Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 – 2016 | 2022 Cokovietnam

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 – 2016 diễn ra ngày 23/03/2016, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 – 2016. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 – 2016 có đáp án

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tìm a, biết a : 5 = 5

Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = …………..

Câu 1.3: Cho 85 + 7 = …. – 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……..

Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng thương 2 chữ số của số đó và bằng 5.

Câu 1.5: Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 – 25 Số liền trước của n là ………..

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Phép tính có thương lớn nhất là:

See also  Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ | 2022 Cokovietnam

a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5

Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 – 4cm = …….

a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm

Câu 2.3: Phép tính có thương nhỏ nhất là:

a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4

Câu 2.4: Các số tròn chục có 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng nhỏ hơn 80 là:

a. 40; 50; 60; 70

b. 30; 40; 50; 60; 70

c. 40; 50; 60; 70; 80

d. 50; 60; 70

Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là:

a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm

Câu 2.6: Thứ hai tuần trước là ngày 1 tháng 6. Vậy thứ năm tuần này là ngày ……

a. 11 tháng 5 b. 8 tháng 6

c. 11 tháng 8 d. 11 tháng 6

Câu 2.7: Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé nhất có 2 chữ số và số lớn nhất từ các số đã cho là:

a. 97 b. 99 c. 100 d. 90

Câu 2.8: Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác đó là:

a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm

Câu 2.9: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ….. tuổi.

a. 16 b. 90 c. 82 d. 63

See also  Viết về lợi ích của một loại cây (16 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Câu 2.10: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 8?

a. 18 b. 19 c. 20 d. 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ……. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ……..

Câu 3.2: Có 30kg gạo chia đều vào 5 túi. Vậy mỗi túi có ………… kg gạo.

Câu 3.3: Tìm một số biết lấy số đó chia cho 4 thì được thương bằng hiệu của 2 số tự nhiên liên tiếp.

Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Giá trị của y là ……..

Câu 3.5: Tìm a biết: 4 x 5 > a – 13 – 6 > 3 x 6

Câu 3.6: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó là 1?

Câu 3.7: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 9?

Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.

Câu 3.9: Hình vẽ sau có ………. hình tứ giác.

Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17

Câu 3.10: Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy lấy số Mai nghĩ nhân với 2 thì được kết quả là ………

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 25

Câu 1.2: 0

Câu 1.3: 100

Câu 1.4: 51

Câu 1.5: 3

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: a

Câu 2.2: d

Câu 2.3: c

See also  Tổng hợp giftcode và cách nhập code Cửu Dương Truyền Kỳ (9D Truyền Kỳ) | 2022 Cokovietnam

Câu 2.4: a

Câu 2.5: c

Câu 2.6: d

Câu 2.7: b

Câu 2.8: b

Câu 2.9: c

Câu 2.10: a

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 7

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 4

Câu 3.4: 6

Câu 3.5: 38

Câu 3.6: 17
Đó là các số: 10; 12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89; 21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98

Câu 3.7: 18

Câu 3.8: 40

Câu 3.9: 12

Câu 3.10: 80

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply