Soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu (trang 68) | 2022 Cokovietnam

Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 7: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu, vô cùng hữu ích.

Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuSoạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Mời các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Soạn văn 7: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Soạn văn Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

I. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

1. Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.

Gợi ý:

Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có; những tình cảm ta sẵn có.

2. Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Gợi ý:

 • Danh từ trung tâm: tình cảm
 • Phần phụ trước: những
 • Phần phụ sau (một cụm chủ vị) : ta/ sẵn có; ta/không có
See also  Phân tích nhân vật Từ Hải hay nhất (14 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Tổng kết: Khi nói hoặc viết, có thể dùng cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ – vị (C – V), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.

II. Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

Gợi ý:

a.

Chị Ba/đến: Cụm C – V làm chủ ngữ

tôi/rất vui mừng và vững tâm: Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm động từ

b. nhân dân ta/tinh thần rất hăng hái: Cụm C – V làm vị ngữ

c. trời/sinh ra lá sen để bao bọc cốm, trời/sinh ra cốm nằm ủ trong lá sen: Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm động từ.

d. Cách mạng tháng Tám / thành công: Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm danh từ.

See also  Giải thích câu Có chí thì nên | 2022 Cokovietnam

Tổng kết: Các thành phần chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C – V.

III. Luyện tập

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

Gợi ý:

a.

 • Cụm C – V: những người chuyên môn / mới định được
 • Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm danh từ

b.

 • Cụm C – V : khuôn mặt / đầy đặn
 • Cụm C – V làm vị ngữ

c.

 • Cụm C – V: các cô gái Vòng / đỗ gánh, giở từng lớp lá sen
 • Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm danh từ

d.

 • Cụm C – V: hắn / giật mình
 • Cụm C – V làm phụ ngữ cho cụm động từ
See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply