Tiếng Anh 11 Unit 5 Getting Started (trang 52, 53) | 2022 Cokovietnam

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 11 Getting Started trang 52, 53 trong Unit 5: Global warming Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 5.

Tiếng Anh 11 Unit 5 Getting Started (trang 52, 53) – Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

A presentation about global warming

1 (trang 52 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mr Quang: Good morning, class. Today’s lesson will start with Mai and Nam’s talk about some of the causes and consequences of global warming. Would you like to go first, Mai?

Mai: Yes, thank you. First, let me remind you what global warming refers to – it’s the increase in the earth’s temperature because of certain gases in the atmosphere.

Nam: Exactly. These gases are mainly produced through human activities. For example, burnt for energy, fossil fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere.

Mr Quang: But how do these gases make the earth warmer?

Mai: Well, they act like the glass in a greenhouse. Trapping too much of the sun’s heat, they stop it from escaping back into space. This makes the planet hotter and hotter.

Nam: That’s right. That’s why these heat-trapping pollutants are known as greenhouse gases, and their impact is called the greenhouse effect.

Quảng cáo

Mai: Global warming is also linked to rising sea levels. As temperatures rise, polar ice caps melt faster, adding more water to oceans. Higher sea levels can also lead to floods.

See also  Viết đoạn văn có sử dụng câu rút gọn | 2022 Cokovietnam

Nam: Each year, the consequences of global warming become more serious, and its negative impact on the environment and people gets stronger.

Mr Quang: Good job! Thank you for sharing the information.

Hướng dẫn dịch:

Thầy Quang: Chào cả lớp. Bài học hôm nay sẽ bắt đầu với cuộc nói chuyện của Mai và Nam về một số nguyên nhân và hậu quả của sự nóng lên toàn cầu. Em có muốn đi trước không, Mai?

Mai: Vâng, cảm ơn thầy. Trước tiên, hãy để tôi nhắc lại rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đề cập đến – đó là sự gia tăng nhiệt độ của trái đất do một số loại khí trong khí quyển.

Nam: Chính xác. Những khí này chủ yếu được sản xuất thông qua các hoạt động của con người. Ví dụ, bị đốt cháy để lấy năng lượng, nhiên liệu hóa thạch giải phóng một lượng lớn carbon dioxide vào khí quyển.

Mr Quang: Nhưng làm thế nào để những khí này làm cho trái đất nóng lên?

Quảng cáo

Mai: Chà, chúng hoạt động giống như kính trong nhà kính. Giữ lại quá nhiều sức nóng của mặt trời, chúng ngăn không cho nó thoát ra ngoài không gian. Điều này làm cho hành tinh ngày càng nóng hơn.

Nam: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao các chất ô nhiễm giữ nhiệt này được gọi là khí nhà kính và tác động của chúng được gọi là hiệu ứng nhà kính.

Mai: Sự nóng lên toàn cầu cũng liên quan đến mực nước biển dâng cao. Khi nhiệt độ tăng, các chỏm băng ở hai cực tan nhanh hơn, bổ sung thêm nước vào các đại dương. Mực nước biển cao hơn cũng có thể dẫn đến lũ lụt.

See also  Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn | 2022 Cokovietnam

Nam: Mỗi năm, hậu quả của sự nóng lên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn và tác động tiêu cực của nó đối với môi trường và con người ngày càng mạnh mẽ hơn.

Ông Quang: Làm tốt lắm! Cám ơn các em vì đã chia sẻ thông tin.

2 (trang 53 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the conversation again and complete the diagram, using the following phrases. (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và hoàn thành sơ đồ, sử dụng các cụm từ sau)

a. Trapping the sun‘s heat

Quảng cáo

b. Making the planet warmer

c. Producing certain gases (e.g. CO2)

d. Stopping the heat from escaping

Tiếng Anh 11 Unit 5 Getting Started (trang 52, 53) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Sản xuất một số loại khí (ví dụ: CO2)

2. Giữ nhiệt của mặt trời

3. Ngăn nhiệt thoát ra ngoài

4. Làm cho hành tinh ấm hơn

3 (trang 53 Tiếng Anh 11 Global Success): Match the words to make phrases used in 1 (Nối các từ để tạo thành các cụm từ được sử dụng trong 1)

Tiếng Anh 11 Unit 5 Getting Started (trang 52, 53) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. c     

2. e     

3. b     

4. a     

5. d

Giải thích:

1. global warming = sự nóng lên toàn cầu

2. heat-trapping pollutants = chất ô nhiễm giữ nhiệt

3. greenhouse gases = khí nhà kính

4. human activities = hoạt động của con người

5. sea levels = mực nước biển

4 (trang 53 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences with the correct verb forms from 1 (Hoàn thành các câu với các dạng động từ chính xác từ 1)

1. ______ for energy, fossil fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere.

2. ______ too much of the sun’‘s heat, greenhouse gases stop it from escaping back into space.

See also  Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn (Có đáp án) | 2022 Cokovietnam

3. As temperatures rise, polar ice caps melt faster, ______ more water to oceans.

Đáp án:

1. burnt

2. trapping

3. added

Hướng dẫn dịch:

1. Đốt cháy năng lượng, nhiên liệu hóa thạch giải phóng một lượng lớn carbon dioxide vào khí quyển.

2. Giữ lại quá nhiều nhiệt của mặt trời, khí nhà kính ngăn không cho nó thoát trở lại không gian.

3. Khi nhiệt độ tăng, các tảng băng ở hai cực tan nhanh hơn, bổ sung thêm nước vào các đại dương.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Global warming hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-being-part-of-asean.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply