Bài 8 thực hành Hoá 12 | 2022 Cokovietnam

Bài 8 thực hành Hoá 12 giúp các em học sinh lớp 12 biết cách tiến hành, quan sát, giải thích một số phản ứng về este và cacbohiđrat.

Đồng thời rèn được một số kỹ năng thí nghiệm như: nhỏ giọt, lắc, gạn lọc, đun nóng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Báo cáo thực hành Hóa 12, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo thực hành Hoá 12 bài 8

Bài 1 (trang 38 SGK Hóa 12): Viết tường trình

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat :

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 1ml ancol etylic, 1ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt H2SO4 đặc

+ Lắc đều, đun cách thủy 5-6 phút trong nước nóng 65-70oC.

+ Làm lạnh, rót thêm vào ống nghiệm 2ml dd NaCl bão hòa

– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O

– Giải thích: Este gần như không tan trong nước nên chất lỏng thu được phân 2 lớp, este nhẹ nổi lên trên bề mặt.

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá:

– Tiến hành TN:

+ Cho vào bát sứ 1g mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2-2,5ml dd NaOH 40%.

+ Đun sôi nhẹ và khuấy đều, thêm vài giọt nước cất

+ Sau 8 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4-5ml dd NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

See also  Tổng hợp giftcode và cách nhập code Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile | 2022 Cokovietnam

+ Để nguội, quan sát hiện tượng.

– Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd.

– Giải thích: đó là muối Na của axit béo, thành phần chính của xà phòng.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2:

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 5 giọt dd CuSO4 + 1ml dd NaOH 10%.

+ Lắc nhẹ, gạn lớp dd để giữ kết tủa Cu(OH)2

+ Thêm 2ml dd glucozo 1%, lắc nhẹ

– Hiện tượng: Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa Cu(OH)2 bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O

– Giải thích: Glucozo phản ứng làm tan kết tủa Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột với iot:

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 1-2 ml hồ tinh bột

+ Nhỏ tiếp vài giọt dd iot vào ống nghiệm

+ Đun nóng sau đó để nguội

Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột → dung dịch màu xanh ; đun nóng → mất màu ; để nguội → dung dịch màu xanh trở lại.

– Giải thích: phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dung dịch có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dung dịch có màu xanh.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply