Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản | 2022 Cokovietnam

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Câu 1. 1dm = ? cm

 A. 1

 B. 10

 C. 100

 D. 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 28 + 4 là

 A. 24

 B. 68

 C. 22

 D. 32

Câu 3. Số liền sau của 99 là:

 A. 97

 B. 98

 C. 99

 D. 100

Câu 4. Cho: 6kg + 13kg = … kg

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 A. 19

 B. 29

 C. 18

 D. 20

Câu 5. Số lớn nhất có hai chữ số là

 A. 90

 B. 100

 C. 99

 D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

 A. 4 hình

 B. 9 hình

 C. 6 hình

 D. 5 hình

Câu 7. Tính: 3ℓ + 6ℓ – 4ℓ

 A. 13ℓ

 B. 14ℓ

 C. 5ℓ

 D. 4ℓ

Câu 8. Kết quả của phép tính 87 – 22 là

 A. 65

 B. 56

 C. 55

 D. 66

Quảng cáo

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

 a) 36 + 36

 b) 55 + 25

 c) 17 + 28

 d) 76 – 13

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

See also  Lịch Sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh | 2022 Cokovietnam

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. C

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. A

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 3.

Bài giải

Quảng cáo

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

  78 + 13 = 91 (kg)

    Đáp số: 91kg đường

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply