Bài giảng Bài 9: cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường – nêu cách bảo quản phân bón

1 Kiến thức: HS nêu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường 2 Kỹ năng: HS biết được cách sử dụng, bảo quản hợp lí đối với từng loại phân 3 Thái độ: Có ý th

Bạn đang xem: nêu cách bảo quản phân bón

 1.Kiến thức: HS nêu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

 2.Kỹ năng: HS biết được cách sử dụng, bảo quản hợp lí đối với từng loại phân.

 3.Thái độ: Có ý thức tiết kiệm phân bón và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón

 

4 trang

|

Chia sẻ: shironeko

| Lượt xem: 2271

| Lượt tải: 0

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9: cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG- PPCT: 7
Ngày dạy: …………………………………. Lớp: 7A1, 2
A./Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS nêu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
2.Kỹ năng: HS biết được cách sử dụng, bảo quản hợp lí đối với từng loại phân.
3.Thái độ: Có ý thức tiết kiệm phân bón và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón
B./Chuẩn bị:
– GV : + H. 7, 8, 9, 10 SGK.
+ Bảng phụ
– HS : Xem trước nội dung bài ở nhà.
C./Tổ chức các hoạt động học tập:
1. Kiểm tra kiến thức cũ:
Phaân boùn laø gì ?
Phaân höõu cô goàm nhöõng loaïi phaân naøo ?
Phaân hoaù hoïc goàm nhöõng loaïi phaân naøo ?
Giảng kiến thức mới: Trong bài 7 và 8 các em đã được làm quen với các loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp hiện nay. Bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng các loại phân bón đó sao cho có thể thu được năng suất cây trồng cao và chất lượng nông sản tốt, tiết kiệm được phân bón
HĐGV
HĐHS
Nội Dung
HĐ1: Tìm hiểu về các cách bón phân
-Cho HS đọc thông tin SGK.
(?) Bón phân nhằm mục đích gì, Căn cứ vào thời kì bón người ta chia làm mấy cách bón phân.

(?) Như thế nào là bón lót, bón thúc.
– Gọi HS NX, BS.
– GV nhận xét, chốt ý.
– GV: Còn căn cứ vào hình thức Có: bó vãi, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá.
– Treo tranh H.7 đến H.10 SGK cho HS QS.
– Y/C HS T.luận nhóm hoàn thiện bài tập.
– Gọi HS trả lời, HS khác NXBS.
– GV NX KL
+ H.7 : Bón theo hàng( Ưu điểm: 1,9. Nhược điểm: 3)
+ H.8 : Bón theo hốc( ƯĐ: 1,9. NĐ: 3)
+ H.9 : Bón vãi : ( ƯĐ : 6,9. NĐ : 4)
+ H.10 : Phun trên lá ( ƯĐ : 1,2,5. NĐ : 8)
– GVKL
– HS đọc thông tin SGK.
¨ Nhằm cung cấp chất d2 cho cây trồng, cây cho năng suất cao. Căn cứ vào thời kỳ bón: có bón lót và bón thúc.
¨ Bón lót là bón trước khi gieo trồng, bón trong thời gian sinh trưởng của cây.
– HS NX, BS.
– Ghi nhớ kiến thức.
– Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức.
– Quan sát tranh

See also  Cách bảo quản pin laptop cực chuẩn không bị chai - cách bảo quản masala chai

– T.luận nhóm thống nhất kết quả.
– Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác NXBS.

– Ghi nhớ kiến thức.
I. Cách bón phân:

– Căn cứ vào thời kỳ bón người ta chia ra: Bón lót và bón thúc.

– Căn cứ vào hình thức bón: Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá.

HĐ2: Tìm hiểu cách sử dụng các loại phân bón thông thường
– Y/C HS đọc thông tin SGK
(?) Khi tưới phân cho cây trồng bằng phân đạm, em thấy có hiện tượng gì.
(?) Em hãy nêu đặc điểm của phân đạm, phân Kali và phân lân.
– Gọi HS NX, BS.
– GV NX, chốt ý.
– Treo bảng phụ ghi nội dung bảng trang 22 SGK.
– Y/C HS T.luận nhóm hoàn thành bảng
– Gọi HS báo cáo k/quả, HS khác NXBS.
– GVKL
– HS đọc thông tin SGK.
¨ Phân đạm hòa tan, mát lạnh.

– Suy nghĩ trả lời

– HS NX, BS.

– HS Tluận nhóm hoàn thành bảng.
– HS báo cáo k/quả, HS khác NXBS.
II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

– Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót.
– Phân đạm, kali dùng để bón thúc.
HĐ3: Tìm hiểu cách bảo quản các loại phân bón thông thường.
– Y/C HS đọc thông tin SGK.
(?) Nêu cách bảo quản phân hóa học và phân chuồng.
– Gọi HS trả lời, HS khác NX, BS.
– GVKL.
– Đọc thông tin SGK.

– Suy nghĩ trả lời.
– HS trả lời, HS khác NX, BS cho nhau.
– Ghi nhớ kiến thức.
III. Bảo quản các loại phân bón thông thường
-Phân hoá học: Để nơi khô ráo, không để lẫn lộn với các loai phân với nhau.
– Phân chuồng : Bảo quản chu đáo, tránh gây ô nhiễm môi trường.
4. Củng cố bài giảng: Gọi HS đọcphần ghi nhớ SGK. Trả lời câu hỏi SGK
5. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
Xem trước bài 10: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng ntn, PP chọn tạo giống cây trồng ra sao
D./Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG – PPCT: 8
Ngày dạy: ……………………………………………………. Lớp: 7A1, 2

A./MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: -Biết được vai trò và tiêu chí của giống cây trồng tốt và một số PP chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng.
-Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính.
2.Kỹ năng: Xác định được sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm
3.Thái độ: Có ý thức bảo quản giống cây trồng.
B./ CHUẨN BỊ :
– GV : H 11, 12 SGK . Tham khảo tài liệu có liên quan đến bài dạy
– HS: Xem trước nội dung bài ở nhà. Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng, các phương pháp chọn tạo giống cây trồng
C./TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Kiểm tra kiến thức cũ:
Theá naøo laø boùn loùt, boùn thuùc?
Phaân höõu cô, laân duøng ñeå boùn loùt hay boùn thuùc? Vì sao?
Phaân ñaïm, kali duøng ñeå boùn loùt hay boùn thuùc? Vì sao?
2.Giảng kiến thức mới: Ngày nay con người đã chủ động được nước trong tưới tiêu, chủ động tạo ra và sản xuất nhiều phân bón thì giống lại đặt lên hàng đầu. Vậy giống có vai trò ntn trong trồng trọt.Thì ta tìm hiểu bài hôm nay.
HĐGV
HĐHS
Nội Dung
HĐ1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng
-GV ở địa phương A trước đây cây lúa cho gạo ăn không ngon. Ngày nay cấy giống lúa khác cho gạo ăn thơm và dẻo
(?) Em có thể rút ra kết luận gì về vai trò của giống trong trồng trọt
– Gọi HS NXBS
– GV cũng ở địa phương B. Trước đây trồng lúa chỉ cho năng suất 10 tấn/ ha/vụ. Ngày nay trồng giống lúa mới(lúa lai) cho năng suất 12 tấn/ha/vụ.
(?) Vậy giống có vai trò gì.
– Gọi HS NXBS
– GVKL
– Treo tranh phóng to H.11 SGK.và giới thiệu H.11.b: Giống cũ có 2 vụ: Vụ chiêm và vụ mùa còn giống mới có 3 vụ/năm.
(?) Qua hình 11b em cho biết có vai trò ntn trong trồng trọt?
(?) Thông qua hình 11c, giống
Có vai trò gì nữa?
– Gọi HS NX, BS cho nhau .
– GVKL
– Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

See also  Cách bảo quản cá mực khô để lâu không bị hỏng - cách bảo quản khô cá

– Làm tăng chất lượng sản phẩm.
– HS NX, BS cho nhau
– Lắng nghe

– Tăng năng suất cây trồng

– Quan sát tranh phóng to H.11

– Tăng vụ gieo trồng trên năm.

– Góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng.
– HS NX, BS cho nhau.

I/ Vai trò của giống cây trồng.

– Tăng chất lượng sản phẩm.
– Tăng năng suất cây trồng
– Tăng số vụ gieo trồng trên năm.
– Góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

HĐ2: Tìm hiểu về các tiêu chí đánh giá giống cây trồng.
– Sö dông b¶ng phô ghi 5 tiªu chÝ nh­ trong SGK. Cho HS T.luận nhóm
(?) Theo em một giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí nào?
(?) Nêu quan niệm của mình về 5 tiêu chí đó.
– GVNX: Một giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt. Một giống có năng suất cao, ổn định, có chất lượng tốt mới là giống tốt.
– Quan sát và T.luận nhóm trả lời 2 câu hỏi

– Đại diện nhóm báo cáo K/quả T.luận, nhóm khác NXBS.
– Ghi nhớ kiến thức.
II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt.

Các tiêu chí 1,3,4,5 SGK
HĐ3: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
– Treo tranh phóng to H.12,13 SGK cho HS QS.

(?) Em hãy nêu nội dung của các PP chọn tạo giống cây trồng.
– Nêu câu hỏi phụ gợi ý :
(? )PP chọn lọc có đặc điểm gì?
(?) Trong các PP trên thì PP nào dễ thực hiện nhất?
– Gọi 1-2 nhóm báo cáo k/quả T.luận.Nhóm khác NXBS.
– GVKL
– QS tranh, Ng/cứu thông tin, TĐ nhóm thống nhất ý kiến về nội dung của từng PP chọn tạo giống cây trồng.
– HS trả lời, HS khác NXBS

See also  Bảo quản tác phẩm in và tác phẩm nghệ thuật trên giấy - cách bảo quản tranh chì

– 1-2 nhóm báo cáo k/quả T.luận.Nhóm khác NXBS.
III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

1. Phương pháp chọn lọc
2. Phương pháp lai
3. Phương pháp gây đột biến

4. Củng cố bài giảng: Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK
Cho HS trả lời câu hỏi
5. Hướng dẫn học ở nhà :
– Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
– Xem trước bài 11: Tìm hiểu cách tiến hành SX giống cây trồng và điều kiện bảo quản giống cây trồng tốt.
D./RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

 • Giao an Cong nghe 7 Tuan 4.doc


Xem thêm những bài viết liên quan đến chủ đề nêu cách bảo quản phân bón

Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón

 • Tác giả: lize.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5770 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo án Công nghệ 7 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ

Nêu cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6445 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Bing help

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1568 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường hay, ngắn gọn

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7393 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường hay, ngắn gọn – Tóm tắt lý thuyết Công nghệ lớp 7 ngắn gọn, chi tiết giúp bạn nắm được kiến thức trọng tâm môn Công nghệ 7.

Tiết 7, Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường – Nguyễn Tín Nhiệm

 • Tác giả: thuviengiaoan.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9263 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Bảo Quản Phân Bón Đúng Cách – Gia Tăng Năng Suất Cây Trồng

 • Tác giả: baobianhsang.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1052 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân bón là một công cụ hỗ trợ đắc lực của bà con nông dân, giúp gia tăng năng suất cây trồng trong các mùa vụ. Vậy phương pháp bảo quản phân bón chính xác

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: cách bảo quản

See more articles in the category: Cách bảo quản

Leave a Reply