Khắc phục: bạn không thể khởi động ứng dụng trình duyệt XAML được tạo bằng cách sử dụng nền tảng bản trình bày Windows trong .NET Framework 3,0 hoặc trong .NET Framework 3,5 – trình bày cách sử dụng và bảo quản trang phục

Khắc phục sự cố mà bạn không thể khởi động ứng dụng trình duyệt XAML (XBAP) được tạo bằng cách sử dụng nền tảng bản trình bày Windows (WPF) trong .NET Framework 3,0 hoặc .NET Framework 3,5. Cũng cung cấp một giải pháp thay thế.

Bạn đang xem: trình bày cách sử dụng và bảo quản trang phục

Bạn nhận được thông báo lỗi cho biết rằng ứng dụng đã bị rơi.

Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây trong trình duyệt:

Bạn không thể khởi động một ứng dụng trình duyệt XAML (XBAP) đã được tạo bằng cách sử dụng Windows Presentation Foundation (WPF) trong Microsoft .NET Framework 3,0 hoặc trong Microsoft .NET Framework 3,5. Ngoài ra, nếu bạn duyệt XBAP trong các trình duyệt tương thích, bạn có thể gặp một trong các triệu chứng sau đây:

Sự cố này xảy ra vì một điều kiện bất thường được gây ra trong tình huống di chuyển tài khoản nhất định hoặc các kịch bản nâng cấp hệ điều hành.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft: Download the XbapPermFix_sx.exe package now. tải xuống gói XbapPermFix_sx. exe ngay bây giờ. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

See also  Bật mí cho bạn 6 cách bảo quản hạt macca sấy- Hạt dinh dưỡng Tinis - cách bảo quản hạt macca từ a-z của royal farm

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần “Áp dụng cho”.

Bấm vào áp dụng , rồi bấm OK .Lưu ý Nếu sự cố không được giải quyết, hãy lặp lại các bước 14-19 cho tất cả các thư mục được liệt kê.

Xác định xem các thư mục sau đây có chứa tệp được đặt tên cho màn hình nền hay không. ini:

Bấm vào áp dụng , rồi bấm OK .Lưu ý Nếu bạn vẫn không thể bắt đầu XBAP, hãy lặp lại các bước 6-7. Nếu sự cố không được giải quyết, hãy làm theo các bước 9-12 cho các khóa đăng ký sau đây:

Bên dưới quyền đối với tên người dùng , hãy bấm để chọn hộp kiểm cho phép đối với quyền đọc .

Bấm vào áp dụng , rồi bấm OK hai lần.Lưu ý Nếu bạn vẫn không thể bắt đầu XBAP, hãy đi đến bước 8.

Bấm nâng cao , rồi bấm để chọn hộp kiểm bao gồm các quyền thừa kế từ cha mẹ của đối tượng này .

Bên dưới quyền đối với tên người dùng , hãy bấm để chọn hộp kiểm cho phép để có quyền điều khiển toàn bộ .

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong WindowsSửa chữa theo cách thủ công thiết đặt quyền. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

Quan trọng Phần này, phương pháp hoặc tác vụ chứa các bước cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, các vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi không chính xác của sổ đăng ký. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để được thêm bảo vệ, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu vấn đề xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở tri thức Microsoft:

Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các giải pháp thay thế sau.

Thông tin Bổ sung

Quy trình PresentationHost. exe chạy với mã thông báo quy trình bị hạn chế. Quy trình này cho phép lập tư cách thành viên trong nhóm bảo mật người quản trị và trong nhóm bảo mật người dùng Power. Các ứng dụng chạy trong sandbox vùng Internet không cần phải có đầy đủ quyền đối với các nhóm bảo mật này. Ngoài ra, quá trình này sẽ cung cấp nhiều quyền bảo mật của Microsoft Windows NT. Hành vi này là một tính năng bảo mật có độ sâu quốc phòng. Hiệu ứng của tính năng này tương tự như cách quá trình không nâng cao chạy trên Windows Vista khi điều khiển tài khoản người dùng đang hoạt động. Trong một số tình huống di chuyển tài khoản hoặc các kịch bản nâng cấp hệ điều hành, tham nhũng tinh tế của danh sách kiểm soát truy nhập (ACLs) có thể xảy ra. Tham nhũng này khiến một tài khoản người dùng cụ thể không được cấp phép rõ ràng cho phép truy nhập vào một số thư mục hoặc khóa đăng ký thuộc hồ sơ người dùng. Sự cố này có thể xảy ra vì tính kế thừa quyền trên đối tượng mẹ bị vô hiệu hóa. Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến các ứng dụng có tư cách thành viên nhóm bị vô hiệu hóa. Ví dụ, ứng dụng PresentationHost. exe có tư cách thành viên nhóm bị vô hiệu hóa. Sự cố này được biết là ảnh hưởng đến quyền đối với các phím hoặc thư mục đăng ký sau đây:

 • Khóa đăng ký lớp học

 • Khóa đăng ký giao diện IPersistMoniker

 • Một số thư mục trong đường dẫn sau đây:

  C: \ tài liệu và thiết đặt \tên người dùng\ thiết đặt cục bộVí dụ: thư mục ứng dụng dữ liệu và thư mục con triển khai, thư mục ứng dụng và thư mục TEMP bị ảnh hưởng.

See also  Cách Bảo Quản Khoai Tây Trong Tủ Lạnh ? Cách Bảo Quản Khoai Tây Được Lâu Không Mọc Mầm - cách bảo quản khoai tây trong tủ lạnh

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng trình duyệt của Microsoft Presentation Foundation XAML, hãy truy cập trang web mạng Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970060.aspxĐể biết thêm thông tin về bảo mật nền tảng bản trình bày Windows, hãy truy cập trang web MSDN sau đây:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970906.aspxĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về ngăn xếp cuộc gọi

System.UnauthorizedAccessException: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))  at System.Deployment.Internal.Isolation.IsolationInterop.GetUserStore(UInt32 Flags, IntPtr hToken, Guid& riid)  at System.Deployment.Internal.Isolation.IsolationInterop.GetUserStore()  at System.Deployment.Application.ComponentStore..ctor(ComponentStoreType storeType, SubscriptionStore subStore)  at System.Deployment.Application.SubscriptionStore..ctor(String deployPath, String tempPath, ComponentStoreType storeType)  at System.Deployment.Application.SubscriptionStore.get_CurrentUser()  at System.Deployment.Application.DeploymentManager..ctor(Uri deploymentSource, Boolean isUpdate, Boolean isConfirmed, DownloadOptions downloadOptions, AsyncOperation optionalAsyncOp)  at System.Deployment.Application.InPlaceHostingManager..ctor(Uri deploymentManifest, Boolean launchInHostProcess)  at System.Deployment.Application.InPlaceHostingManager..ctor(Uri deploymentManifest)  at MS.Internal.AppModel.XappLauncherApp.TryUriActivation()  at MS.Internal.AppModel.XappLauncherApp.XappLauncherApp_Startup(Object sender, StartupEventArgs e)  at System.Windows.Application.OnStartup(StartupEventArgs e)  at System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)  at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()  at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()  at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)  at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)  at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)  at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()  at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)  at System.Windows.Application.StartDispatcherInBrowser(Object unused)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)  at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()  at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()  at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)  at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)  at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)  at System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)  at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) 


Xem thêm những bài viết liên quan đến chủ đề trình bày cách sử dụng và bảo quản trang phục

World news, Africa news, Asia News, Europe News

 • Tác giả: www.bing.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8561 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Latest international News, Football results, Technology news, Entertainment news, Photos and Videos

Cách sử dụng và bảo quản áo thun đồng phục công ty đúng cách

 • Tác giả: dongphuchaianh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1530 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dính bẩn là điều khó thể tránh khỏi, đặc biệt với những chiếc áo thun đồng phục công ty. Cái quan trọng bạn cần biết cách xử lý và khắc phục

Công nghệ 6 Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục

 • Tác giả: hoc247.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1671 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lý thuyết Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2534 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lý thuyết Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3006 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi kiểm tra môn công nghệ lớp 6 – Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
 • Tác giả: moinhat.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6480 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: cách bảo quản

See more articles in the category: Cách bảo quản

Leave a Reply