Bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên THPT | 2022 Cokovietnam

Bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên THPT

Bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên THPT dành cho quý thầy cô giáo và các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2017. Bộ đề thi phỏng vấn viên chức giáo viên bao gồm những câu hỏi phỏng vấn giải quyết các tình huống thực tế gặp tại lớp học, trường học vì vậy yêu cầu sự tinh tế và khéo léo của mỗi giáo viên. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô giáo ôn thi và chuẩn bị thành công cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên sắp tới.

400 câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức, viên chức giáo viên

Tài liệu thi tuyển viên chức giáo dục môn Tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên
Trường THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐỀ THI PHỎNG VẤN

Đề I:

Câu 1: Thầy (cô) không được phân công làm chủ nhiệm lớp, vậy công tác giáo dục đạo đức HS được thầy cô thực hiện như thế nào?

Câu 2: Điều tra cơ bản HS do lớp mình phụ trách để làm gì? Nội dung mà thầy (cô) sẽ điều tra HS?

See also  Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm học 2016 | 2022 Cokovietnam

Câu 3: Vì sao thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính là nơi thi tuyển để vào công tác.

Câu 4: Trong tiết luyện tập, khi giáo viên đang chữa bài tập thì một học sinh ở dưới nói vọng lên: Sai rồi. Nếu là giáo viên đó thì Thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên
Trường THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐỀ THI PHỎNG VẤN

Đề II

Câu 1: Thầy (Cô) hãy cho biết những nội dung giáo dục cơ bản mà người giáo viên cần phải chuyển tải đến học sinh thông qua giảng dạy bộ môn của mình.

Câu 2: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra.

Câu 3: Vì sao thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính là nơi thi tuyển để vào công tác.

Câu 4: Giáo viên A nghỉ ốm được giáo viên B khác dạy thay.

Khi giáo viên A dạy phần tiếp theo thì phát hiện ra giáo viên B dạy sai một phần kiến thức.

Nếu là giáo viên A thì Thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên
Trường THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

See also  Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân (14 mẫu) | 2022 Cokovietnam

ĐỀ THI PHỎNG VẤN

Đề III

Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên trường THPT bộ môn có những nhiệm vụ gì?

Câu 2: Học sinh được xét lên lớp hoặc không được lên lớp theo các điều kiện nào?

Câu 3: Vì sao thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính là nơi thi tuyển để vào công tác.

Câu 4: Khi đang liên hệ kiến thức thực tế trong bài dạy thì có tiếng học sinh dưới lớp nói: Bốc phét; một số học sinh cười rộ lên. Nếu là giáo viên đang giảng bài thì Thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên
Trường THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐỀ THI PHỎNG VẤN

Đề IV

Câu 1: Thầy (Cô) cho biết nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

Câu 2: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại bài kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra

Câu 3: Vì sao thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính là nơi thi tuyển để vào công tác.

Câu 4: X là một học sinh cá biệt, không chăm học, tiết học trước X được điểm 0 trong sổ ghi đầu bài nhưng tiết sau khi giáo viên mở sổ thì thấy điểm của X được chữa thành điểm 9.

Nếu là giáo viên đó thì Thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

See also  140+ Lời chúc mừng Sinh nhật bạn thân lầy lội và hay nhất | 2022 Cokovietnam
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên
Trường THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐỀ THI PHỎNG VẤN

Đề V

Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên có những quyền gì?

Câu 2: Thầy (Cô) cho biết yêu cầu của một đề kiểm tra

Câu 3: Vì sao thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính là nơi thi tuyển để vào công tác.

Câu 4: Sau khi vào tiết, giáo viên ngồi xuống ghế, khi đứng dậy thì ghế bị nhấc lên theo – dính vào quần do có bã kẹo cao su trên ghế. Một số học sinh cười rộ lên.

Nếu là giáo viên đó thì Thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply