Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề) | 2022 Cokovietnam

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Tài liệu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2023 – 2024 gồm 15 đề thi được đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm
biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường THCS trên cả nước với cấu trúc đề thi đa dạng bám sát hình thức đánh giá chất
lượng học sinh mới theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hi vọng với 15 đề thi Học kì 2 Toán lớp 7 này sẽ giúp Giáo viên có thêm bộ đề tham khảo để đánh giá đúng năng lực
của học sinh, giúp học sinh lớp 7 tự rèn luyện để từ đó đạt điểm cao trong bài thi Học kì 2 môn Toán lớp 7.
Phần dưới trình bày một số đề thi trong bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 2, mời quí bạn đọc tải đề thi để theo dõi đầy đủ.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm) : Điểm kiểm tra 45 phút môn Toán của lớp 7A được cô giáo ghi lại như sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (1,5 điểm) : Cho đơn thức sau: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

a) Thu gọn đơn thức M.

b) Tính giá trị của đơn thức tại x = -1 , y = 3 .

Bài 3 (2,0 điểm) : Cho hai đa thức:

A(x) = x2 + 7×4 – 2x – 10

See also  Phân tích khổ 4 bài Việt Bắc hay nhất (8 Mẫu) | 2022 Cokovietnam

B(x) = 3x + 4×4 – 2×3 + 7

a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Hãy tính A(x) + B(x); A(x) – B(x) .

Bài 4 (1,0 điểm) : Trên đường đi học, từ trước nhà đến cổng trường về phía tay phải, Tuấn đếm được tất cả 34 cây cột đèn chiếu sáng. Nếu khoảng cách trung bình 2 cây cột đèn là 35 mét thì quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài bao nhiêu mét ?

Bài 5 (3,5 điểm) : Cho vuông tại A (AB > AC). Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB, trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho DE = BC.

a) Chứng minh ΔABC = ΔADE

b) Chứng minh Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

c) Đường cao AH của ΔABC cắt DE tại F. Qua A kẻ đường vuông góc với CF tại G, đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại K. Chứng minh: FK // AB.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn câu trả lời đúng

Câu 1 : Đơn thức -3xy2z(-2x2yz) có bậc là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 2 : Có bao nhiêu câu đúng trong các câu sau

(1) Hai đơn thức -2xy2z và -2xyz2 đồng dạng

(2) Đa thức P(x) = -x5 + 3×2 + x5 – x2 + 3×4 – 5×4 có hệ số cao nhất là 3

(3) Đa thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề) có nghiệm là – 6.

Câu 3 : Nếu ΔABC có Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề) thì

A. BC > AB > AC

B. AB > BC > AC

C. BC > AC > AB

D. AC > BC > AB

Câu 4 : Nếu ΔABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I thì

A. Đường thẳng AI vuông góc với BC

B. Tia AI là tia phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

C. IA = IB = IC

D. Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm).

Bài 1 (2,5 điểm) :

Cho các đa thức

See also  Unit 14 lớp 7: Freetime fun | 2022 Cokovietnam

P(x) = -x3 + 3×2 + x – 1 + 2×3 – x2

Q(x) = -3×3 – x2 + 2×3 + 3x + 3 – 4x

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến

b) Tìm đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

c) Tính H(-1) và H(1)

d) Chứng tỏ rằng đa thức H(x) không có nghiệm.

Bài 2 (1,5 điểm) : Cho đa thức f(x) = x2 – mx + 3

a) Tìm m để f(x) nhận x = 3 làm một nghiệm

b) Với giá trị vừa tìm đươc của m, hãy tìm nghiệm còn lại của f(x)

Bài 3 (3,5 điểm) : Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác BD. Vẽ DE ⊥ BC (E ∈ BC) .

a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD

b) So sánh AD và CD

c) Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BE. Chứng minh AN, BD, EM đồng quy.

Bài 4 (0,5 điểm) : Cho đa thức f(x) = ax + b (a,b ∈ Z) . Chứng minh rằng không thể đồng thời có f(13) = 67 và f(8) = 39

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm) : Thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

a) Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng.

Bài 2 (1,5 điểm) : Cho đơn thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Thu gọn đơn thức M rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

Bài 3 (2,5 điểm) : Cho: P(x) + (3×2 – 2x) = x3 + 3×2 – 2x + 2020

a) Tính P(x).

b) Cho Q(x) = -x3 + x – 20 . Tính Q(2).

c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) + Q(x).

Bài 4 (1,0 điểm) : Nhà Lan cách trường học 650m. Hôm nay Lan giúp mẹ đưa em đi nhà trẻ cách nhà 250m sau đó mới đến trường. Xem hình vẽ và hãy tính khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của Lan.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Bài 5 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AD là tia phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề) (D ∈ BC) . Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

See also  Soạn văn 8 VNEN Bài 8: Chiếc lá cuối cùng | 2022 Cokovietnam

a)

Chứng minh rằng: ΔADB = ΔADE rồi suy ra Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

b)

Tia ED cắt AB tại F. chứng minh rằng: AC = AF

c)

Gọi G là trung điểm của DF; AD cắt CF tại H và cắt CG tại I.

Chứng minh rằng: DI = 2IH

………………………………

………………………………

………………………………

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm học 2023 – 2024, mời quí bạn đọc tải xuống để xem bộ đề thi đầy đủ!

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2023 – 2024 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Tủ sách VIETJACK lớp 6-8 cho phụ huynh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 – 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bo-de-thi-toan-lop-7.jsp

Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply