Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2021 | 2022 Cokovietnam

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 gồm 2 đề thi Tin học, có cả đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì học cho học sinh của mình theo Thông tư 22.

Với 2 đề thi học kì 1 môn Tin học 3 này, còn giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng ôn tập, so sánh kết quả ngay sau khi luyện giải đề. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt và tiếng Anh lớp 3 để ôn thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

Ma trận số lượng câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Các bộ phận của máy tính

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

2. Thao tác với chuột, bàn phím máy tính

Số câu

2

2

Số điểm

1.0

1.0

10%

3. Làm quen với thư mục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1.0

2.0

20%

4. Làm quen với phần mềm học vẽ

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

5. Em tập vẽ: vẽ hình băng các công cụ có sẵn

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

4.0

5.0

50%

6. Em tập vẽ: Tẩy xóa, tô màu, sao chép, di chuyển hình vẽ

Số câu

2

1

Số điểm

1.0

1.0

10%

Tổng

Số câu

5

5

1

1

12

Số điểm

2,5

2.5

4.0

1.0

10

Tỷ lệ %

25%

0%

25%

0%

40%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

25%

40%

10%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10′)

10

5

50%

Thực hành (30′)

2

5

50%

Ma trận phân bổ câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học 3

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

3

1

6

Câu số

A1, A4

A2,A3,A5

B1

2. Em tập vẽ

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A6,A7,A10

A10

A8, A9

B2

Tổng số câu

5

4

2

1

12

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022

UBND ……………….

TRƯỜNG ………….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN: TIN HỌC 3
(Thời gian: 40 phút)

Phần A. Lí thuyết

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu A1. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động của máy tính ?

A. Bàn phím.
B. Màn hình.
C. Chuột.
D. Thân máy tính.

Câu A2. Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút chuột trái.
B. Nhấn một lần nút chuột trái.
C. Nhấn một lần nút chuột phải.
D. Nhấn hai lần liên tiếp nút chuột phải.

Câu A3. Khi đặt tay lên bàn phím, ngón tay cái được đặt ở phím nào?

A. Phím cách.
B. Phím Enter.
C. Phím Caps Lock.
D. Phím cơ sở.

Câu A4. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của thư mục

Câu A4

Câu A5. Để tạo một thư mục ta làm như thế nào?

A. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Delete.
B. Nháy chuột đúp chuột, nháy chọn New rồi chọn Folder.
C. Nháy chuột phải, nháy chọn New rồi chọn Folder.
D. Nháy chuột trái, nháy chọn New rồi chọn Delete.

Câu A6. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm học vẽ Paint

Câu A6

Câu A7. Để xóa hình vẽ ta sử dụng công cụ nào?

Câu A7

Câu A8. Để vẽ nét cong ta sử dụng công cụ nào dưới đây?

Câu A8

Câu A9. Để chọn độ dày nét vẽ ta nhấn vào biểu tượng nào dưới đây?

Câu A9

Câu A10. Dể tô màu ta sử dụng công cụ nào?

Câu A10

Phần B. Thực hành

Câu B1. Em hãy tạo thư mục ở ngoài màn hình nền với tên là tên lớp em.

VD : LOP3A

Câu B1

Câu B2. Bằng phần mềm paint, em hãy vẽ, tô màu và trang trí cây thông theo mẫu sau:

Câu B2

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Phần I. Lí thuyết (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

A

C

C

B

D

A

B

A

Phần II. Thực hành (5 điểm)

Câu 1. Tạo được thư mục theo yêu cầu – 1 điểm

Câu 2.

– Vẽ được bức tranh giống với mẫu – 2 điểm

– Tô màu, hoàn thiện bức tranh – 2 điểm

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

See more articles in the category: Văn học
See also  TOP 9 bài Phân tích đoạn đầu Tuyên ngôn độc lập hay nhất | 2022 Cokovietnam

Leave a Reply