Giải Toán 9 trang 27 | 2022 Cokovietnam

Giải Toán 9 Ôn tập Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn giúp các bạn học sinh tham khảo cách giải, đối chiếu với lời giải hay chính xác phù hợp với năng lực của các bạn lớp 9.

Giải bài tập Toán 9 trang 27 tập 2 được biên soạn đầy đủ tóm tắt lý thuyết, trả lời các câu hỏi phần bài tập cuối bài. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 9 Ôn tập Chương III trang 27, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Ôn tập Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn

Lý thuyết Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn

1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

+ Khái niệm: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) left{begin{matrix} ax + by = c & & \ a'x + b'y = c' & & end{matrix}right.

trong đó ax + by = c và a’x + b’y = c’ là những phương trình bậc nhất hai ẩn.

+ Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm chung ấy gọi là nghiệm của hệ phương trình (I). Trái lại, nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) là vô nghiệm.

Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

2. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đối với hệ phương trình (I), ta gọi (d) là đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình ax + by = c và (d’) là đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình a’x + b’y = c’.

+ Nếu (d) cắt (d’) thì hệ (I) có một nghiệm duy nhất.

+ Nếu (d) song song với (d’) thì hệ (I) vô nghiệm.

+ Nếu (d) trùng với (d’) thì hệ (I) có vô số nghiệm.

3. Hệ phương trình tương đương

Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Ta dùng kí hiệu “⇔” để chỉ sự tương đương của hai hệ phương trình.

Giải bài tập toán 9 trang 27 tập 2

Bài 40

Giải các hệ phương trình sau và minh họa hình học kết quả tìm được:

Xem gợi ý đáp án

a) left{ matrix{2{rm{x}} + 5y = 2 hfill cr {displaystyle{2 over 5}}x + y = 1 hfill cr} right.

Giải hệ phương trình:

left{ matrix{
2{rm{x}} + 5y = 2 hfill cr
{displaystyle{2 over 5}}x + y = 1 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
2{rm{x}} + 5y = 2 hfill cr
- 2{rm{x}} - 5y = - 5 hfill cr} right.

Cộng vế với vế của hai phương trình trong hệ trên, ta được: 2x + 5y +(-2x-5y)= 2-5

Leftrightarrow 0 = – 3 (vô lý)

Vậy hệ đã cho vô nghiệm.

Minh họa hình học kết quả tìm được:

– Vẽ đồ thị hàm số 2x + 5y = 2.

Cho y = 0 ⇒ x = 1. Ta xác định được điểm A(1; 0)

See also  2 Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2021 | 2022 Cokovietnam

Cho y = 1 ⇒ x = -1,5. Ta xác định được điểm B(-1,5; 1).

Đồ thị hàm số 2x + 5y = 2 là đường thẳng đi qua hai điểm A và B

-Vẽ đồ thị hàm số {displaystyle{2 over 5}}x + y = 1 Leftrightarrow 2{rm{x}} + 5y = 5

Cho x = 0 ⇒ y = 1. Ta xác định được điểm C(0; 1)

Cho y = 2 ⇒ x = -2,5. Ta xác định được điểm D(-2,5; 2)

Đồ thị hàm số {displaystyle{2 over 5}}x + y = 1 là đường thẳng đi qua hai điểm C và D.

Kết luận: Đồ thị hai hàm số trên song song. Điều này chứng tỏ rằng hệ phương trình vô nghiệm.

b) left{ matrix{0,2{rm{x}} + 0,1y = 0,3 hfill cr 3{rm{x}} + y = 5 hfill cr} right.

Giải hệ phương trình:

left{ matrix{
0,2{rm{x}} + 0,1y = 0,3 hfill cr
3{rm{x}} + y = 5 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
- 2{rm{x}} - y = - 3 hfill cr
3{rm{x}} + y = 5 , (2) hfill cr} right.

Cộng vế với vế của hai phương trình trên, ta được -2x-y+3x+y=-3+5 Leftrightarrow x = 2

Thế x = 2 vào phương trình (2), ta được: 6 + y = 5 ⇔ y = -1

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y)=(2;-1)

Minh họa hình học:

– Đồ thị hàm số 0,2x + 0,1y = 0,3 là một đường thẳng đi qua hai điểm:

A( 0; 3) và B(1,5; 0)

– Đồ thị hàm số 3x + y = 5 là một đường thẳng đi qua hai điểm C( 0; 5) và D( 1; 2)

– Đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại điểm: M( 2; -1).

Vậy (2; -1) là một nghiệm của hệ phương trình.

c) left{ matrix{{displaystyle{3 over 2}}x - y = {displaystyle{1 over 2}} hfill cr 3{rm{x}} - 2y = 1 hfill cr} right.

Giải hệ phương trình:

left{ matrix{
{displaystyle{3 over 2}}x - y = {displaystyle{1 over 2}} hfill cr
3{rm{x}} - 2y = 1 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
- 3{rm{x}} + 2y = - 1 hfill cr
3{rm{x}} - 2y = 1 hfill cr} right.

Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3x - 2y = 1\ - 3x + 2y + 3x - 2y = - 1 + 1end{array} right.

\Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2y = 3x - 1\0 = 0left( right)end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = dfrac{3}{2}x - dfrac{1}{2}\x in mathbb{R}end{array} right.

Vậy hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm.

Nghiệm tổng quát là left( {x;{displaystyle{3 over 2}}x - {displaystyle{1 over 2}}} right) với x ∈ R

Minh họa hình học

– Đồ thị hàm số dfrac{3}{2}x - y = dfrac{1}{2} và đồ thị hàm số 3x – 2y = 1 cùng là một đường thẳng đi qua hai điểm A(0; - {displaystyle{1 over 2}}) và B(1;1) nên hai đường thẳng này trùng nhau. Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm.

Bài 41

Giải các hệ phương trình sau:

a) left{ matrix{xsqrt 5 - left( {1 + sqrt 3 } right)y = 1 hfill cr left( {1 - sqrt 3 } right)x + ysqrt 5 = 1 hfill cr} right.

b) left{ begin{array}{l}dfrac{{2x}}{{x + 1}} + dfrac{y}{{y + 1}} = sqrt 2 \dfrac{x}{{x + 1}} + dfrac{{3y}}{{y + 1}} = - 1end{array} right.

Xem gợi ý đáp án

a) left{ matrix{xsqrt 5 - left( {1 + sqrt 3 } right)y = 1 hfill cr left( {1 - sqrt 3 } right)x + ysqrt 5 = 1 hfill cr} right.

left{ matrix{
xsqrt 5 - left( {1 + sqrt 3 } right)y = 1(1) hfill cr
left( {1 - sqrt 3 } right)x + ysqrt 5 = 1(2) hfill cr} right.

Ta giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:

Từ (1) ta có x = displaystyle{{left( {1 + sqrt 3 } right)y + 1} over {sqrt 5 }}(3)

Thế (3) vào (2), ta được:

eqalign{
& left( {1 - sqrt 3 } right)left[ {{{left( {1 + sqrt 3 } right)y + 1} over {sqrt 5 }}} right] + ysqrt 5 = 1 cr
& Leftrightarrow left( {1 - sqrt 3 } right)left( {1 + sqrt 3 } right)y + left( {1 - sqrt 3 } right) + 5y = sqrt 5 cr
& Leftrightarrow - 2y + 5y = sqrt 5 + sqrt 3 - 1 cr&Leftrightarrow y = {{sqrt 5 + sqrt 3 - 1} over 3} cr}

Thế y vừa tìm được vào (3), ta được:

begin{array}{l}
x = dfrac{{left( {1 + sqrt 3 } right)left( {sqrt 5 + sqrt 3 - 1} right) + 3}}{{3sqrt 5 }} = dfrac{{sqrt 5 + sqrt 3 - 1 + sqrt {15} + 3 - sqrt 3 + 3}}{{3sqrt 5 }}\
= dfrac{{sqrt 5 + sqrt {15} + 5}}{{3sqrt 5 }} = dfrac{{sqrt 5 left( {1 + sqrt 3 + sqrt 5 } right)}}{{3sqrt 5 }} = dfrac{{1 + sqrt 3 + sqrt 5 }}{3}
end{array}

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: displaystyleleft( {{{sqrt 5 + sqrt 3 + 1} over 3};{{sqrt 5 + sqrt 3 - 1} over 3}} right)

b) left{ begin{array}{l}dfrac{{2x}}{{x + 1}} + dfrac{y}{{y + 1}} = sqrt 2 \dfrac{x}{{x + 1}} + dfrac{{3y}}{{y + 1}} = - 1end{array} right.

Giải hệ phương trình: (I)

left{ begin{array}{l}dfrac{{2x}}{{x + 1}} + dfrac{y}{{y + 1}} = sqrt 2 \dfrac{x}{{x + 1}} + dfrac{{3y}}{{y + 1}} = - 1end{array} right.

Điều kiện: displaystyle x ne - 1;y ne - 1

Ta giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

Đặt displaystyle u = {x over {x + 1}};v = {y over {y + 1}}

Thay vào hệ (I), ta có hệ mới với ẩn là u và v ta được:

displaystyle left{ matrix{
2u + v = sqrt 2 ,,(1') hfill cr
u + 3v = - 1 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
2u + v = sqrt 2 (3) hfill cr
- 2u - 6v = 2(4) hfill cr} right.

Cộng (3) và (4) vế theo vế, ta được:displaystyle - 5{rm{v}} = 2 + sqrt 2 Leftrightarrow v = {{ - left( {2 + sqrt 2 } right)} over 5}

Thay displaystyle v = {{ - left( {2 + sqrt 2 } right)} over 5} vào (1’), ta được:

displaystyle 2u + v = sqrt 2 Leftrightarrow 2u = -v+sqrt 2

displaystyle Leftrightarrow 2u = {{2 + sqrt 2 } over 5} + sqrt 2 Leftrightarrow 2u = {{2 + sqrt 2 + 5sqrt 2 } over 5} = {{2 + 6sqrt 2 } over 5}

displaystyle Leftrightarrow u = {{1 + 3sqrt 2 } over 5}

Với giá trị của displaystyle u,vvừa tìm được, ta thế vào để tìm nghiệm x, y.

Ta có:

displaystyle left{ matrix{
{x over {x + 1}} = {{1 + 3sqrt 2 } over 5} hfill cr
{y over {y + 1}} = {{ - 2 - sqrt 2 } over 5} hfill cr} right.

displaystyle Leftrightarrow left{ matrix{
x = left( {x + 1} right).left( {{{1 + 3sqrt 2 } over 5}} right) hfill cr
y = left( {y + 1} right).{{{ - 2 - sqrt 2 } over 5}} hfill cr} right.

displaystyle Leftrightarrow left{ matrix{
5{rm{x}} = left( {x + 1} right)left( {1 + 3sqrt 2 } right) hfill cr
5y = left( {y + 1} right)left( { - 2 - sqrt 2 } right) hfill cr} right.

displaystyle begin{array}{l}
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
5x = xleft( {3sqrt 2 + 1} right) + 3sqrt 2 + 1\
5y = yleft( { - 2 - sqrt 2 } right) - 2 - sqrt 2
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
5x - left( {3sqrt 2 + 1} right)x = 3sqrt 2 + 1\
5y - left( { - 2 - sqrt 2 } right)y = - 2 - sqrt 2
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
left( {4 - 3sqrt 2 } right)x = 3sqrt 2 + 1\
left( {7 + sqrt 2 } right)y = - 2 - sqrt 2
end{array} right.
end{array}

displaystyle Leftrightarrow left{ matrix{
x = {{1 + 3sqrt 2 } over {4 - 3sqrt 2 }} hfill cr
y = {{-2 - sqrt 2 } over {7 + sqrt 2 }} hfill cr} right.

displaystyle begin{array}{l}
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x = dfrac{{left( {3sqrt 2 + 1} right)left( {4 + 3sqrt 2 } right)}}{{left( {4 - 3sqrt 2 } right)left( {4 + 3sqrt 2 } right)}}\
y = dfrac{{left( { - 2 - sqrt 2 } right)left( {7 - sqrt 2 } right)}}{{left( {7 + sqrt 2 } right)left( {7 - sqrt 2 } right)}}
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x = dfrac{{ - 22 - 15sqrt 2 }}{2},(tmđk)\
y = dfrac{{ - 12 - 5sqrt 2 }}{{47}},(tmđk)
end{array} right.
end{array}

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: displaystyle left( {dfrac{{ - 22 - 15sqrt 2 }}{2};dfrac{{ - 12 - 5sqrt 2 }}{{47}}} right)

Bài 42

Giải hệ phương trìnhleft{ matrix{2{rm{x}} - y = m hfill cr 4{rm{x}} - {m^2}y = 2sqrt 2 hfill cr} right. trong mỗi trường hợp sau:

a) m = -√2;

b) m = √2;

c) m = 1.

Xem gợi ý đáp án

(I) left{ matrix{2{rm{x}} - y = m(1) hfill cr 4{rm{x}} - {m^2}y = 2sqrt 2 (2) hfill cr} right.

Từ phương trình (1) ta rút ra được y = 2x – m (*)

Thay (*) vào phương trình (2) ta được:

4x – m2.(2x – m) = 2√2

⇔ 4x – 2m2.x + m3 = 2√2

⇔ (4 – 2m2).x = 2√2 – m3 (**)

a) Với m = -√2, phương trình (**) trở thành: 0x = 4√2

Phương trình vô nghiệm.

Vậy với m = -√2, hệ phương trình (I) vô nghiệm.

b) Với m = √2, phương trình (**) trở thành: 0x = 0

Phương trình nghiệm đúng với mọi x ∈ R, khi đó y = 2x – √2

Vậy với m = √2, hệ (I) có vô số nghiệm dạng (x ; 2x – √2), x ∈ R

See also  TOP 17 bài Phân tích Tuyên ngôn độc lập hay nhất | 2022 Cokovietnam

c) m = 1

(I) left{ matrix{2{rm{x}} - y = m(1) hfill cr 4{rm{x}} - {m^2}y = 2sqrt 2 (2) hfill cr} right.

Ta có (1) ⇔ y = 2x – m (3)

Thế (3) vào (2), ta có:

4{rm{x}} - {m^2}left( {2{rm{x}} - m} right) = 2sqrt 2

Leftrightarrow 2left( {2 - {m^2}} right)x = 2sqrt 2 - {m^3}(*)

Với m = 1. Thế vào phương trình (*), ta được:

2.(2-1)x = 2sqrt 2 - 1 Leftrightarrow 2{rm{x}} = 2sqrt 2 - 1

Leftrightarrow x = displaystyle {{2sqrt 2 - 1} over 2}

Thay x vừa tìm được vào (3), ta có:y = 2sqrt{2} – 2

Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là: left( displaystyle {{{2sqrt 2 - 1} over 2};2sqrt 2 - 2} right)

Bài 43

Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi người.

Xem gợi ý đáp án

Gọi vận tốc của người đi từ A là x (km/phút), vận tốc của người đi từ B là y,(km/phút) (ĐK: x;y > 0)

Nếu hai người khời hành cùng lúc thì gặp nhau tại một điểm cách A là 2km nên lúc này quãng đường người từ A đi được là 2km; quãng đường người từ B đi được là 3,6 – 2 = 1,6km.

Khi đó thời gian người từ A đi là dfrac{2}{x} (phút), thời gian người từ B đi là dfrac{1,6}{y} (phút).

Vì hai người khời hành cùng lúc và ngược chiều nên đến khi gặp nhau thời gian hai người đi là bằng nhau, nên ta có phương trình dfrac{2}{x} = dfrac{{1,6}}{y} (1)

Nhận thấy rằng người đi từ B đi chậm hơn người đi từ A (vì khi khởi hành cùng lúc thì quãng đường người từ B đi ít hơn người đi từ A).

Lại có nếu người đi chậm hơn (người đi từ B) xuất phát trước người đi từ A là 6 phút thì hai người gặp nhau ở chính giữa quãng đường nên mỗi người đi được 1,8 km.

Thời gian hai người đi từ A và đi từ B lần lượt là: dfrac{{1,8}}{x};dfrac{{1,8}}{y} (phút)

Từ đó, ta có phương trìnhdfrac{{1,8}}{x} + 6 = dfrac{{1,8}}{y} (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

left{ begin{array}{l}dfrac{2}{x} = dfrac{{1,6}}{y}\dfrac{{1,8}}{x} + 6 = dfrac{{1,8}}{y}end{array} right.

Đặt dfrac{1}{x} = u;dfrac{1}{y} = v ta có hệ sau left{ begin{array}{l}2u = 1,6v\1,8u + 6 = 1,8vend{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}u = 0,8v\1,8.0,8v - 1,8v = - 6end{array} right. \Leftrightarrow left{ begin{array}{l}v = dfrac{{50}}{3}\u = dfrac{{40}}{3}end{array} right.

Thay lại cách đặt ta được left{ begin{array}{l}dfrac{1}{x} = dfrac{{40}}{3}\dfrac{1}{y} = dfrac{{50}}{3}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 0,075\y = 0,06end{array} right. (TM )

Vậy vận tốc người đi từ A là 0,075 km/phút hay 4,5 km/giờ

Vận tốc người đi từ B là 0,06 km/phút hay 3,6 km/giờ.

Bài 44

Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89g đồng thì có thể tích 10 cm3 và 7 g kẽm có thể tích 1 cm3.

Xem gợi ý đáp án

Gọi x;y lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đã cho (ĐK: 0 < x;y < 124)

Vì vật có khối lượng 124g nên ta có phương trình x + y = 124 (1)

Biết cứ 89g đồng thì có thể tích là 10cm3nên 1g đồng có thể tích là dfrac{{10}}{{89}},c{m^3}

Suy ra x gam đồng có thể tích là dfrac{{10}}{{89}}x,,left( {c{m^3}} right)

Biết cứ 7g kẽm thì có thể tích là 1cm3 nên 1g kẽm có thể tích là dfrac{1}{7},c{m^3}

Suy ra y gam kẽm có thể tích là dfrac{1}{7}y,,left( {c{m^3}} right)

See also  Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 112 Kết nối tri thức tập 1 | 2022 Cokovietnam

Vì thể tích vật đã cho là 15,c{m^3} nên ta có phương trình dfrac{{10}}{{89}}x + dfrac{1}{7}y = 15 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

left{ begin{array}{l}x + y = 124\dfrac{{10}}{{89}}x + dfrac{1}{7}y = 15end{array} right. \ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 124 - x\70x + 89left( {124 - x} right) = 15.7.89end{array} right. \ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 124 - x\ - 19x = - 1691end{array} right. \ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 89\y = 35end{array} right. (TM )

Vậy khối lượng đồng và kẽm trong vật đã cho lần lượt là 89g và 35g.

Bài 45

Hai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội I được điều động đi làm việc khác. Tuy chỉ còn một mình độ II làm việc nhưng do cải tiến cách làm, năng suất của đội II tăng gấp đôi nên họ làm xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?

Xem gợi ý đáp án

Với năng suất ban đầu, giả sử đội I làm một mình xong công việc trong x (ngày) và đội II làm một mình xong công việc trong y (ngày)
Điều kiện: x, y > 12

Như vậy, mỗi ngày đội I làm được displaystyle{1 over x} công việc và đội II làm được displaystyle{1 over y} công việc.

Hai đội cùng làm sẽ xong trong 12 ngày nên 1 ngày cả hai đội làm được displaystyle {1 over {12}} công việc. Ta có phương trình:

displaystyle{1 over x} + displaystyle{1 over y} = displaystyle{1 over {12}}(1)

Trong 8 ngày làm chung, cả hai đội làm được left( displaystyle{{8 over x} + displaystyle{8 over y}} right) công việc. Do năng suất gấp đôi nên đội II mỗi ngày làm được displaystyle{2 over y} công việc và làm xong phần công việc còn lại trong 3,5 ngày nên trong 3,5 ngày này đội II làm được 3,5.displaystyle{2 over y} = displaystyle{7 over y} công việc. Ta có phương trình:

left( displaystyle{{8 over x} + displaystyle{8 over y}} right)+displaystyle{7 over y}=1Leftrightarrow displaystyle{8 over x} + displaystyle{{15} over y}=1 , (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

left{ begin{array}{l}dfrac{1}{x} + dfrac{1}{y} = dfrac{1}{{12}}\dfrac{8}{x} + dfrac{{15}}{y} = 1end{array} right.

Đặt:

begin{array}{l}
left{ begin{array}{l}
dfrac{1}{x} = a\
dfrac{1}{y} = b
end{array} right.\
left{ begin{array}{l}
a + b = dfrac{1}{{12}}\
8a + 15b = 1
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = dfrac{1}{{12}} - b\
8left( {dfrac{1}{{12}} - b} right) + 15b = 1
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = dfrac{1}{{12}} - b\
dfrac{2}{3} + 7b = 1
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = dfrac{1}{{12}} - dfrac{1}{{21}}\
b = dfrac{1}{{21}}
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = dfrac{1}{{28}}\
b = dfrac{1}{{21}}
end{array} right.end{array}

Rightarrow left{ begin{array}{l}
dfrac{1}{x} = dfrac{1}{{28}}\
dfrac{1}{y} = dfrac{1}{{21}}
end{array} right.

begin{array}{l} Rightarrow left{ begin{array}{l}
x = 28\
y = 21
end{array} right.
end{array}

Vậy x = 28 (nhận) và y = 21 (nhận)

Vậy đội I làm một mình xong công việc trong 28 ngày, đội II làm một mình xong công việc trong 21 ngày.

Bài 46

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15% , đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị thu hoạch đươc bao nhiêu tấn thóc?

Xem gợi ý đáp án

Gọi x (tấn) và y (tấn) lần lượt là số thóc mà hai đơn vị thu hoạch được trong năm ngoái (x, y > 0 và x < 720, y < 720)

– Năm ngoái, hai đơn vị thu được 720 tấn thóc nên ta có: x + y = 720.

– Năm nay:

+ Số thóc đơn vị thứ nhất thu được: x + 15%.x = x + 0,15x = 1,15x.

+ Số thóc đơn vị thứ hai thu được là: y + 12%y = y + 0,12y = 1,12y.

Năm nay, cả hai đơn vị thu được 819 tấn thóc nên ta có: 1,15x + 1,12y = 819

Ta có hệ phương trình:

left{ begin{array}{l}x + y = 720\dfrac{{115}}{{100}}x + dfrac{{112}}{{100}}y = 819end{array} right.

begin{array}{l}
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x + y = 720\
1,15x + 1,12y = 819
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x = 720 - y\
1,15.left( {720 - y} right) + 1,12y = 819
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x = 720 - y\
828 - 1,15y + 1,12y = 819
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
x = 720 - y\
0,03y = 9
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
y = 300\
x = 720 - 300
end{array} right.\
Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
y = 300\
x = 420
end{array} right.
end{array}

Vậy:

– Năm ngoái: đơn vị 1 thu được 420 tấn, đơn vị 2 thu được 300 tấn.

– Năm nay: đơn vị 1 thu được 1,15.420 = 483 tấn; đơn vị 2 thu được 1,12.300 = 336 tấn

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply