Soạn Sử 10 trang 54 | 2022 Cokovietnam

Lịch sử 10 Bài 9 giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững kiến thức về Vương quốc Cam pu chia và Vương quốc Lào. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 10 chương 5 trang 54.

Soạn Sử 10 Bài 9 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Giải bài tập Lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Lý thuyết Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

1. Vương quốc Cam pu chia

– Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.

– Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn c ),sống ở phía bắc Cam- pu -chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.

– Thế kỉ VI đến VIII lập nước Chân Lạp.

– Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):

  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
  • Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
  • Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.
See also  TOP app cho phép bạn thử kiểu tóc trước khi cắt | 2022 Cokovietnam

– Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).

– Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

Văn hóa: rất độc đáo

– Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.

– Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.

– Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo:quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

2. Vương quốc Lào

– Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).

– Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm

– Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang – Triệu Voi

– Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.

– Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).

– Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.

– Người Lào thích ca hát

– Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.

– Kiến trúc có Thạt Luổng.

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 trang 54

Câu 1

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Gợi ý đáp án

Thời gian

Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ VI

Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ X – thế kỉ XV

Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia

Thế kỉ XV

Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái

Thế kỉ XIX

Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

See also  Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (trang 72) | 2022 Cokovietnam

Câu 2

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Gợi ý đáp án

Thời gian

Các giai đoạn phát triển

Đầu thế kỉ XIII

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ

Thế kỉ XIV

Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang

Thế kỉ XV – XVII

Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng

Thế kỉ XVIII

Lan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

Câu 3

Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

Gợi ý đáp án

Văn hóa Cam-pu-chia

  • Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển
  • Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

Văn hóa Lào

  • Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết cảu Cam-pu-chia và Mi-an-ma
  • Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên
  • Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.
See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply