Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý (Hệ Phổ Thông) | 2022 Cokovietnam

Năm 2012, đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa từng yêu cầu thí sinh nêu hiểu biết về vấn đề biển đảo, đánh bắt hải sản xa bờ có ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế và quốc phòng an ninh. Năm nay, đề thi tiếp tục theo đuổi vấn đề thời sự nóng bỏng này bằng câu hỏi “Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề biển đảo có ý nghĩa như thế nào?”.

Ngoài ra, đề Địa 2013 còn đề cập đến một vấn đề thời sự là việc làm. Trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng do tình hình kinh tế khó khăn, đề Địa đã buộc thí sinh phải tư duy với câu hỏi: “Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta hiện nay?”

Mời các bạn theo dõi đề thi tốt nghiệp THPT 2013 môn Địa lý dưới đây:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: ĐỊA LÝ – Giáo dục trung học phổ thông

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

See also  3 Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 | 2022 Cokovietnam

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I: (3,0 điểm)

1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc.

2. Nguồn lao động ở nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh tế – xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu II: (2,0 điểm)

1. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta

2. Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế nào trong thời kì đổi mới?

Câu III: (3,0 điểm)

1. Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét.

DIỆN TÍCH NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý

Nguồn (Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống Kê, 2012)

II. PHẦN RIÊNG – TỰ CHỌN (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm)

Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn.

See also  Giải bài tập Địa lí 6 trang 150 Kết nối tri thức với cuộc sống | 2022 Cokovietnam

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply