu biết;phân biệt lời nhân vật
với lời người kể chuyện .

2. Kĩ năng:

– Hiểu ND: Nỗi dằn vặt của An – đrây – ca thể hiện trong tình yêu thương ,ý
thức trách nhiệm với người thân ,lòng trung thực và sự nghiem khắc với lỗi lầm của
bản thân .(trả lời được câu hỏi SGK)

3 Thái độ :

– Quý trọng tính trung thực
II.<b>Đồ dùng dạy – học</b>.

– GV: Bảng phu ghi sẵn.
– HS: tranh vẽ

<b>III.Các hoạt động dạy – học .</b>

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’
30’

1 kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1 giới
thiệu bài
HĐ 2:
luyện đọc

HĐ 3: tìm
hiểu bài

-Gọi HS kiểm tra bài cũ
-Nhận xét.

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
a)Cho HS đọc
Chia 3 đoạn

Đ1:Từ đầu…về nhà
Đ2:Tiếp đến khỏi nhà
Đ3:Còn lại

-Cho HS đọc đoạn nối tiếp
-Luyện đọc từ ngữ dễ đọc
sai:An đrây-ca,rủ,hoảng
hốt,cứu,nức nở

-Cho HS đọc cả bài

b)Cho HS đọc chú giải+giải
ngiã từ

c)GV đọc mẫu đoạn văn
Đ1:

Cho HS đọc thành tiếng
-Cho HS đọc thầm

h:An-Đrây-ca đã làm gì trên
đường đi mua thuốc cho ơng?
H: Khi nhớ ra lời mẹ
dậnn-đrây –ca thế nào?

*Đoạn 2

-Cho HS đọc thành tiếng

-3 HS lên bảng trả lời
-nghe

-Đọc nối tiếp

-HS đọc theo HS của GV
-1 HS đọc cả bài

-1 HS đọc phần chú giải SGK
-HS giải nghĩa

-1 HS đọc to

-HS đọc thầm

-HS đọc thầm

-Chơi bóng cùng các bạn

</div>
<span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

(5)

2’

HĐ 4: đọc
diễn cảm
bài văn

3 Củng cố
dặn dò

đoạn 2

-Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi

– Chuyện xẩy ra khi an-đrây –
ca mang thuộc về nhà?

– Khi thấy ông đã mất mẹ
đang khóc An –đrây –ca thế
nào?

H khi nghe con kể mẹcó thái
độ thế nào?

*Đoạn 3

-Cho HS đọc thành tiếng
-Cho HS đọc thàm trả lời câu
hỏi

– An-drây –ca tự dằn vặt mình
như thế nào?

– Câu chuyện cho thấy
an-đrây-ca là cậu bé như thế
nào?

– GV Đọc diễn cảm bài văn
Đ1:Đọc với dọng kể chuyện
Đ2:đọc dọng hoảng hốt ăn
năn

Đ3:đọc dọng trầm thể hiện sự
day dứt

-Cho HS luyện đọc

-Nhận xét khen nhóm đọc
hay

-Tóm tắt truyện 3,4 câu –Dận

-1 HS đọc to
-Cả lớp đọc thầm

-Về đến nhà hoảng hốt thấy mẹ
đang khóc và ơng đã qua đời
-Cho Rằng do mình khơng
mang thuốc về kịp-An-đrây-ca
ồ khóc và kể hết mọi chuyện
cho mẹ nghe

-Bà an ủi con và nói rõ cho con
biết là ông đã mất khi con mới
ra khỏi nhà

-1 HS đọc lớp lắng nghe

-Cả đêm đó ngồi nức nở dưới
cây táo do ông trồng

-là cậu bé thương ông dám
nhận lỗi việc mình làm

-Nhiều HS luyện đọc cả bài
-HS phân vai

</div>
<span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

(6)

<b> </b>

<b>Tiết 3 Chính tả </b>

Tiết 3 Chính tả

<b>NGƯỜI VIẾT CHUYỆN THẬT THÀ </b>
<b>I.Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

– Nghe viết đúng và trình bày bài CT sạch sẽ ,trình bày đúng lời đối thoại của

nhân vật trong bài .

nhân vật trong bài .

2. Kĩ năng:

-Tìm và viết đúng các từ láy có tiếng chứa âm đấu,x, hoặc có các thanh hỏi /ngã
3. Thái độ :

– cẩn thận khi viết bài

<b>II.Đồ dùng dạy- học.</b>

– GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc.

– HS: Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.

<b>III.Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

3’
30’

1 kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài
HĐ 2:

-GV đọc cho HS viết
-Nhận xét .

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
-a)HD

-Đọc bài chính tả 1 lần

-Lưu ý hS tên bài chính tả
phải viết giữa trang khi
chấm xuống dịng phải viết
hoa và lùi vào 1 ơ ly,…
-Cho HS viết các từ:
Pháp,ban-dắc

b)HS viết chính tả

-Đọc từng câu hoặc từng bộ
phận ngắn cho HS viết

-Đọc bài chính tả 1 lượt cho
HS sốt lỗi

c)Chấm chữa bài

-Đọc yêu cầu BT2 +Đọc cả
phần mẫu

-Giao việc:Tự đọc bài viết
phát hiện lỗi ,sửa lỗi

-Cho HS làm việcNhắc
trước khi viết lỗi và cách sửa
lỗi các em nhớ viết tên bài
chính tả

-Chấm 7-10 bài nhận xét cho
điểm

-2 HS viết trên bảng lớp
-nghe

-Nghe

Viết vào bảng con

-HS viết chính tả vào vở
-HS sốt lỗi lại bài

-1 HS đọc to lớp lắng nghe

-HS tự đọc bài viết phát hiện lỗi
và sửa lỗi chính tả

-Từng cặp đổi vở cho nhau để sửa
lỗi

</div>
<span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

(7)

3’

HĐ 3:làm
bài tâp 3

3 Củng cố
dặn dò

Bài tập:GV lựa chọn câu a
hoặc b

Câu a:Cho HS đọc yêu cầu
-Giao việc:yêu cầu các em
tìm các từ láy có tiếng chữa
âm s, có tiếng chứa âm x
muốn vậy các em phải xem
lại từ láy là gì? Các kiểu từ
láy?

-Cho 1 HS nhắc lại kiến thức
về từ láy

-Cho HS làm việc theo
nhóm

-Cho HS trình bày

-Nhận xét chốt lại những từ
HS tìm đúng

+Từ láy có chứa âm s:su
su…

+Từ láy có chứa âm x: xao

xuyến,xung xinh….

xuyến,xung xinh….

Câu b: cách tiến hành như
câu a

-Nhận xét tiết học

-Biểu dương HS viết đúng
chính tả và làm bài tập tốt

-1 HS đọc to lớp lắng nghe

-1 HS nhắc lại

-Từ láy là từ có sự phối hợp
những tiếng có âm đầu hay vần
hay giống nhau

-Làm việc theo nhóm

-Các nhóm thi tìm nhanh các từ có
phụ âm đầu x,s theo hình thức tiếp
sức

</div>
<span class=’text_page_counter’>(8)</span><div class=’page_container’ data-page=8>

(8)

<b>Tuần 6</b>

<i>Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2015</i>
<b> Tiết 1 Chào cờ </b>

<b> Tiết 2 Toán </b>

<b>LUYỆN TẬP</b>
<b>I:Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

-Đọc được một số thông tin trên biểu đồ
2. Kĩ năng:

– phân tích được số liệu trên biểu đồ.
3 Thái độ :

– u thích mơn tốn.

<b>II Đồ dùng dạy – học</b>

– GV: Phiếu HT. Các thẻ ghi số.

– HS: Bảng các hàng của số có 6 chữ số.

<b>III:Các hoạt động dạy học .</b>

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’

30’

1 Kiểm tra

2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài
HĐ 2: HD
luyện tập

Gọi HS lên bảng yêu cầu
HS làm bài 2,3 T 26
-Chữa bài nhận xét HS
-Giới thiệu bài

-Ghi tên bài

Bài 1:Yêu cầu HS đọc đề
bài và tự làm

-GV chữa bài và yêu cầu
HS nêu lại cách số liền
trước, số liền sau 1 số tự
nhiên

Bài 2:

-Yêu cầu HS tự làm bài
-GV chữa bài yêu cầu giải
thích cách điền trong từng ý
Bài 3:

-Yêu cầu HS quan sát biểu
đồ và hỏi :Biểu đồ biểu

diễn gì?

diễn gì?

-u cầu HS tự làm bài sau
đó chữa bài

+khối lớp 3 có bao nhiêu
lớp? Đó là các lớp nào?

-2 HS lên bảng

-Nghe

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập

-1 HS lên bảng làm, HS cả lớp
làm vào vở BT

-4 HS trả lời cách điền số của
mình

-Biểu diễn số HS giỏi toán khối
lớp 3 trường tiểu học Lê Quý
Đôn năm 2004-2005

</div>
<span class=’text_page_counter’>(9)</span><div class=’page_container’ data-page=9>

(9)

3’ 3 Củng cố
dặn dị

+nêu số HS giỏi tốn từng
lớp?

+Trong khối lớp 3 lớp nào
nhiều HS giỏi toán nhất?
Lớp nào ít HS giỏi tốn
nhất?

+Trung bình mõi lớp 3 có
bao nhiêu HS giỏi toán?
Bài 4

-Yêu cầu HS tự làm bài

-Gọi HS nêu ý kiến của
mình sau đó nhận xét HS
Bài 5

Yêu càu HS đọc đề bài sau
đó u cầu kể các con số
trịn trăm từ 500-800

-Trong các số trên những số
nào lớn hơn 540 và bé hơn
870?

-Vậy x có thể là những số
nào?

-Tổng kết giờ học

-Nhắc HS về nhà làm bài

tập HD luyện tập và chuẩn
bị bài sau

tập HD luyện tập và chuẩnbị bài sau

-3A có: 18 HS giỏi;3B có 27
em;3C có 21 em

-3B nhiều HS giỏi nhất và 3 A
có ít HS giỏi nhất

-Trung bình mỗi lớp có HS giỏi
tốn là:

(18+27+21):3=22(HS)

-Tự làm sau đó chéo vở kiểm
tra lẫn nhau

a)Năm 2000 thế kỷ XX
b)năm2005 thế kỷXXI

c)Thế kỷ XXI kéo dài từ năm
2001-2100

</div>
<span class=’text_page_counter’>(10)</span><div class=’page_container’ data-page=10>

(10)

<i>Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2015</i>

<b>Tiết 1 Toán </b>
<b>LUYỆN TẬP </b>

I<b>.Mục tiêu.</b>

1. Kiến thức :

– Viết đọc ,so sánh số tự nhiên , nêu được giá trị số của một chữ số trong một số
2. Kĩ năng :

– Đọc bản thông tin trên biểu đồ cột

– Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào .
3. Thái độ :

– HS u thích mơn tốn .
II.<b>Đồ dùng dạy – học</b>

– GV: Phiếu HT
– HS: bảng phụ

III<b>.Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’

30’

1 Kiểm tra

2 Bài mới
HĐ 1: giới
thiệu bài
HĐ 2: HD

luyện tập

luyện tập

-Gọi HS lên bảng yêu cầu
làm bài tập HD luyện tập T
27

-Nhận xét chữa bài .
-Giới thiệu bài
-Ghi tên bài

-yêu cầu HS tự làm các bài
tập trong thời gian 30 phút
sau đó chữa bài và HD HS
cách ghi

Nhận xét đánh giá kết quả bài
làm của HS

-3 HS lên bảng

-nghe

-HS làm bài sau đó đổi chéo
vở để kiểm tra và ghi nhận xét
cho nhau

</div>
<span class=’text_page_counter’>(11)</span><div class=’page_container’ data-page=11>

(11)

3’

3 Củng cố
dặn dò

</div>
<span class=’text_page_counter’>(12)</span><div class=’page_container’ data-page=12>

(12)

<b>Tiết 4 </b> <b>Khoa học</b>

<b>MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN</b>

I.<b>Mục tiêu:</b>

Sau bài học Hs có thể:
1.Kiến thức :

-Kể tên các cách bảo quản thức ăn.: làm khô , ướp lạnh , ướp mặn …
2.Kĩ năng:

See also  Cách bảo quản xe đạp điện đúng cách để xe luôn bền đẹp - cách bảo quản xe đạp điện như thế nào

-Thực hiện một số cách bảo quản thức ăn ở nhà .
3. Thái độ:

– Yêu môn học

<b>II.Đồ dùng dạy – học.</b>

– GV: Tranh SGK.
-HS: Phiếu học nhóm.

III. <b>Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’

30’

1.Kiểm tra bài
cũ.

2.Bài mới.
HĐ 1: Cách bảo
quản thức ăn.
MT: Kể tên
cách bảo quản
thức ăn.

-Yêu cầu HS lên bảng trả
lời về nội dung bài 10

-Nhận xét – đánh giá.
-Giới thiệu bài.

-Muốn giữ thức ăn lâu mà
khơng bị hỏng gia đình em
thường làm thế nào?

-Chia nhóm và yêu cầu
hoạt động nhóm.

-Hãy kể tên các cách bảo
quản thức ăn trong các

hình minh họa?

hình minh họa?

-Gia đình em thường sử
dụng những cách nào để
bảo quản thức ăn?

-Cách bảo quản thức ăn đó
có lợi ích gì?

-Nhận xét ý kiến của HS.

-3HS lên bảng trả lời câu
hỏi.

-Thế nào là thực phẩm sạch
và an toàn?

-Chúng ta cần làm gì để thực
hiện vệ sinh an tồn thực
phẩm?

-Vì sao hàng ngày chúng ta
cần phải ăn nhiều rau, hoa
quả chín?

-Nhận xét bổ xung
-Nêu:

-Hình thành nhóm và thảo
luận nhóm.

-Đại diện nhóm trình bày kết
quả thảo luận.

-Bằng cách, phơi khơ, đóng
hộp, gâm nước nắm, ướp tủ
lạnh ….

-Nêu:

</div>
<span class=’text_page_counter’>(13)</span><div class=’page_container’ data-page=13>

(13)

3’

HĐ 2: Tìm hiểu
cơ sở khoa học
của các cách
bảo quản thức
ăn.

MT: Giải thích
được cơ sở
khoa học của sự
bảo quản thức
ăn.

HĐ 3: Tìm hiểu
một số cách bảo
quản thức ăn ở
nhà.

MT: HS liên hệ

thực tế về cách
bảo quản một
số loại thức ăn
mà gia đình áp
dụng.

thực tế về cáchbảo quản mộtsố loại thức ănmà gia đình ápdụng.

3.Củng cố dặn
dị.

KL: Có nhiều cách ….
-Chia nhóm và nêu u
cầu cho từng nhóm.
1 Nhóm phơi khơ.
2 Nhóm ướp lạnh
3 Nhóm đóng gói.

4 Nhóm cơ đặc với đường.
-Kể tên các loại thức ăn và
cách bảo quản.

-Lưu ý điều gì trước khi
bảo quản?

KL: Trước khi đưa thức ăn
(….) vào bảo quản …

-Phát phiếu học tập cá
nhân.

-Nhận xét chố ý:

-Yêu cầu:

-Yêu cầu:

-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò:

-Nhận xét bổ xung.
-Nhận nhiệm vụ.

-Đại diện các nhóm trình bày
kết quả.

-Nhận xét bổ xung.
-Nhóm phơi khô.

+Tôm, củ cải, măng miến,
bánh đa…

+Rửa sạch, bỏ phần ruột, …
-Nhóm ướp lạnh.

+Tên thức ăn:
+Cách bảo quản:
-Nhóm đóng hộp:
+Tên thức ăn:
+Cách bảo quản:

-Nhận phiếu và làm bài tập.

<b>Tên thức ăn</b> <b>Cách bảo quản</b>

1.
2.
3.
4.
5.

-Một số HS trình bày – nhận
xét bổ xung.

-2HS đọc phần ghi nhớ.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(14)</span><div class=’page_container’ data-page=14>

(14)

<b> Tiết 2 Luyện từ và câu</b>

<b>DANH TỪ CHUNG – DANH TỪ RIÊNG </b>
<b>I.Muctiêu :</b>

1. Kiến thức :

– Hiểu được khái niệm DT chung DT riêng ( ND ghi nhớ )
2 Kĩ năng:

– Nhận biết DT chung Dtriêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng (
BT1 mục III) , Nắm được quy tắc viết hoa DT riêng và bước đầu vận dụng quy tắc
đó vào thực tế ( BT2)

3. Thái độ :
– Yêu môn học.

<b>II.Đồ dùng dạy – học.</b>

– GV: Bảng phụ.
– HS: Phiếu HT .

III.<b>Các hoạt động dạy – học.</b>

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

3’
30’

1 kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1 Giới
thiệu bài
HĐ 2: Làm
bài 1

HĐ 3: làm
bài 2

HĐ 4:Làm

-Gọi HS lên bảng kiểm tra
– giới thiệu bài

-Phần nhận xét

-Cho HS đọc yêu cầu bài 1+
đọc ý a,b,c,d

-Cho HS làm bài
-Cho HS trình bày

-Nhận xét chốt lại lời giải
đúng

Ý a: dịng sông
Yb:Sông cửu long
Ý c: Vua

Ý d:Vua lê lợi

– nghĩa các từ dịng sơng,
sơng cửu long khác nhau
như thế nào?

Nghĩa của từ vua và vua lê
lợi khác nhau như thế nào
-Cho HS làm bài

+So sánh cá từ sông với
sơng cửu long

Sơng: Tên của những dịng
nước chảy

Cửu long tên riêng của 1
dịng sơng

-Cho HS đọc u cầu bài 3

-2 HS lên bảng
-nghe

-1 HS đọc to lớp lắng nghe

-HS làm bài

-Lần lượt trình bày
HS 1:ý a

HS 2:Ý b…
-Lớp nhận xét

-1 HS đọc to lớp lắng nghe

HS làm bài cá nhân
-Lần lượt trình bày
-Lớp nhận xét

-Chép lại lời giải đúng vào
vở

</div>
<span class=’text_page_counter’>(15)</span><div class=’page_container’ data-page=15>

(15)

3’

bài 3

HĐ 5: Ghi
nhớ

HĐ 6:Làm

bài tập HĐ 7:
làm bài tập 2

3 Củng cố
dặn dị

-Cho HS làm việc
-trình bày so sánh

-Nhận xét chốt lại lời giải
đúng

-Danh từ chung là gì?Danh
từ riêng là gì?

-Cho HS đọc ghi nhớ SGK
Phần luyện tập

-Cho HS đọc yêu cầu +đọc
đoạn văn

a)Danh từ chung: núi,dịng
sơng,dãy núi…

b)Danh từ riêng:Chung,lam,
thiên…

-Cho HS đọc u cầu BT2

-Giao việc:Viết tên 3 bạn
nam ,3 bạn nữ trong lớp và
cho biết họ tên các bạn ấy là
danh từ chung hay riêng
-Nhận xét tiết học

-Giao việc:Viết tên 3 bạnnam ,3 bạn nữ trong lớp vàcho biết họ tên các bạn ấy làdanh từ chung hay riêng-Nhận xét tiết học

-HS làm việc

-Lần lượt trình bày sự so
sánh của mình

-Lớp nhận xét
HS trả lời
-3 HS đọc to

-Cả lớp đọc thầm lại
-Lớp nhận xét

-1 HS đọc to lớp lắng nghe

-Làm bài 2 – làm trên bảng
lớp

-Lần lượt trả lời

</div>
<span class=’text_page_counter’>(16)</span><div class=’page_container’ data-page=16>

(16)



Môn: <b>Kĩ thuật.</b>

Bài:<b>.</b>

I Mục tiêu.
II Chuẩn bị.

1. Một số vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu.
2. Một số sản phẩm của HS năm trước.
III Các hoạt động dạy học chủ yếu.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(17)</span><div class=’page_container’ data-page=17></div>
<span class=’text_page_counter’>(18)</span><div class=’page_container’ data-page=18>

(17)

(18)

<b> </b>

<b>Tiết 5 Kể chuyện</b>

Tiết 5 Kể chuyện

<b>KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC </b>

I.<b>Mục tiêu :</b>

1. Kiến thức :

-dựa vào gợi ý ( SGK) ,biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe đã đọc ,nói
về lịng tự trọng .

2. Kĩ năng:

– Hiểu câu chuyên và nêu được nội dung câu chuyện .
3. Thái độ:

– HS thêm yêu môn kể chuyện .
II. <b>Đồ dùng dạy – học.</b>

– GV: Bảng phụ .
– HS: Phiếu học tập

III. <b>Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b> Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’
32’

1 Kiểm tra
2 bài mới
HĐ 1:
Giới thiệu
bài

HĐ 2:HD
HS tìm
hiểu đề
bài

Ư

HĐ 3:HS
thực hành
KC

-Gọi HS lên bảng
-Nhận xét .

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài

-Phần HD HS kể chuyện
-Cho HS đọc đề bài

-Gạch câh dưới những từ ngữ
quan trọng trong đề bài

-Cho HS đọc gợi ý
-Cho HS đọc lại gợi ý 2

-Giới thiệu tên câu chuyện của
mình

-Đưa bảng phụ ghi dàn ý bài kể
chuyện

-Cho HS thực hành kể theo cặp
-Cho HS kể trước lớp

-Nhận xét khen thưởn những HS
chọn được truyện đúng đề tài+
kể hay

-Cho HS trình bày ý nghĩa câu
chuyện của mình

-1 HS lên bảng
-Nghe

-1 HS đọc đè bài

-4 HS đọc nối tiếp gợi ý
-Đọc lại gợi ý 2

-1 số HS giới thiệu rõ về câu
chuyện của mình.Hs giới
thiệu rõ câu chuyện nói về
lịng quyết tâm vươn lên hay
câu chuyện nói về người sống
bằng lao động của mình

-Đọc lại dàný của bài kể
chuyện

-Từng cặp HS đọc thực hành
HS 1 kể cho HS 2 nghe và
ngược lại

</div>
<span class=’text_page_counter’>(19)</span><div class=’page_container’ data-page=19>

(19)

3’

HĐ 4:Nêu
ý nghĩa
của truyện

3 củng cố
dặn dò

-GV nhận xét

-Nhận xét chung về tiết học
-Yêu cầu HS về nhà kể lại câu
chuyện cho người thân nghe
-Nhắc HS xem trước các tranh
minh hoạ ở tiết kể chuyện trong
tuần 7

</div>
<span class=’text_page_counter’>(20)</span><div class=’page_container’ data-page=20>

(20)

<b> </b>

<b> </b>

<b>Tiết 2 Tập đọc .</b>
<b>CHỊ EM TÔI</b>
<b>I. Mục tiêu:</b>

Tiết 2 Tập đọc .CHỊ EM TÔII. Mục tiêu:

1. Kiến thức :

-Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng ,bước đầu diễn tả nội dung câu chuyện .
2. Kĩ năng:

Hiểu ý nghĩa câu chuyện : khuyên HS khơng nói dối vì đó là một tính xấu làm
mất lịng tin ,sự tơn trọng của mọi người đối với mình ( trả lời được các câu hỏi
SGk

3. Thái độ :

– HS yêu tính thật thà .

<b>- II. Đồ dùng dạy – học.</b>

– GV: Tranh SGk
– HS: Phiếu HT

<b>III. Các hoạt động dạy – học.</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’
30’

1 Kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài

HĐ 2Luyện đọc

HĐ 3:Tìm hiểu
bài

-Gọi HS lên bảng
-Nhận xét .

-Giới thiệu bài
-a)Cho HS đọc

-Cho HS đọc nối tiếp
-GV chia đoạn

Đ1 Từ đầu đến lưỡi cho qua
Đ2: Tiếp đến nên người
Đ3:Còn lại

-Luyện đọc những từ ngữ dễ

viết sai: tặc lưỡi, dận dữ…
-Cho HS cả bài

viết sai: tặc lưỡi, dận dữ…-Cho HS cả bài

b)Cho HS đọc chú giải+Giải
nghĩa từ

c)GV đọc diễn cảm toàn bài
-Đọc với giọng nhẹ nhàng gợi
cảm: tặc lưỡi,ngạc nhiên…
Đoạn 1:

-Cho HS đọc thành tiếng đoạn
1

-Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi

-Cơ chị nói dối ba để đi đâu?
-Cơ có đi học nhóm thật

-2 HS lên bảng
-Nghe

3 HS đọc nối tiếp

-HS luyện đọc từ ngữ dễ
đọc sai

-2 HS đọc cả bài

-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-1 Vài HS giải nghĩa từ

-1 HS đọc to cả lớp lắng
nghe

-HS đọc thầm

–Xin phép ba để đi học
nhóm

</div>
<span class=’text_page_counter’>(21)</span><div class=’page_container’ data-page=21>

(21)

3’

HĐ 4: Đọc
diễn cảm

3 Củng cố dặn
dị

khơng?

-Cơ đã nói dối ba nhiều lần
chưa?

-Vì sao mỗi lần nói dối cơ lại
ân hận?

*Đoạn2:

-Cho HS đọc thành tiếng đoạn
2

-Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi

– Cơ em đã làm gì để chị mình
thơi nói dối

*Đoạn 3:Đọc thành tiếng đoạn
3

– Vì sao cách làm của cô em
dúp được chị tỉnh ngộ

-GV chốt lại:

– Cô chị đã thay đổi như thế
nào?

– Câu chuyện muốn nói với em
điều gì?

-Cho HS đọc diễn cảm 3 doạn
nối tiếp

-HD các em đọc diễn cảm
-Nhận xét

-Cho HS đọc diễn cảm 1 đoạn

-Nhận xét khen thưởng HS đọc
hay

-Nhận xét khen thưởng HS đọchay

-nhận xét tiết học

-Lưu ý HS về bài học được rút
ra từ câu chuyện

-Nhiều lần

-vì cơ thương ba biết mình
đã phụ lịng tin của ba
-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-Cả lớp đọc thầm đoạn 2
-Bắt chước chị cũng nói dối
ba đi tập văn nghệ rồi rủ
bạn vào rạp chiếu bóng cơ
chị thấy được

-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-Cả lớp đọc thầm đoạn 3
-HS phát biểu tự do

– Cô không bao giờ nói dối
ba để đi chơi nữa

+Khơng được nói dối
+nói đối là tính xấu

-Nối tiếp đọc mỗi hS đọc 1

đoạn

đoạn

-lớp nhận xét bạn mình
-HS thi đọc

</div>
<span class=’text_page_counter’>(22)</span><div class=’page_container’ data-page=22>

(22)

<b>Tiết 4 Tập làm văn</b>

<b>TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ </b>
<b>I Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

Biết rút kinh nghiệm về bài TLV viết thư ( đúng ý , bố cục rõ ràng , dùng từ
đặt câu và viết đúng chính tả …

2. Kĩ năng:

– tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn của GV.
3. Thái độ :

– Yêu tình cảm ban bè .
II. <b>Đồ dùng dạy – học</b>.
– GV: Bảng phụ.
– HS: SGK, vở .

III<b>. Các hoạt động dạy – học chủ yếu</b>.

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

7’

30’

3’

1 Trả bài

2 HĐ mới

HĐ 2:HD
HS học tập
đoạn lá thư
hay

3 Củng cố

-Trả bài cho HS

-Nhận xét bài làm của các
emNhận xét ưu điểm ,khuyết
điểm…

a)HD HS sửa lỗi

Phát phiếu cho từng HS

-Theo dõi kiểm tra HS làm
việc

b_HD chữa lỗi chung

-Chép lại lỗi trên bảng theo
từng lỗi

-Cho HS lên bảgn chữa lỗi
-Nhận xét chốt lại lỗi đã chữa
đúng

-Đọc 1 số đoạn của lá thư viết
hay của HS trong lớp

-Cho HS thảo luận trao đổi

-Nhận xét tiết học

-Lớp im lặng nghe cô nhận
xét

-Đọc lại đề 1 lần

-HS làm việc cá nhân trên
phiếu

-Đọc lới nhận xét của thầy

-Đọc những chỗ thầy chỉ lỗi
trong bài

-Viết vào phiếu các loại lỗi
-Đổi phiếu cho bạn để soát
lỗi và đổi lỗi

-1 vài HS lên bảng chữa lỗi
-Lớp nhận xét

-HS lắng nghe

</div>
<span class=’text_page_counter’>(23)</span><div class=’page_container’ data-page=23>

(23)

dặn dò -Biểu dương những HS viết
tốt .

</div>
<span class=’text_page_counter’>(24)</span><div class=’page_container’ data-page=24>

(24)

Thứ ngày tháng năm 2009
Mơn: <b>TỐN</b>

Bài:
I. <b>Mục tiêu: </b>

Giúp HS:
II: Đồ dùng:

-Bảng kẻ sẵn các lớp, hàng của số có 6 chữ số.
II. <b>Các hoạt động dạy – học chủ yếu.</b>

</div>
<span class=’text_page_counter’>(25)</span><div class=’page_container’ data-page=25>

(25)

<b> </b>

<b>Tiết 2 Luyện mĩ thuật</b>

<b>LUYỆN VẼ QUẢ DẠNG HÌNH CẦU </b>

<b>I. Mục tiêu:</b>

1. kiến thức :

– HS nhận biết hình dáng đặc điểm và cảm nhận được vẻ đựp của một số loại
quả dạng hình cầu.

2. Kĩ năng;

– HS biết cách vẽ và vẽ được một bài quả dạng hình cầu, vẽ màu theo ý thích.
3. Thái độ:

– HS yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
II, <b>Chuẩn bị.</b>

– GV: Một số quả hình cầu. Một số bài vẽ của HS năm trước.
Bộ đồ dùng dạy vẽ.

– HS: Vở tập vẽ, bút chì, màu tẩy.

<b>III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

3’
32’

1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: Quan sát
và nhận xét.

HĐ 2: Cách vẽ
quả.

HĐ 3: Thực
hành.

HĐ 4: Nhận xét
và đánh giá.

-Chấm một số bài của tiết
trước.

-Kiểm tra đồ dùng học tập
của HS.

-Nhận xét chung.
-Giới thiệu bài học.

-Giới thiệu một số quả đã
chuẩn bị, tranh, ảnh về quả có
hình dạng cầu.

+Đây là quả gì?

+Hình dáng, đặc điểm, màu
sắc thế nào?

+So sánh hình dáng màu sắc
các loại quả?

+Tìm thêm một số loại quả có
dạng hình cầu mà em biết?
Tóm tắt:

-Treo hình gợi ý cách vẽ lên
bảng.

See also  Công dụng của san hô - cách bảo quản san hô đỏ

HD cách vẽ và sắp xếp bố cục
trên tờ giấy.

-Đưa ra một số bài HS năm

-Đưa vở tập vẽ lên bàn.
-Tự kiểm tra và bổ xung
nếu thiếu.

-Quan sát.
-Nêu:
-So sánh:
-Nêu:
-Nghe.

-Quan sát và lắng nghe.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(26)</span><div class=’page_container’ data-page=26>

(26)

3’ 3.Củng cố dặn
dò.

trước.

-Nhận xét tuyên dương.

-Nhắc nhở HS quan sát kĩ.
-Gợi ý cách vẽ.

-Nhắc nhở HS quan sát kĩ.-Gợi ý cách vẽ.

-Đưa ra yêu cầu của phần
đánh giá.

+Bố cục

+Cách vẽ hình.

+Những nhược điểm cần
khắc phục.

-Nhận xét – đánh giá.
-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng:

</div>
<span class=’text_page_counter’>(27)</span><div class=’page_container’ data-page=27>

(27)



Môn: <b>Lịch sử.</b>

Bài:
I. Mục tiêu:

Giúp HS Nêu đựơc:
II. Chuẩn bị:

4. Phiếu minh họa SGK.
5. Phiếu thảo luận nhóm.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

ND – TL Giáo viên Học sinh

</div>
<span class=’text_page_counter’>(28)</span><div class=’page_container’ data-page=28>

(28)

<b> </b>

<b>Tiết 2</b> <b>Luyện từ và câu.</b>

Tiết 2 Luyện từ và câu.

<b>MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG </b>
<b>I.Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

<b> -</b> Biết thêm được nghĩa một jsố từ ngữ về chủ điểm trung thực – tự trọng
( Bt1 ,BT2 )

2. Kĩ năng:

– bước đầu biết xếp các từ hạn việt có tiếng trung theo hai nghĩa ( BT3 ) và đặt
câu được với một từ trong nhóm BT4

3. Thái độ:

– Yêu quý tính trung thực .

<b>II.Đồ dùng dạy- học.</b>

– GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ.

<b> – </b>HS:phiếu HT .

<b>III.Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’
30’

1 Kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài
HĐ 2:Làm
bài tập 1

HĐ 3:Làm
bài tập 2

-Gọi hS lên bảng
-nhận xét .

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
HD HS làm bài

-Cho HS đọc yêu cầu bài 1
-Giao việc:Các em hãy chịn
các từ đã cho để điền vào chỗ
trống trong đoạn văn sao cho
đúng

-Cho HS làm bài

-Phát cho HS 3 tờ giấy to đã
chép sẵn bài tập 1

-Cho HS trình bày kết quả
-nhận xét chốt lại kết quả
đúng

Ai khen bạn Minh lớp trưởng
lớp em là con ngoan trò
giỏi… về bạn minh
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
2+ đọc nghĩa các từ đã cho

-2 HS lên viết trên bảng lớp
-Nghe

-1 HS đọc to cả lớp đọc thầm
theo

-HS làm bài cá nhân vào nháp
-3 HS làm bài vào giấy cô phát

-3 HS làm bài vào dấy lên dán
trên bảng lớp+ trình bày bài
làm của mình

-Lớp nhận xét

-HS chép những từ điền
đúngvào vở

</div>
<span class=’text_page_counter’>(29)</span><div class=’page_container’ data-page=29>

(29)

3’

HĐ 4:Làm
bài tập 3

HĐ 5: Làm
bài tập 4

3 củng cố dặn

-Giao việc: các em dùng gạch
nối sao cho nghĩa của từ nào
phải ứng với từ đó

-Cho HS làm bài. Phát giắy
đã chép sẵn bài cho 3 HS làm
-Cho HS trình bày kết quả

-Nhận xét chốt lại lời giải
đúng

-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
3

-Giao việc: các em xếp các từ
đó thành 2 nhóm 1 nhóm

trung có nghĩa là giữa .một
nhóm trung có nghĩa là 1 lòng
1 dạ

trung có nghĩa là giữa .mộtnhóm trung có nghĩa là 1 lòng1 dạ

-Cho HS làm bài. Phát phiếu
cho 3 hs

-Cho HS trình bày

-Nhận xét chốt lời giải đúng
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
4

Giao việc:Các em chọn 1
trong 8 từ đã cho và đặt câu
với từ em chọn

-Cho HS làm bài

-Cho HS trình bày câu đã đặt
-Khẳng định nhận xét những
câu đẫn đặt đúng

-Nhận xét tiết học

-yêu cầu HS về nhà viết câu

-Làm bài cá nhân có thể dùng
viết chì nối nghĩa với từ SGK
-3 HS làm vào giấy cô phát

-3 HS làm bài vào giấy lên dán
trên bảng lớp+ trình bày kết
quả trước lớp

-3 HS làm bài vào giấy lên dántrên bảng lớp+ trình bày kếtquả trước lớp

-Lớp nhận xét

-HS làm bài cá nhân
-3 HS làm vào phiếu

-HS làm bài vào phiếu lên dán
trên bảng lớp kết quả bài làm
-lớp nhận xét ghi lời giải đúng
vào vở

-1 HS đọc lớp lắng nghe

-HS làm bài cá nhân

-1 Số HS đọc bài câu mình đặt
với từ đã chọn

</div>
<span class=’text_page_counter’>(30)</span><div class=’page_container’ data-page=30>

(30)

<i>Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm2014</i>
<b> Tiết 1 Toán </b>

<b>PHÉP CỘNG</b>
<b>I Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

-Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến 6 chữ số khơng nhớ

hoặc có nhớ khơngq 3 lượt và khơng liên tiếp .

hoặc có nhớ khơngq 3 lượt và khơng liên tiếp .

2. Kĩ năng : Tính tốn thành thạo.
3. Thái độ : HS yêu thích mơn tốn

<b>II.Đồ dùng dạy- học.</b>

– GV: Phiếu học tập .
– HS: Vở ôly

<b>III. Các hoạt động dạy – học .</b>

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thấy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

32’ 1 Bài mới

HĐ 1: Giới
thiệu bài
HĐ 2Củng cố
kỹ năng làm
tính

HĐ 3: HD
luyện tập

-Giới thiệu bài mới
-Đọc và ghi tên bài

GV viết lên bảng 2 phép tính
cộng 48352+21026 và

367859+541728 và yêu cầu
HS đặt tính rồi tính

367859+541728 và yêu cầuHS đặt tính rồi tính

-Yêu cầu HS cả lớp nhận xét
bài làm của cả 2 bạn trên
bảng cả về cách đặt tính và
kết quả tính

-Hỏi HS vừa lên bảng:Nêu
lại cách đặt tính và thực hiện
phép tính của mình?

-Nhận xét sau đó u cầu HS
2 trả lời câu hỏi:Vậy khi
thực hiện phép cộng các số
tự nhiên ta đặt tính như thế
nào? Thực hiện phép tính
theo thứ tự nào?

<b>Bài 1</b>

-Yêu cầu HS tự dặt tính và
thực hiện phép tính sau đó
chữa bài. Khi chữa G V yêu
cầu HS nêu lại cách đặt tính
và thực hiện tính của 1 số
pheps tính trong bài

-GV nhận xét .

<b>Bài 2</b>

-Yêu cầu HS tự làm bài vào

-Nghe

-2 HS lên bảng làm

-HS kiểm tra bài bạn và nêu
nhận xét

-HS 1 nêu phép
tính:48352+21026

-Khi Thực hiện cộng các số
tự nhiên ta thực hiện đặt
tính sai cho các hàng đơn vị
thẳng cột với nhau. Thực
hiện phép tính từ trái sang
phải

-2 HS lên bảng làm bài.
Nêu cách đặt tính và thực

hiện phép

tính:5247+2741(cộng

</div>
<span class=’text_page_counter’>(31)</span><div class=’page_container’ data-page=31>

(31)

3’ 3 Củng cố
dặn dị

vở sau đó gọi 1 HS đọc kết
quả bài làm trước

-GV theo dõi giúp đỡ H S
kém trong lớp

<b>Bài 3</b>

-Gọi 1 HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS tự làm bài
Tóm tắt

Cây lấy gỗ:325 164 cây
Cây ăn quả:60 830 cây
Tất cả:…cây

-Nhận xét .

<b>Bài 4</b>:Yêu cầu HS tự làm bài

GV yêu cầu hS giải thích
cáh tính x của mình

-Nhận xét HS
-Tổng kết giờ học

-Nhắc HS về nhà làm bài
tập HD luyện tập và chuẩn
bị bài sau

-HS làm bài và kiểm tra bài
của bạn

-Đọc

-1 HS lên bảng làm
Bài giải

Số cây huyện đó trồng có

tất cả

là:325164+60830=385994
cây

ĐS:385994 cây

-Đọc đề bài sau đó 2 HS lên
bảng làm bài

</div>
<span class=’text_page_counter’>(32)</span><div class=’page_container’ data-page=32>

(32)

<b> Tiết 3</b> <b>Tập làm văn.</b>

<b>LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN </b>
<b>I.Mục tiêu</b>:

1. Kiến thức :

-Đưa vào 6 tranh minh hoạ truyện ba lưỡi rừu và những lời dẫn giải dưới tranh
Để kể lại cốt truyện ba lưỡi rìu

2. Kĩ năng:

– Biết phát triển ý dưới tranh 2,3 để tạo thành đoạn vănkể chuyện ( BT2 )
3. Thái độ :

– u thích mơn học.

<b>II Đồ dùng dạy – học</b>.

– GV: Bảng phụ Ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ
– HS: Tranh .

III<b>. Các hoạt động dạy – học .</b>

<b> TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

3’
30’

1 Kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài

HĐ 2: Làm bài
tập 1

HĐ 3: làm bài
tập 2

-Gọi HS kiểm tra bài
-Nhận xét .

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài

-Cho HS đọc yêu cầu BT1
-GV treo 6 bức tranh lên
bảng HD quan sát tranh
-Giao việc:Dựa vào tranh
và lời kể dưới tranh kể lại
cốt truyện Ba lưỡi cày
H:Truyện có mâý nhân vật:
đó là những nhân vật nào?
H: Nội dung truyện nói
điều gì?

GV chốt lại:Câu chuyện nói
về chàng trai tiểu phu được
ơng tiên thử tính thật thà
trung thực

-Cho HS đọc lại lời dẫn
giải dưới tranh

-Cho HS thi kể
-GV nhận xét

-Cho HS đọc yêucầu bài

tập 2+ đọc gợi ý

tập 2+ đọc gợi ý

-Giao việc:Dựa vào ý nêu
dưới tranh để phát triển
đoạn văn kể chuyện muốn

-2 HS lên bảng
-nghe

-1 HS đọc yêu cầuBT1

-HS quan sát tranh+ đọc lời
dẫn giải dưới tranh

-Truyện có 2 nhân vật đó là
tiều phu và cụ già

-HS phát biểu tự do

-6 Em đọc nối tiếp mỗi em đọc
1 lời dẫn giải dưới mỗi tranh
-2 HS lên thi kể

-Lớp nhận xét

</div>
<span class=’text_page_counter’>(33)</span><div class=’page_container’ data-page=33>

(33)

3’ 3 Củng cố dặn

vậy các em phải quan sát
kỹ từng tranh hình dung

nhân vật trong tranh đang
làm gì? Nói gì? Ngoại hình
thế nào?

nhân vật trong tranh đanglàm gì? Nói gì? Ngoại hìnhthế nào?

-Cho HS làm bài

-Cho HS làm mẫu ở tranh
1

Các em hãy quan sát kỹ
tranh 1+đọc lời giải gợi ý
trả lời các câu hỏi gọi ý a,b
-Cho HS trình bày

-Nhận xét chốt lại

-Nhân vật đang làm gì?
Chàng tiểu phu đang đốn
củi thì lưỡi rừu bị văng
xuốn sơng

* nhân vật nói gì?

* ngoại hình nhân vật:
chàng tiểu phu nghèo, ở
trấn quấn khăn mỏ rừu
*Lưỡi rừu sắt…

+Cho cả lớp tiến hành làm
ở các tranh còn lại

-Cho HS trình bày các
tranh 2,3,4,5,6

-Cho HS thi kể từng đoạn+
chốt lại những đoạn đúng
hay khen những HS kể hay
-Nhận xét tiết học

-Khuyến khích HS về nhà
viết lại câu chuyện đã kể ở
lớp

-HS quan sát tranh 1+ đọc gợi
ý

-HS phát biểu ý kiến
-Lớp nhận xét

-Phát triển ý kiến ở mỗi tranh
thành 1 đoạn văn kể chuyện
-Mỗi em trình bày đoạn văn đã
phát triển theo gợi ý mỗi tranh
-HS thi kể

</div>
<span class=’text_page_counter’>(34)</span><div class=’page_container’ data-page=34>

(34)

<i>Thứ bẩy ngày 18 tháng10 năm 2014</i>
<b> Tiết 1 Toán </b>

<b>PHÉP TRỪ </b>

I<b>. Mục tiêu.</b>

1. Kiến thức :

– biết đặt tính và biết thực hiện phép trừ các số có nhớ , khơng nhớ khơng quá ba
lượt và không liên tiếp .

2. Kĩ năng:

– tính tốn chính xác.
3 Thái độ:

– u thích mơn tốn

<b>II Đồ dùng dạy – học</b>.
– GV: Đề bài toán1a,b,3.
-HS: Phiếu HT

<b>III. Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò </b>

3’

30’

1 Kiểm tra

2 Bài mới
HĐ 1: Giới

thiệu bài
HĐ 2:Củng
cố kỹ năng
làm tính trừ

thiệu bàiHĐ 2:Củngcố kỹ nănglàm tính trừ

HĐ 3: Luyện
tập thực hành

-Gọi HS lên bảng yêu cầu
làm các bài tập HD luyện tập
thêm T 29

-Nhận xét .
-Giới thiệu cài
-Đọc và ghi tên bài

-GV viết lên bảng 2 phép
tính trừ 865279-450237 và
647253-285749 sau đó u
cầu đặt tính rối tính

-Yêu cầu HS cả lớp nhận xét
bài làm của cả 2 bạn trên
bảng cả về cách đặt tính và
kết quả tính

-Hỏi HS vừa lên bảng em
hãy nêu lại cách đặt tính và
thực hiện phép tính của
mình

-Nhận xét sau đó u cầu HS
2 trả lời câu hỏi:vậy khi thực
hiện phép trừ các số tự nhiên
ta đặt tính như thế nào?
Thực hiện phép tính theo thứ
tự nào?

Bài 1

-Yêu cầu HS tự đặt tính và
thực hiện phép tính sau đó

-3 HS lên bảng thực hiện
yêu cầu

-nghe

-2 HS lên bảng làm bài

-Kiểm tra chéo nêu nhận
xét

-Nêu cách đặt tính và thực
hiện phép
tính:647253-285749

-Khi thực hiện các phép trừ
các số tự nhiên ta thực hiện
đặt tính sao cho các hàng

đơn vị thẳng cột với nhau
thực hiện phép tính theo thứ
tự từ phải sang trái

</div>
<span class=’text_page_counter’>(35)</span><div class=’page_container’ data-page=35>

đơn vị thẳng cột với nhauthực hiện phép tính theo thứtự từ phải sang trái

(35)

3’ 3 Củng cố
dặn dò

chữa bài. Khi chữa bài yêu
cầu hS nêu cách tính của 1
số phép tính trong bài
-Nhận xét cho điểm HS
Bài 2

-Yêu cầu HS tự làm bài vào
vở sau đó gọi 1 HS đọc kết
quả bài làm trước lớp
Bài 3

-Gọi 1 HS đọc đề

-Yêu cầu HS quan sát hình
vẽ và nêu cách tìm quãng
đường xe lửa từ nha trang
đến thành phố HỒ Chí Minh
-Yêu cầu HS làm bài

Bài 4

-Gọi hs đọc đề bài
-Yêu cầu HS tự làm bài

-Nhận xét và HS
-tổng kết giờ học

-Nhắc HS về nhà làm bài tập
và chuẩn bị bài sau

tính

987864-783251( trừ khơng
nhớ) và phép
tính839084-246973( trừ có nhớ)

-làm bài và kiểm tra bài lẫn
nhau

-Đọc

-Nêu:quãng đường xe lửa
từ nha trang đến thành phố
Hồ Chí Minh là hiệu quãng
đường xe lửa từ hà nội đến
thành phố hồ chí minh và
quãng đường xe lửa từ Hà
nội đến nha trang

-1 HS lên bảng làm

Quãng đường xe lửa từ nha
trang đền thành phố hồ chí

minh là: 1730-1315=415
km

minh là: 1730-1315=415km

-Đọc

-1 HS lên bảng làm
số cây năm ngoái trồng
được

là:214800-80600=134200 cây

Số cây cả 2 năm trồng được

134200+214800-349000
cây

</div>
<span class=’text_page_counter’>(36)</span><div class=’page_container’ data-page=36>

(36)

<b> Tiết 2 Tập đọc</b>

<b>TRUNG THU ĐỘC LẬP </b>

I.<b>Mục tiêu : </b>

1. Kiến thức :

– Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung .
2. Kĩ năng:

– Hiểu ND : tình thương yêu của các em nhỏ của anh chiến sĩ ,mơ ước của anh về
tương ;lai tốt đẹp của các em và của đất nước ( trả lời câu hỏi SGK)

3. Thái độ :
– Yêu môn học.
II.<b>Đồ dùng dạy – học</b>.
– GV: Bảng phu ghi sẵn.
-HS: tranh .

<b>III.Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>– TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’
32’

1 kiểm tra
2 Bài mới
HĐ 1: Giới
thiệu bài
HĐ 2:
Luyện đọc

HĐ 3: tìm
hiểu bài

-Gọi HS lên bảng
-Nhận xét .

-Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
-a)Cho HS đọc

-Chia 3 đoạn

-Chia 3 đoạn

Đ 1: Từ đầu đến các em
Đ 2: tiếp đến to lớn vui tươi
Đ 3: còn lại

See also  2 Cách bảo quản bắp tươi lâu, giữ độ ngọt - cách bảo quản bắp

-Cho HS đọc nối tiếp

-Cho HS luyện đọc những từ
ngữ khó: trung thu man
mác ….

-Cho hs đọc toàn bài

b)Cho HS đọc chú giải+giải
nghĩa từ

c)GV đọc diễn cảm toàn bài
*đoạn 1

-Cho HS đọc thành tiếng đoạn
1

-Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi

– Anh chiến sỹ nghĩ tới trung
thu và của mình nhỏ vào thời
điểm nào?

– Trăng trung thu độc lập có gì
đẹp?

-2 HS lên bảng
-Nghe

-HS dùng viết chì đánh dấu
đoạn

-đọc nối tiếp mỗi em đọc 1
đoạn

-1-2 HS đọc toàn bài
1 HS đọc chú giải
-1-2 HS giải nghĩa từ

</div>
<span class=’text_page_counter’>(37)</span><div class=’page_container’ data-page=37>

(37)

3’

HĐ 4: Đọc
diễn cảm

3 Củng cố
dặn dò

Đoạn 2:Cho HS đọc thầm đoạn
2

-Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi

– Anh chiến sỹ tưởng tượng đất
nước trong những đêm trăng
tương lai ra sao?

-Đoạn 3:Cho HS đọc thành
tiếng đoạn 3

_Cho HS đọc thầm trả lời câu
hỏi?

-Chốt lại những ý kiến hay cuả
các em

-HD HS đọc diễn cảm

-Cho các em thi đọc diễn cảm
-Nhận xét và khen những HS
đọc diễn cảm tốt nhất

H:Bài văn cho thấy tình cảm
cua anh chiến sỹ với các em
nhỏ như thế nào

Nhận xét tiết học

-Dặn HS về nhà đọc trước vở
kịch Ở Vương Quốc Tương
Lai

-Vào thời điểm anh đứng gác

ở trại trongđêm trung thu
độc lập đầu tiên

ở trại trongđêm trung thuđộc lập đầu tiên

-Vẻ đẹp núi sông tự do độc
lập…

-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-Cả lớp đọc thầm

Dưới ánh trăng dòng thác đổ
xuống làm chạy máy phát
điện: giữa biển rộng, cờ đỏ
sao vàng…

-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-Phát biểu tự do

-3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn
-sau khi cá nhan luyện đọc 5
hs lên thi đọc

-lớp nhận xét

</div>
<span class=’text_page_counter’>(38)</span><div class=’page_container’ data-page=38>

(38)

<b> Tiết 4 Khoa học</b>

<b>PHÒNG MỘT SỐ BỆNH DO THIẾU CHẤT DINH DƯỠNG </b>

I.<b>Mục tiêu</b>:
1. Kiến thức :

-Nêu cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.
-Thường xuyên theo dõi cân nặng của các em bé

– Cung cấp đủ chấ dinh dưỡng và năng lượng .
2. Kĩ năng:

– Đưa trẻ đi khám và chữa bệnh kịp thời
3. thái độ:

– Biết tự chăm sóc sức khoẻ .
II.<b>Đồ dùng dạy – học</b>.

– GV: Tranh trong SGK.
– HS: PhiếuHT

III.<b>Các hoạt động dạy – học .</b>

<b>TL</b> <b>ND </b> <b>Hoạt động của thầy </b> <b>Hoạt động của trò</b>

3’

30’

1.Kiểm tra
bài cũ.

2.Bài mới.

HĐ 1: Nhận
dạng một số

bệnh do thiếu
chất dinh
dưỡng.

bệnh do thiếuchất dinhdưỡng.

MT: Mô tả
đặc điểm của
trẻ bên ngồi

bị cịi

xương,suy
dinh dưỡng
và người bị
bứu cổ.

-Nêu được
nguyên nhân

-Yêu cầu HS lên trả lời câu
hỏi của nội dung bài 11

-Nhận xét – đánh giá.
-Giới thiệu bài:

-Kiểm tra việc sưu tầm tranh
ảnh của HS.

-Nếu chỉ ăn cơm với rau
trong thời gian dài em cảm
thấy thế nào?

-Yêu cầu các nhóm trưởng
điều khiển các bạn:

-Quan sát hình 1.2 SGK mơ
tả dấu hiệu của bệnh cò
xương và bệnh bướu cổ.
-Thảo luận về nguyên nhân
dẫn đến các bệnh trên.

-Nhận xét –KL: Em bé ở
hình 1 bị bệnh suy dinh
dưỡng …

-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
-Ngoài các bệnh trên do

-2HS thực hiện theo yêu cầu.
+Hãy kể tên cách cách để bảo
quản thức ăn?

-Khi thức ăn được bảo quản,
sử dụng thức ăn cần lưu ý
điều gì?

-Các tổ trưởng bảo các việc
chuẩn bị của tổ mình.

-Em cảm thấy mệt mỏi khơng
muốn làm bất cư việc gì

-Hình thành nhóm và thực
hiện quan sát, thảo luận theo
yêu cầu.

+Người trong hình bị bệnh
gì?

+Nêu những dấu hiệu của
bệnh.

-Đại diện các nhóm trình bày,
cácnhóm khác nhận xét bổ
xung.

-Nghe.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(39)</span><div class=’page_container’ data-page=39>

(39)

3’

gây ra các
bệnh trên.
HĐ 2: Cách
phòng bệnh
thiếu chất
dinh dưỡng.
MT: Nêu tên

và cách

phòng bệnh

do thiếu chất
dinh dưỡng.
HĐ 3: Trò
chơi bác sĩ:
MT: Củng cố
kiến thức đã
học trong bài.

do thiếu chấtdinh dưỡng.HĐ 3: Tròchơi bác sĩ:MT: Củng cốkiến thức đãhọc trong bài.

3.Củng cố
dặn dị:

thiếu dinh dưỡng em cịn có
biết bệnh nào khác có liên
quan?

-Nêu các biện pháp để
phòng bệnh thiếu dinh
dưỡng?

KL: -Một số bệnh thiếu dinh
dưỡng …

-Cách phòng:….

-HD cách chơi: SGV.

-Nhận xét tuyên dương.
-Vì sao trẻ em lúc nhỏ lại bị
suy dinh dưỡng?

-Làm thế nào để biết trẻ có
bị suy dinh dưỡng khơng?
-Nhận xét tiết học.

-Nhắc HS chuẩn bị tiết sau.

-Nêu:

-Nhận xét vào bổng xung.

-3HS lên đóng vai.
1HS đóng bác sĩ

1HS đóng vai người bệnh
1HS đóng vai người nhà bệnh
nhân.

-1Nhóm thực hiện chơi thử.
-Thực hành trong nhóm

-Các nhóm thi đua trình bày
trước lớp.

-Nêu:
-Nêu:

</div>
<span class=’text_page_counter’>(40)</span><div class=’page_container’ data-page=40>

(40)

<b> Tiết 5 Luyện thể dục</b>

<b>LUYỆN ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI </b>
<b>I.Mục tiêu:</b>

1. Kiến thức :

-HS biết đi đều đúng kĩ thuật
2. Kĩ năng:

-Biết vòng trái theo đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

-Yêu môn thể dục.

<b>II. Địa điểm và phương tiện.</b>

– GV: Vệ sinh an tồn sân trường.
– HS: Cịi

<b>III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.</b>

<b>Nội dung</b> <b>Số lần</b> <b>Thời lượng</b> <b>Cách tổ chức</b>

A.Phần mở đầu:

-Tập hợp lớp phổ biến nội
dung bài học.

-B.Phần cơ bản.
1)

C.Phần kết thúc.
-Trò chơi

GV phổ biến luật chơi-cho
HS chơi.

2 – 3 lần

5 lần

2’
2- 3’

10 – 15’

8’

5’
2 – 3’

1’
1’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</div>
<span class=’text_page_counter’>(41)</span><div class=’page_container’ data-page=41></div>
<span class=’text_page_counter’>(42)</span><div class=’page_container’ data-page=42>

(41)

(42)



<b>HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ</b>

I. Mục tiêu.

6. Sinh hoạt tổ nhóm.
7. Sinh hoạt văn nghệ.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

ND – TL Giáo viên Học sinh

1. Ổn định tổ chức.
2’

1. Sinh hoạt tổ
15’

Lời hứa chăm
ngoan. 5’

3.Tuần tới 5’

Đọc báo 5’
4. Tổng kết: 1’

-Giao nhiệm vụ – tự sinh
hoạt tổ và nêu.

-Nhận xét chung.

Thực hiện nhiệm vụ của
người học sinh: đi học đúng

giờ, không nghỉ học tự do,
học bài và làm bài đầy đủ
trướckhi đến lớp.

giờ, không nghỉ học tự do,học bài và làm bài đầy đủtrướckhi đến lớp.

-Thi đua học tốt, chăm
ngoan và bảo vệ cơng trình
măng non của trường.
-Nêu luật chơi.

-Cịn thời gian GV cung cấp
một số thông tin trên báo về
đội.

Nhận xét chung.

-Hát đồng thanh bài: Chị ong
nâu và em bé.

Các tổ trưởng cho tổ mình đứng
tại chỗ điểm điểm bản thân và
các mục đị học muộn, nghỉ học,
không học bài, làm bài, điểm về
vệ sinh thân thể.

 Điểm tốt:

-Các tổ kiểm kiểm xong tổ
trưởng báo cáo.

-Tổ trưởng điều khiển cho tổ

viên tự hứa sửa chữa những
khuyết điểm mà mỗi tổ viên còn
mắc.

viên tự hứa sửa chữa nhữngkhuyết điểm mà mỗi tổ viên cònmắc.

-Tổ trưởng hứa trước lớp.
-HS nghe.

Hát đồng thanh các bài hát đã
học.

-Thi hát cá nhân, mỗi HS hát 1
– 2 câu, Hs khác hát tiếp đến
hết bài.

</div>
<span class=’text_page_counter’>(43)</span><div class=’page_container’ data-page=43></div>

<!–links–>

(43)


Xem thêm những bài viết liên quan đến chủ đề cách bảo quản thức ăn và giải thích

30 loại thực phẩm mà bạn đang bảo quản sai cách

alt

 • Tác giả: Soi Sáng
 • Ngày đăng: 2019-09-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5777 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 40% – đó là lượng thực phẩm bạn mua cuối cùng bị vứt vào thùng rác. 40%! Thủ phạm là: bảo quản không đúng cách. Chúng ta đã quen với việc bảo quản mọi thứ trong tủ lạnh: trái cây, rau, kẹo, bánh mì. Một số người cũng giữ nước sốt, và lon trong tủ lạnh của họ, phòng khi cần dùng đến. Nhưng thông thường, trong khi bảo quản thực phẩm như thế này có thể kéo dài thời hạn sử dụng của chúng, nó thực sự có thể gây hại cho sản phẩm.
  Bạn có biết, chẳng hạn, cà chua thậm chí còn thơm và thơm hơn nếu bạn giữ chúng ở nhiệt độ phòng (khoảng 70 ° F) hoặc cao hơn? Hoặc hành tây và tỏi cũng thích nhiệt độ ấm hơn? Chúng cũng sợ ánh sáng và sẽ không thích bị giữ trong nhà bếp đầy nắng. Và các bạn, đừng bao giờ giữ khoai tây chiên trong tủ lạnh! Khoai tây chiên, hoặc bất kỳ khoai tây nào, có chứa một chất có thể trở nên độc hại khi giữ ở nhiệt độ thấp. Vì vậy, hãy xem điều kiện nào bảo vệ tốt nhất một số sản phẩm phổ biến trong nhà bếp và giúp bạn tiết kiệm một số tiền!

  DẤU THỜI GIAN:
  Cà chua 0:24
  Hành và tỏi 1:00
  Khoai tây 1:20
  Nấm 1:44
  Rau xanh và thảo mộc tươi 2:06
  Thịt gia cầm ướp lạnh và thịt 2:29
  Chuối và trái cây nhiệt đới khác 3:00
  Mật ong 3:24
  Trứng 3:55
  Sữa, sữa chua và phô mai cứng 4:26
  Nho và quả mọng 4:57
  Táo 5:28
  Dầu thực vật 6:00
  Cà rốt 6:12
  Ngũ cốc và bột mì 6:33
  Dưa hấu 6:59
  Bánh mì 7:21
  Thức ăn cho thú cưng 7:42
  Cà phê và trà 8:01
  Đường 8:22
  Sô cô la 8:41
  Thức ăn thừa 9:01

  Foodst Storage healthydiet brightside

  TÓM LƯỢC:
  – Tốt hơn là mua một phần nhỏ cà chua tươi bạn có thể ăn trong ngày. Nếu bạn tự trồng chúng, hãy để chúng trên kệ thấp của tủ lạnh.
  – Nếu bạn sẽ nấu chúng sau, chỉ cần cho nấm vào túi giấy và giữ chúng trong tủ lạnh. Nếu bạn cần lưu trữ chúng lâu hơn, trước tiên hãy rửa chúng, sau đó sấy khô hoặc đông lạnh chúng.
  – Đừng quên rằng thịt là nguồn chứa của nhiều vi khuẩn khác nhau. Nó có thể được lưu trữ trong tủ lạnh không quá 2 ngày, trong khi vẫn ổn khi giữ nó trong tủ đá trong 4-5 tháng.
  – Mật ong nên được cất giữ trong hộp thủy tinh, gốm hoặc kim loại. Nơi lý tưởng là tối và khô, vì vậy một kệ chứa bất kì sẽ là 1 nơi tốt miễn là nó có cửa.
  – Trái với những gì các nhà sản xuất tủ lạnh nghĩ, nó không phải là một ý tưởng tốt để cất giữ trứng trong cửa tủ lạnh. Mỗi lần bạn mở cửa, trứng sẽ tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn trong không khí.
  – Sữa và sữa chua cũng không nên được giữ trong cửa tủ lạnh – ở đó, chúng bị hỏng nhanh hơn bất cứ nơi nào khác.
  – Nơi tốt nhất cho nho là một túi nhựa thông gió giống như túi mà người ta dùng tại cửa hàng.
  – Không nên làm lạnh táo. Chúng cũng rất khó tính, nên hãy giữ các loại táo khác nhau tách biệt với nhau và đặt chúng trong ngăn đựng thức ăn hoặc tủ.
  – Dầu nên được giữ trong một nơi tối ở nhiệt độ phòng. Nếu bạn không thể tìm thấy một nơi tối trong nhà bếp của bạn, hãy bọc nó trong giấy bạc.
  – Cà rốt non có thể được giữ trong một nơi tối mát mẻ, chúng sẽ tươi và giòn trong một thời gian dài.
  – Dưa hấu (và các loại dưa khác) sẽ giữ được lâu hơn nếu bạn bảo quản ở nhiệt độ phòng.
  – Bánh mì nên được bảo quản trong túi thông gió bằng nhựa, vải hoặc túi giấy, có thể giữ được độ mềm trong 5 ngày.
  – Bảo quản trà và cà phê ở nơi khô tối trong một hộp chứa không trong suốt. Giữ chúng tránh xa thực phẩm có mùi mạnh.
  – Sô cô la nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng ở nơi khô ráo và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
  – Đó là một sai lầm lớn khi nấu súp hoặc hamburger trong cả tuần trừ khi bạn sẽ đóng băng chúng. Thời gian lâu nhất có thể bảo quản trong tủ lạnh là 5 ngày.

  Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
  Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác):
  https://www.depositphotos.com
  https://www.shutterstock.com
  https://www.eastnews.ru

  Đăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

  Chỉ cần đi bộ về phía nắng, mọi thứ sẽ ổn thôi

Cách bảo quản thực phẩm khô đúng cách, an toàn, dùng được lâu

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6692 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảo quản thực phẩm khô đúng cách sẽ kéo dài thời gian sử dụng. Cùng tìm hiểu cách bảo quản thực phẩm khô lâu, giúp dự trữ thức ăn ngon, an toàn ra sao nhé. Click xem!

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1227 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm, môn Công nghệ, lớp 10

Bảo quản thực phẩm như thế nào cho hợp lý?

 • Tác giả: mientay.giadinhonline.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7718 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (NSMT) – Bảo quản thực phẩm giúp giữ cho thực phẩm được lâu và tươi mới. Có rất nhiều phương pháp bảo quản thực phẩm hiệu quả và phổ biến hiện nay, bạn hãy tham khảo ngay bài viết sau đây.

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1204 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: … hiểu số cách bảo quản thức ăn nhà * Học sinh làm việc cá nhân với phiếu học tập Phiếu học tập Điền vào bảng tên đến loại thức ăn cách bảo quản thức ăn giaTên đình em thức Cách bảo quản ăn Chanh… cách bảo quản thức ăn hình Hình Cách bảo quản Phơi khô

Các phương pháp bảo quản thực phẩm bạn cần biết

 • Tác giả: www.cet.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7209 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảo quản thực phẩm là làm chậm quá trình hư hỏng và giữ cho thực phẩm được tươi, vậy bạn có biết có bao nhiêu cách để bảo quản thực phẩm chưa?

Khoa học lớp 4 Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn

 • Tác giả: mobitool.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8779 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: cách bảo quản

See more articles in the category: Cách bảo quản

Leave a Reply