Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế | 2022 Cokovietnam

Địa 9 Bài 16 giúp các em học sinh lớp 9 biết cách vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu của một đối tượng, nhóm đối tượng nào đó.

Soạn Địa lí 9 Bài 16 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 1

Cho bảng số liệu sau đây:

Khu vực kinh tế 1991 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nông – lâm – ngư nghiệp 40,5 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
Công nghiệp – xây dựng 23,8 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5
Dịch vụ 35,7 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002:

See more articles in the category: Văn học
See also  Truyện Cô bé quàng khăn đỏ (Có file nghe MP3) | 2022 Cokovietnam

Leave a Reply