Giao hàng:

COKO Việt Nam hiện sử dụng hai hình thức giao hàng: Giao hàng Ong Vàng và Giao hàng Nhanh 

  • Giao hàng toàn quốc
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển
  • Bảo đảm uy tín, tiết kiệm thời gian

Phí giao hàng: 

Địa điểm của bạn

Phí giao hàng Thời gian giao hàng

Nội thành Hà Nội

25.000đ 7h – 24h
Ngoại thành Hà Nội 30.000đ

3 – 5 ngày

Cả nước 35.000 đ

5 – 7 ngày

 

Chúng tôi hỗ trợ phí vận chuyển với các đơn hàng như sau: 

Địa điểm của bạn

Giá trị đơn hàng Hỗ trợ phí vận chuyển

 Hà Nội

> 250.000đ

freeship

 
Cả nước > 350.000đ

Freeship