Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) | 2022 Cokovietnam

Tuyển chọn 3 đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án năm 2023 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Vật Lí 12 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Vật Lí 12.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Pha của dao động dùng để xác định:

A. Biên độ dao động

B. Tần số dao động

C. Trạng thái dao động

D. Chu kì dao động

Câu 2. Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

A. Ngược pha với li độ.

B. Cùng pha với li độ.

C. Lệch pha π/2 so với li độ.

D. Lệch pha π/4 so với li độ.

Quảng cáo

Câu 3: Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình:Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) Chu kì dao động của vật là:

A. 2 (s).

B. 1/2π (s).

C. 2π (s).

D. 0,5 (s).

Câu 4: Một vật dao động với phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 1/10s đến t2 = 6s là:

A. 84,4cm

B. 333,8 cm

C. 331,4 cm

D. 337,5 cm

Câu 5: Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến

A. tần số dao động.

B. vận tốc cực đại.

C. gia tốc cực đại.

D. động năng cực đại.

Quảng cáo

Câu 6: Một con lắc xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng m = 0,4 kg. Lấy π2 = 10 độ cứng của lò xo là.

A. 0,156 N/m

B. 32 N/m

C. 64 N/m

D. 6400 N/m

Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới lò xo một vật có khối lượng m = 200g. Từ VTCB nâng vật lên 5cm rồi buông nhẹ ra. Lấy g = 10m/s2. Trong quá trình vật dao động, giá trị cực tiểu và cực đại của lực đàn hồi của lò xo là

A. 2N và 5N.

B. 2N và 3N.

C. 1N và 5N.

D. 1N và 3N.

Câu 8: Tần số của con lắc đơn cho bởi công thức :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Quảng cáo

Câu 9: Một con ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ là 1s dao động tại nơi có g = π2 m/s2. Chiều dài của dây treo con lắc là:

A. 15 cm

B. 20 cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 10. Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài có khối lượng không đáng kể, đầu sợi dây treo hòn bi bằng kim loại khối lượng m = 0,01 kg mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kì con lắc khi E = 0 là T0 = 2s. Tìm chu kì dao động của con lắc khi E = 104 V/m. Cho g = 10m/s2.

A. 2,02s.

B. 1,98s.

C. 1,01s.

D. 0,99s.

Câu 11. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là

A. Do trọng lực tác dụng lên vật.

B. Do lực căng dây treo.

C. Do lực cản môi trường.

D. Do dây treo có khối lượng đáng kể.

Câu 12. Một xe máy đi trên đường có những mô cao cách đều nhau những đoạn 5m. Khi xe chạy với tốc độ 15km/h thì bị xóc mạnh nhất. Tính chu kì dao động riêng của xe.

A. 2s.

B. 2,2s.

C. 2,4s.

D. 1,2s.

Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = A1cos(20t + π/6)(cm) và x2 = 3cos(20t + 5π/6)(cm). Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là:

A. 7cm.

B. 8cm.

C. 5cm.

D. 4cm.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục.

B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 15: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: uO = 6cos(5πt + π/2) cm. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng 50cm là:

A. uM = 6cos(5πt) cm

B. uM = 6cos(5πt + π/2) cm

C. uM = 6cos(5πt – π/2) cm

D. uM = 6cos(5πt + π) cm

Câu 16. Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có:

A. Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.

B. Cùng tần số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

C. Cùng tần số và cùng pha.

D. Cùng phương, cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.

Câu 17. Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 giống nhau. Phương trình dao động tại S1 và S2 đều là: u = 2cos(40πt) cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 8m/s. Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 12cm

B. 40cm

C. 16cm

D. 8cm

Câu 18: Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1S2 một khoảng d = 8cm.

A. uM = 2a.cos(200πt – 20π).

B. uM = a.cos(200πt).

C. uM = 2a.cos(200πt – π/2).

D. uM = a.cos (200πt + 20π).

Câu 19: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = u B = acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 20. Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng là vì

A. Sóng dừng xuất hiện do sự chồng chất của các sóng có cùng phương truyền sóng

B. Sóng dừng xuất hiện do gặp nhau của các sóng phản xạ

C. Sóng dừng là sự giao thoa một sóng tới và một sóng phản xạ trên cùng phương truyền sóng.

D. sóng dừng là giao thoa của hai sóng có cùng tần số.

Câu 21. Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là

A. 18m/s.

B. 20m/s.

C. 24m/s.

D. 28m/s.

Câu 22. Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm thì trên dây có

A. 5 bụng, 5 nút.

B. 6 bụng, 5 nút.

C. 6 bụng, 6 nút.

D. 5 bụng, 6 nút.

Câu 23. Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì

A. hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

B. tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

C. tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.

D. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ âm bậc 2.

Câu 24. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A. 10-2 W/m2.

B. 10-4 W/m2.

C. 10-3 W/m2.

D. 10-1 W/m2.

Câu 25: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

See also  Phân tích nhân vật Lão Hạc (5 mẫu) | 2022 Cokovietnam

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 26: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng

A. đồ thị dao động.

B. biên độ dao động âm.

C. mức cường độ âm.

D. áp suất âm thanh.

Câu 27: Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của sóng là tần số dao động của các phần tử dao động.

B. Vận tốc của sóng bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

D. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động sóng.

Câu 28. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng

A. xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.

B. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp.

C. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.

D. xuất phát từ hai nguồn bất kì.

Câu 29: Trong dao động điều hòa thì

A. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc là những véctơ không đổi.

C. Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân bằng.

Câu 30: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức gia tốc của vật theo thời gian t là

A. a = A.ω2.cos(ω2.t + φ).

B. a = ω.A.cos(ω.t + φ + π).

C. a = t.cos(φ.A + ω).

D. a = A.ω2cos(t.ω + π + φ).

Câu 31: Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu P của chất điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ và chu kì lần lượt là

A. 2,5m; 1,57s.

B. 40cm; 0,25s.

C. 40m; 0,25s.

D. 40cm; 1,57s.

Câu 32: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 2cos(2πt + π)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) cm là:

A. 2,4s.

B. 1,2s.

C. 5/6s.

D. 5/12s.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kỳ.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 34:“Nguyên lý ‘cân’ phi hành gia”. Trong mọi hệ quy chiếu chu kì dao động của một con lắc lò xo đều không thay đổi. Ngoài không gian vũ trụ nơi không có trọng lượng để theo dõi sức khỏe của phi hành gia bằng cách đo khối lượng M của phi hành gia, người ta làm như sau: Cho phi hành gia ngồi cố định vào chiếc ghế có khối lượng m được gắn vào lò xo có độ cứng k thì thấy ghế dao động với chu kì T. Hãy tìm biểu thức xác định khối lượng M của phi hành gia:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 35. Một sợi dây sắt dài 1,2 m căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều. Cho dòng điện qua nam châm thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng. Nếu tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

A. 50 Hz

B. 100 Hz

C. 60 Hz

D. 25 Hz

Câu 36. Trên một sợi dây cố định dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết vận tốc truyền sóng truyền trên dây là 40m/s. Sóng truyền trên dây có tần s

A. 100 Hz

B. 200 Hz

C. 300 Hzs

D. 400 Hz

Câu 37. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản ƒ0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

A. ƒ0

B. 2ƒ0

C. 3ƒ0

D. 4ƒ0

Câu 38. Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần.

B. 106 lần.

C. 105 lần.

D. 103 lần.

Câu 39: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo toạ độ x. Cường độ âm chuẩn là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). M là điểm trên trục Ox có toạ độ x = 4 cm. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

A. 24,4 dB

B. 24 dB

C. 23,5 dB

D. 23 dB

Câu 40. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 1: C

Pha của dao động dùng để xác định trạng thái dao động của vật tại thời điểm t bất kỳ

Câu 2: A

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi ngược pha với li độ.

Câu 3: D

Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 4: C

Nhận thấy Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) (dùng vòng tròn để xác định)

hoặc dùng máy tính bấm Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

hoặc Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) tính được S = 331,4cm

Câu 5: A

Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến tần số dao động.

Câu 6: C

Áp dụng công thức tính T của con lắc lò xo Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) , tính được k = 64N/m

Câu 7: D

Từ VTCB nâng vật lên 5cm rồi buông nhẹ ra → A = 5cm

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 8: D

Tần số của con lắc đơn cho bởi công thức: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 9: C

Áp dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn, tính được l = 25cm

Câu 10: B

Điện trường đều Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) có phương thẳng đứng hướng xuống dưới và q > 0 nên Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Áp dụng công thức: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) tính được T = 1,98s.

Câu 11: C

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là do lực cản môi trường

Câu 12: D.

Xe bị sóc mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng cơ: Triêng = Tngoại lực

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 13: B

Biên độ dao động tổng hợp A = vmax/ω = 7cm,

Áp dụng công thức tính biên độ dao động tổng hợp theo A1 và A2 tính được A1 = 8cm.

Câu 14: B

Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng

Câu 15: D

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 16: D

Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải là hai nguồn kết hợp: Cùng phương, cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.

Câu 17: B

Áp dụng:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 18:  A

Vì M cách đều S1 và S2  áp dụng:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 19:  D

Áp dụng: uo = 2a;

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> k > 4 chọn k = 5 => d = 11 cm từ đó tính được:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 20. C

Sóng dừng là trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng là vì sóng dừng là sự giao thoa một sóng tới và một sóng phản xạ trên cùng phương truyền sóng.

Câu 21: C

Dây thép AB được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz nên trong 1 chu kỳ nam châm điện hút và thả dây thép 2 lần

→ tần số sóng f = 2f’ = 100Hz;

Dựa vào đầu bài ta có chiều dài sợi dây AB thỏa mãn: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) tính được λ = 24cm từ đó tính được tốc độ: v = λ.f = 24m/s.

Câu 22: C

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) , với đầu B tự do → dây có 6 bụng, 6 nút.

Câu 23: B

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

Câu 24: B

Áp dụng Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) (dB) tính được I = 10-4W/m2.

Câu 25: B

Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Vậy phải thêm 3 nguồn âm nữa.

Câu 26: C

Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng mức cường độ âm.

Câu 27: B

Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha của dao động.

Câu 28: B

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp.

Câu 29: C

Trong dao động điều hòa, véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, gia tốc a = – w2x tỷ lệ và trái dấu với li độ (hệ số tỉ lệ là – w2) và luôn hướng về vị trí cân bằng.

See also  Giải hoạt động cơ bản | 2022 Cokovietnam

Câu 30: D

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi ngược pha với li độ.                                         

Câu 31: D

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) chính là biên độ A

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 32: D

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 33: D

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức, tần số của ngoại lực và tần số dao động riêng, phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

Câu 34: A

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 35: D

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 36: B

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 37: D

Hoạ âm bậc 4 có tần số là 4f0

Câu 38: A

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 39: A

Do cường độ âm giảm dần từ O theo chiều dương của trục Ox, nên nguồn đặt trước O một đoạn a.

Xét tại O và tại điểm x = 2 ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 40: B

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm độ cao của âm.

Sở Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 1: Trong dao động điều hoà

A. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

B. Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ

C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ

D. Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ

Câu 2: Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. hướng ra xa vị trí cân bằng. 

B. cùng hướng chuyển động.

C. hướng về vị trí cân bằng.   

D. ngược hướng chuyển động.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Lấy Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Tốc độ của vật khi có li độ (x = 3cm ) là :

A. 50,24(cm/s)

B. 2,512(cm/s)

C. 25,12(cm/s)

D. 12,56(cm/s)

Câu 4: Vật dao động điều hòa với phương trình Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Vào lúc t = 0,5s thì vật có li độ và vận tốc là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 5: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ dao động phụ thuộc vào:

A. Độ cứng lò xo

B. Khối lượng vật nặng

C. Điều kiện kích thích ban đầu.

D. Gia tốc của sự rơi tự do.

Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa và vật đang chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

A. Năng lượng của vật đang chuyển hóa từ thế năng sang động năng

B. Thế năng tăng dần và động năng giảm dần

C. Cơ năng của vật tăng dần đến giá trị lớn nhất

D. Thế năng của vật tăng dần nhưng cơ năng của vật không đổi

Câu 7: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của chu kì vào khối lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

A. Đồ thị A

B. Đồ thị B

C. Đồ thị C

D. Đồ thị D

Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng

A. 8 cm.

B. 14 cm.

C. 10 cm.

D. 12 cm.  

Câu 9: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 10: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m, dây treo dài l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi thả cho vật dao động. Biểu thức xác định vận tốc tại vị trí α bất kì là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề), t tính theo đơn vị giây. Tại thời điểm t = 0,125s thì pha dao động của con lắc là :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 12: Tại một nơi xác định, hai con lắc đơn có độ dài và , dao động điều hoà với chu kì tương ứng và . Tỉ số Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) bằng:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

A. Cơ năng của vật dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

B. Biên độ của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. 

Câu 14: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 15: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:

A. Với tần số bằng tần số dao động riêng

B. Mà không chịu ngoại lực tác dụng

C. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng

D. Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 16: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 45cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất người đó phải đi với tốc độ

A. 3,6m/s.

B. 4,2km/s.

C. 4,8km/h.

D. 5,4km/h.

Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần só có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1) và x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 18: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng:

A. 0,25π

B. 1,25π

C. 0,50π

D. 0,75π 

Câu 19: Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. −400

B. 400

C. −300

D. 300

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) đến vị trí Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề), chất điểm có tốc độ trung bình là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 21: Sóng cơ truyền được trong các môi trường 

A. khí, chân không và rắn. 

B. lỏng, khí và chân không. 

C. chân không, rắn và lỏng. 

D. rắn, lỏng và khí

Câu 22: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Nhận định nào sau đây là đúng

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 23: Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó, điểm N đang chuyển động:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

A. Đi xuống

B. Đứng yên

C. Chạy ngang

D. Đi lên

Câu 24: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 25: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu. Hai nguồn sóng đó dao động: 

A. Lệch pha nhau góc Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

B. Cùng pha nhau 

C. Ngược pha nhau 

D. Lệch pha nhau góc Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 26: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 (cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 11 

B. 12 

C. 13 

D. 14

Câu 27: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:

A. 7 

B. 4 

C. 5 

D. 6

Câu 28: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị: 

A. Chưa đủ dữ kiện 

B. 3mm 

C. 6mm 

D. Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) cm

Câu 29: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng 

A. Một số nguyên lần bước sóng. 

B. Một phần tư bước sóng. 

C. Một nửa bước sóng. 

D. Một bước sóng.

Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là: 

See also  Kể lại truyện "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài - Bài văn mẫu lớp 12 | 2022 Cokovietnam

A. 0,5 m. 

B. 1,5 m. 

C. 1,0 m. 

D. 2,0 m. 

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây nếu trên dây có 6 điểm bụng. 

A. 63Hz 

B. 28Hz 

C. 84Hz 

D. 36Hz

Câu 32: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là A. M là một phần tử dây dao động với biên độ 0,5A. Biết vị trí cân bằng của M cách điểm nút gần nó nhất một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 

A. 24 cm      

B. 12 cm   

C. 16 cm       

D. 3 cm  

Câu 33: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B. 

A. 3 bụng và 4 nút 

B. 4 bụng và 4 nút 

C. 4 bụng và 5 nút 

D. 5 bụng và 5 nút

Câu 34: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng âm

A. Là sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không 

B. Sóng âm trong môi trường lỏng, rắn là sóng ngang 

C. Sóng âm không truyền được trong chân không 

D. Sóng âm trong môi trường lỏng là sóng ngang

Câu 35: Âm nghe được là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng: 

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 36: Sắp xếp vận tốc truyền âm trong các môi trường sau theo thứ tự tăng dần 

(1) Nước nguyên chất 

(2) Kim loại 

(3) Khí hiđrô   

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (1) 

C. (3), (1), (2) 

D. (2), (1), (3)

Câu 37: Một dây đàn dài 15cm, khi gảy phát ra âm cơ bản với tốc độ truyền sóng trên dây là 300m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Bước sóng của âm phát ra trong không khí là: 

A. 0,5m 

B. 1,24m 

C. 0,34m 

D. 0,68m

Câu 38: Âm sắc có mối liên hệ với đặc trưng vật lí nào của âm? 

A. Cường độ âm 

B. Tần số và biên độ âm 

C. Tần số âm 

D. Biên độ của âm

Câu 39: Chọn sai trong các sau 

A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to 

B. Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm 

C. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm 

D. Ngưỡng đau hầu thư không phụ thuộc vào tần số của âm

Câu 40: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. “thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm dưới đây? 

A. Ngưỡng nghe 

B. Âm sắc 

C. Độ cao 

D. Độ to

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1: Chọn B

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 2: Chọn B

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn cùng hướng chuyển động

Câu 3: Chọn C

Tại li độ x=3cm, ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 4: Chọn D

Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 5: Chọn C

Biên độ dao động phụ thuộc vào kích thích ban đầu

Câu 6: Chọn A

Khi vật đang chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì: Thế năng giảm – Động năng tăng – Cơ năng bảo toàn.

Câu 7: Chọn B

Ta có, chu kì dao động của con lắc lò xo: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> Đồ thị T−m có dạng parabol

Câu 8: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 9: Chọn A

Chu kì dao động của con lắc đơn: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 10: Chọn C

Vận tốc của con lắc tại vị trí bất kì được xác định bởi biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 11: Chọn C

Ta có: pha dao động tại thời điểm Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Thay t=0,125s vào, ta được:

Pha dao động là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 12: Chọn A

Ta có:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

+ Tần số dao động của con lắc đơn có chiều dài Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 13: Chọn A

Ta có: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Mặt khác: Cơ  năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) Cơ năng của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian

Câu 14: Chọn C

A – sai vì dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

B – sai vì biên độ của lực cưỡng bức F0 = Aω

C – đúng

D – sai vì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

Câu 15: Chọn A

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động riêng của vật

Câu 16: Chọn D

Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất thì phải xảy ra cộng hưởng cơ

=> T = T0 = 0,3s

Tốc độ khi đó:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 17: Chọn C

Pha ban đầu của 2 dao động tổng hợp:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 18: Chọn A

Ta có độ lệch pha giữa hai dao động

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 19: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 20: Chọn A

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 21: Chọn D

Sóng cơ chỉ truyền được trong các môi trường rắn , lỏng, khí

Câu 22: Chọn A

Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền  dao động trong môi trường

Phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền (tính đàn hồi và mật độ môi trường): 

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 23: Chọn D

Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sóng sẽ đi xuống, sau đỉnh sóng sẽ đi lên.

Từ đồ thị ta có, điểm M sau đỉnh sóng đang đi lên

=> Sóng truyền từ B đến A và N cũng đang đi lên

Câu 24: Chọn B

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 25: Chọn C

Gọi I – trung điểm của AB

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) (do I trung điểm AB) mà tại I dao động với biên độ cực tiểu

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> 2 nguồn ngược pha

Câu 26: Chọn C

Do A,B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thoã mãn:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 27: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Hai nguồn cùng pha, trung điểm I dao động cực đại

Những điểm dao động cùng pha với I cách I một số nguyên lần bước sóng

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Tổng số điểm dao động cùng pha với I trên MN là 5

Câu 28: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Ta có biên độ tại một điểm trong trường giao thoa:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Biên độ tổng hợp tại N có giá trị bằng biên độ dao động tổng hợp tại M và bằng 6mm.

Câu 29: Chọn C

Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 30: Chọn C

Ta có: khoảng cách giữa nút và bụng liền kề là

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 31: Chọn A

Số nút sóng Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Vì hai đầu cố định là 2 nút nên ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 32: Chọn A

Biên độ dao động của điểm M là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 33: Chọn C

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Ta có điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;

Số nút sóng Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> số nút Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) nút sóng

Câu 34: Chọn C

A – sai vì: sóng âm không truyền được trong chân không

B – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc

C – đúng

D – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng là sóng dọc

Câu 35: Chọn A

Âm nghe được (âm thanh) là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng 16Hz đến 20000Hz

Câu 36: Chọn C

Ta có, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ của môi trường và nhiệt độ của môi trường.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> Thứ tự tăng dần vận tốc truyền âm trong các môi trường trên là: (3) khí hidro, (1) nước nguyên chất, (2) kim loại

Câu 37: Chọn C

Ta có, chiều dài của dây đàn:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 38: Chọn B

Âm sắc: là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Âm sắc phụ thuộc (hay có mối liên hệ) vào tần số và biên độ của các hoạ âm

Câu 39: Chọn B

B – sai vì: Cảm giác âm to hay nhỏ phụ thuộc vào cường độ âm và tần số âm

Câu 40: Chọn C

Độ cao phụ thuộc vào tần số của âm.

Tần số lớn: âm bổng

Tần số nhỏ: âm trầm

……………………..

……………………..

……………………..

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Vật Lí 12 mới năm 2023 chọn lọc khác:

Sách VietJack thi THPT quốc gia 2024 cho học sinh 2k6:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Các loạt bài lớp 12 khác

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply