Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều | 2022 Cokovietnam

Tóm tắt lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7
nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn tập để học tốt Lịch Sử 7 Bài 20.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Xem thêm giải Lịch Sử 7 Bài 20 sách mới hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Lịch Sử 7 cả ba sách hay khác:

Lưu trữ: Tóm tắt lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (sách cũ)

I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT

1.1. Tổ chức bộ máy chính quyền

– Lê Lợi lê ngôi hoàng đế, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới.

* Ở Trung ương:

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Đứng đầu là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành.

– Bãi bỏ một số chức quan cao cấp: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần, 6 bộ và các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

* Ở địa phương:

– Thời Lê Thái Tổ: chia cả nước làm 5 đạo.

– Thời Lê Thánh Tông: 13 đạo thừa tuyên.

   + Dưới đạo là: Phủ, châu, huyện, xã.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Địa phương

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

1.2. Tổ chức quân đội

– Tổ chức theo chế độ “ Ngụ binh ư nông”.

See also  Soạn văn 6 trang 26 Kết nối tri thức | 2022 Cokovietnam

– Quân đội gồm 2 bộ phận:

   + Quân triều đình

   + Quân địa phương

– Bao gồm: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

– Được trang bị vũ khí bao gồm: đao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa pháo.

– Quân lính thường xuyên tập luyện, bố trí quân đội phòng thủ biên giới.

1.3. Luật pháp:

– Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành luật Hồng Đức.

– Nội dung:

   + Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

   + Bảo vệ quyền lợi của g/c thống trị.

   + Bảo vệ chủ quyền quốc gia.

   + Khuyến khích phát triển kinh tế.

   + Giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

   + Bảo vệ phụ nữ.

II – TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Kinh tế

a. Nông nghiệp:

– Vua Lê tiến hành nhiều biện pháp để khội phục và phát triển nông nghiệp.

   + Cho quân lính về quê sản xuất.

   + Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

   + Đặt ra các chức quan lo sản xuất nông nghiệp : Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

   + Thực hiện phép quân điền, bảo vệ sức kéo nông nghiệp.

   + Chú trọng công tác thủy lợi.

→ SX nông nghiệp được phục hồi và phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện.

b. Công thương nghiệp

– Phát triển nhiều ngành nghề thủ công truyền thống ở làng xã, kinh đô Thăng Long.

– Nhiều làng nghề thủ công chuyên nghiệp ra đời.

– Các xưởng thủ công nhà nước gọi là cục Bách tác, chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền,..

– Nghề khai mỏ được đẩy mạnh.

→ TCN phát triển.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

c. Thương nghiệp

   + Trong nước: khuyến khích lập chợ, họp chợ.

   + Ngoại thương: buôn bán với nước ngoài được duy trì, tuy nhiên được kiểm soát chặt chẽ.

→ Kinh tế: ổn định, phát triển hưng thịnh.

1.2. Xã hội

– Giai cấp địa chủ: Nhiều ruộng đất, nắm chính quyền.

– Giai cấp nông dân: Ít ruộng đất, cày thuê cho địa chủ, nộp tô, phải đi phục dịch cho nhà nước.

See also  Hóa 10 Bài 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | 2022 Cokovietnam

– Các tầng lớp khác: phải nộp thuế cho nhà nước.

– Nô tì là tầng lớp thấp hèn nhất.

III – TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC

1.1. Tình hình giáo dục và khoa cử

– Cho dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học.

– Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho.

– Tổ chức thi cử chặt chẽ qua 3 kì thi : Hương, Hội, Đình.

– Thời Lê tổ chức thi được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

– Dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám để khắc tên Tiến sĩ.

→ Quy củ, chặt chẽ, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

1.2. Văn học, khoa học, nghệ thuật

a. Văn học

– Văn học chữ Hán tiếp tục phát triển và chiếm ưu thế với nhiều tác phẩm nổi tiếng : Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,..

– Văn học chữ Nôm phát triển.

→ Nội dung : thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

b. Khoa học

– Sử học : Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, ..

– Địa lí : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chi, An Nam hình thắng đồ,..

– Y học : Bản thảo thực vật toát yếu.

– Toán học : Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

c. Nghệ thuật

– Nghệ thuật sân khấu : chèo, tuồng, ca hát được phục hồi và phát triển.

– Nghệ thuật điêu khắc đặc sắc, kĩ thuật điêu luyện : Cung điện Lam Kinh, Bia Vĩnh Lăng,…

IV. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC

1.1. Nguyễn Trãi (1380 – 1442)

– Là nhà chính trị quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

– Có nhiều tác phẩm giá trị: Bình Ngô sách, Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập…

– Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại, cuộc đời ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 20 Chân trời sáng tạo, Cánh diều

1.2. Lê Thánh Tông (1442 – 1497)

– Là vị vua anh minh, tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, chính trị, quân sự và thơ văn.

See also  30 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 7 Học kì 1 năm 2023 có đáp án | 2022 Cokovietnam

– Sáng lập ra Hội Tao đàn và làm chủ soái.

– Ông có nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh uyển cửu ca, Châu cơ thắng thưởng, Hồng Đức quốc âm thi tập…

– Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc sâu sắc.

1.3. Ngô Sỹ Liên (Thế kỷ XV)

– Là nhà sử học nổi tiếng ở thế kỷ XV.

– Đỗ tiên sĩ năm 1442, đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng

– Tác giả cuốn “Đại Việt sử kí toàn thư”.

1.4. Lương Thế Vinh ( 1442 – ?)

– Đỗ tiến sĩ năm 1463, nổi tiếng học rộng, tài cao.

– Là nhà toán học nổi tiếng thời Lê sơ

– Có nhiều công trình có giá trị như: Đại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa…

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Tủ sách VIETJACK lớp 6-8 cho phụ huynh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7 và Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nuoc-dai-viet-thoi-le-so-phan-4.jsp

Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply