Giải bài tập Sinh học 8 Bài 1 | 2022 Cokovietnam

Soạn Sinh 8 Bài 1: Lời nói đầu giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường và những hiểu biết về phòng chống bệnh tật.

Giải bài tập Sinh học 8 Bài 1 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Soạn Sinh 8 Bài 1: Lời nói đầu

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 5, 6

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 5

– Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

– Lớp động vật nào trong ngành Động vật không xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Gợi ý đáp án

– Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã được tìm hiểu 6 ngành động vật:

 • Ngành động vật nguyên sinh
 • Ngành ruột khoang
 • Các ngành giun: giun dẹp, giun tròn, giun đốt
 • Ngành thân mềm
 • Ngành chân khớp
 • Ngành động vật có xương sống gồm các lớp: cá, lưỡng cư, bò sát và thú.
See also  TOP 30 bài Thuyết minh về chiếc Áo dài Việt Nam | 2022 Cokovietnam

– Lớp động vật trong ngành Động vật không xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất là lớp Thú (đại diện điển hình là con người)

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 5

Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở con người, không có ở động vật?

 • Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng hai chân
 • Nhờ lao động có mục đích, nên bớt lệ thuộc và thiên nhiên
 • Có tiếng nói, chưc viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức
 • Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn
 • Não phát triển, sọ lớn hơn mắt

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 1 trang 6

Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?

Gợi ý đáp án

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề trong xã hội như: ngành y, giáo viên, ngành tìm hiểu về tâm lý, thể dục thể thao, ngành tư vấn dinh dưỡng…

Giải bài tập Sinh học 8 Bài 1

Bài 1 (trang 7 SGK Sinh học 8)

Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

Gợi ý đáp án

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

– Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

See also  Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2020 | 2022 Cokovietnam

– Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: Có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Bài 2 (trang 7 SGK Sinh học 8)

Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”.

Gợi ý đáp án

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể (từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể) trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply