Cách Luyện Cấp Nhanh Nhất Trong Võ Lâm Miễn Phí, Võ Lâm Miễn Phí 2022 | Cokovietnam.vn

Hình ảnh Ghi chú

*

NPC Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Thành Đô (390/312).Dương Châu (218/187).Tương Dương (191/202).Đại Lý (198/200).

Đang xem: Cách luyện cấp nhanh nhất trong võ lâm miễn phí

Chức năng: Nâng cấp Sô-cô-la.

*

NPC Lễ Quan

Vị trí: Ở thất đại thành thị. Chức năng: Đổi Cẩm Nang Sự Kiện bằng tiền vạn.
*

Sô-cô-la Loại 5

Nguồn gốc: Có được từ tính năng hoặc mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Xu.Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Không được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng. Vật phẩm có từ tính năng: Không thể giao dịch, bày bán.Vật phẩm có từ Kỳ Trân Các: Có thể giao dịch, bày bán.Công dụng: Nâng cấp Sô-cô-la ở NPC Đại Sư Lão Lão.Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
*

Sô-cô-la Loại 4

Nguồn gốc: Có được khi nâng cấp Sô-cô-la ở Đại Sự Lão Lão hoặc khi sử dụng Sô Cô La loại 4.Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận. Giới hạn: Mỗi ngày, nhân vật chỉ nhận được tối đa 500.000.000 điểm kinh nghiệm từ việc sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la.Khi đạt giới hạn tối đa thì nhân vật không thể sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la trong ngày đó, qua ngày hôm sau mới có thể tiếp tục sử dụng.
*

Sô-cô-la Loại 3

*

Sô-cô-la Loại 2

*

Sô-cô-la Loại 1

*

Túi Tình Nhân (nhỏ)

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: 52 Xu.Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng giá 0 lượng.Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 50 Sô-cô-la Loại 5.Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Xem thêm: Các Phần Mềm Cần Thiết Để Chơi Game Mới Nhất 2020, 6 Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game Tốt Nhất Trên Laptop

*

Túi Tình Nhân (trung)

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: 220 Xu.Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 200 Sô-cô-la Loại 5.
*

Cẩm Nang Sự Kiện

Nguồn gốc: Mua từ NPC Lễ Quan giá 100 vạn lượng. Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.Công dụng: Chức năng sự kiện và tất cả NPC liên quan.Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.Lưu ý: Vật phẩm đã có sẵn.

Thu thập nguyên liệu

Tính năngĐiều kiện nhận thưởngPhần thưởng

Tống Kim cao cấp Đạt từ 2.000 điểm tích lũy trở lên trong 01 trận Tống Kim 02 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 01 nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm vụ Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ
Vượt ải Cao Cấp Vượt qua ải 25 04 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ sát thủ cấp 90 Người nhận đã nhận nhiệm vụ và kết thúc boss mới nhận được nguyên liệu.
Phong Lăng Độ Hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc
Ươm Mầm Hạnh Phúc Trồng cây thành công cơ hội nhận được 01 Sô-cô-la Loại 5
Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng Phiếu Dự Đoán

Công thức đổi thưởng

Mang nguyên liệu đến NPC Đại Sự Lão Lão và chọn cách đổi sau:

Công thứcPhần thưởng

02 Sô-cô-la Loại 5 + 16 Vạn lượng 01 Sô-cô-la Loại 4
01 Sô-cô-la Loại 5 + 01 Sô-cô-la Loại 4 01 Sô-cô-la Loại 3
01 Sô-cô-la Loại 5 + 01 Sô-cô-la Loại 3 01 Sô-cô-la Loại 2
01 Sô-cô-la Loại 5 + 01 Sô-cô-la Loại 2 01 Sô-cô-la Loại 1

Lưu ý

Có thể nhập số lượng phần thưởng cần đổi trong 1 lần đổi nếu đủ nguyên liệu.Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 4 ô trống.Trường hợp thất bại sẽ bị mất tất cả nguyên liệu.
Phần thưởngKhi sử dụng Sô-cô-la Loại 4

Nhận đồng thời:

1.500.000điểm kinh nghiệm (cộng dồn).Vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng

Sô-cô-la Loại 3 30 ngày
Sô-cô-la Loại 2
Sô-cô-la Loại 1
12 Vạn lượng
Sát Thủ Giản (hệ Kim) 30 ngày
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao

Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 3

Nhận đồng thời:

10.000.000điểm kinh nghiệm (cộng dồn).

Xem thêm: fix loi *101# ios 9.1

Vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng

Huyền Viên Bảo Châu 30 ngày
Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt
Kim Ô Chi Huyết
Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh Tầng 4 30 ngày
Tử Tinh Khoáng Thạch

Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 2

Nhận đồng thời:

50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).Vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng

Tử Mãng Bảo Châu 30 ngày
Thất Tinh Thảo
Bạch Ngọc
Tử Ngọc
Ngũ Sắc Bảo Ngọc (Trung)
Túi hành trang

Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 1

Sử dụng Sô-cô-la loại 1 sẽ nhận được phần thưởng đồng thời như sau:

Điểm kinh nghiệm: 500.000.000.Và ngẫu nhiên vật phẩm thưởng:

Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng

Kim Ô Bảo Châu 30 Ngày
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
2 Thuần Thú Quyển
Bí quyết kỹ năng cấp 120
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Đại Thành Bí Kíp 120 30 Ngày
Phi Phong Ngự Phong (Dịch chuyển tức thời) 7 Ngày
Phi Phong Ngự Phong (Xác suất hóa giải sát thương)
Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích)
Bảo Rương Kim Ô (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới chỉ/Hạ Giới chỉ/Khí giới)
5 Tinh Luyện Thạch

Top

https://kubet88plus.com/

See more articles in the category: Game
See also  Hướng Dẫn Cơ Bản Payday 2 (P1) 2022 | Cokovietnam.vn

Leave a Reply