Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12 năm 2016 – 2017 | 2022 Cokovietnam

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12 năm học 2016 – 2017 được sưu tầm, biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 11 năm 2016 – 2017

Bài 1: Bức tranh bí ấn

Đề thi Violympic Toán lớp 5

Các cặp giá trị bằng nhau là:

1 =…; …=…; …=…; …=…; …=…; …=…

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Diện tích lớp học khoảng:

A) 40km2
B) 34,1
C) 40 dm2
D) 40m2

Câu 2: Trong một phép trừ, hiệu kém só trừ 287,16 đơn vị và bằng 1/4 số trừ. Tìm hiệu trong phép trừ đó?

A) 7,179
B) 1148,64
C) 287,16
D) 95,72

Câu 3: Cho 4 tấn 8kg =… kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A) 4008
B) 48
C) 4800
D) 4080

Câu 4: Trong các số thập phân sau, số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép so sánh 8,1 <… < 8,2 là:

A) 8,2
B) 8,10
C) 8,12
D) 8,21

Câu 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757500 đồng. Hỏi giá ban đầu một chiế xe đạp là bao nhiêu?

See also  Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh (Sách mới) | 2022 Cokovietnam

A) 760000
B) 950000
C) 943750
D) 1010000

Câu 6: Một cửa hàng định giá mua bằng 75% giá bán. Hỏi nếu cửa hàng mua một mặt hàng với giá 4500000 đồng thì sẽ bán mặt hàng đó với giá bao nhiêu?

A) 327500
B) 6000000
C) 3375000
D) 600000

Câu 7: Có 60 bông hoa, trong đó có 12 bông màu hồng, 20 bông màu vàng, 13 bông màu tím và 15 bông màu trắng. Như vậy 25% số bông hoa trong 60 bông hoa trên có màu?

A) Trắng
B) Vàng
C) Hồng
D) Tím

Câu 8: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Hiện nay tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ. Hỏi trước đây 4 năm con bao nhiêu tuổi?

A) 14
B) 10
C) 42
D) 18

Câu 9: Khi nhân một số tự nhiên với 325 do sơ suất một học sinh đã viết nhầm vị trí chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của số 325 cho nhau nên kết quả tìm được tăng lên 7506 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

A) 89350
B) 90350
C) 90250
D) 278

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Trung bình mỗi tháng, một cô công nhân làm được 480 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất tăng lên 25% nên một tháng cô công nhân đó làm được…. sản phẩm.

Câu 2: 25% diện tích căn phòn là 5,25m2. Diên tích toàn căn phòng đó là:…m2

Câu 3: Trong một phép trừ, số bị trừ lớn hơn hiệu là 25,72 và gấp 2,4 lần số trừ. Tìm số trừ? (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất).

See also  Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em (15 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Câu 4: Tổng hai số là 0,7 thương hay số là 0,75. Tìm hiệu hai số?

Câu 5: Tìm tổng của tất cả các số chẵn có bốn chữ số khi chia cho 5 dư 2. Tổng cần tìm là:…

Câu 6: Một cửa hàng sau khi bán đi 450kg gạo thì số gạo còn lại bằng 37,5% số gạo cửa hàng có. Hỏi lúc ban đầu cửa hàng đó có bao nhiêu kilogam gạo?

Câu 7: Tổng của hai số bằng 9,75. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 2 lần và số hạng thứ hai gấp lên 5 lần thì tổng mới là 36,9. Tìm số hạng thứ hai?

Câu 8: Khi nhân một số thập phân với 20,5 bạn Hoa đã quên mất chữ số 0 ở số 20,5 nên tích tìm được là 72,75. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

Câu 9: Giá tiền một bộ sách giáo khoa lớp 5 là 208000 đồng. Nhân ngày 1 tháng 6 cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi mua hai bộ sách giáo khoa lớp 5 phải trả bao nhiêu tiền?

Câu 10: Tìm số thập phân biết nếu dịch dấu phẩy của số đó sang phải một chữ số ta được số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số thập phân đó là:

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12

Bài 1: Bức tranh bí ấn

1 = 14; 2 = 20; 3 = 4; 5 = 17 6 = 8; 7 = 11; 9 = 15; 10 = 19; 12 = 13; 16 = 18

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: D Câu 6: B

See also  10 đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 | 2022 Cokovietnam

Câu 2: D Câu 7: A

Câu 3: A Câu 8: B

Câu 4: C Câu 9: B

Câu 5: D

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 600

Câu 2: 21

Câu 3: 71,728

Câu 4: 0,1

Câu 5: 9899100

Câu 6: 720

Câu 7: 5,8

Câu 8: 596,55

Câu 9: 374400

Câu 10: 10,3

Để luyện thi Violympic trên máy tính, bạn có thể tải và cài đặt phần mềm Violympic Offline, với rất nhiều dạng toán cho các bạn luyện tập.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply