Giáo án bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích | 2022 Cokovietnam

Bài tập 1.

– Yêu cầu:

+ Làm dàn ý theo một lôgic thống nhất, hợp lý.

+ Xác định được các luận điểm, luận cứ cần trình bày.

– Tự cao: tự cho mình là hơn người, và tỏ ra coi thường người khác.

Bài tập 1/43.

a/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:

– Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn.

+ Tự ti: Tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin.

+ Khiêm tốn: Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn tự kiêu, không tự cho mình là hơn người

– Những biểu hiện của thái độ tự ti.

+ Không dám tin tưởng vào năng lực của mình.

+ Nhút nhát tránh chổ đông người.

+ Không dám mạnh dạn đảm nhận công việc được giao.

– Tác hại của thái độ tự ti.

Không dám khẳng định mình.

b/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ.

– Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin.

+ Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích, do đó coi thường mọi người.

+ Tự tin: Tin vào bản thân mình.

– Những biểu hiện của thái độ tự phụ.

– Tác hại của thái độ tự phụ.

+ Luôn đề cao quá mức bản thân.

See also  Soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm (siêu ngắn) | 2022 Cokovietnam

+ Luôn tự cho mình là đúng.

+ Khi làm gì đó lớn lao thì tỏ ra coi thường người khác.

– Tác hại của tự phụ :

Làm cho mọi người xung quanh ghét.

c/ Xác định thái độ hợp lý: Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply