Tiếng Anh 11 Unit 7 Language (trang 77, 78, 79) | 2022 Cokovietnam

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 11 Language trang 77, 78, 79 trong Unit 7: Education options for school-leavers Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7.

Tiếng Anh 11 Unit 7 Language (trang 77, 78, 79) – Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Pronunciation

1 (trang 77 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the falling or rising intonation in each of the following questions. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến ngữ điệu xuóng hoặc lên trong mỗi câu hỏi sau đây)

Bài nghe:

1. Did anyone go?

2. Is academic education important nowadays?

3. What are your plans for the future?

4. When does the course start?

Hướng dẫn dịch:

1. Có ai đi không?

2. Giáo dục học thuật ngày nay có quan trọng không?

3. Kế hoạch cho tương lai của bạn là gì?

4. Khóa học bắt đầu khi nào?

2 (trang 77 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them in pairs. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu trong những câu hỏi này, sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Sau đó thực hành nói chúng theo cặp)

Bài nghe:

1. Do you want to go to university?

2. Have you talked with your parents about your plans?

Quảng cáo

3. How much does it cost to study at university?

4. What’s your favourite subject at school?

Đáp án:

1. up

2. up

3. down

4. down

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có muốn học đại học không?

2. Bạn đã nói chuyện với bố mẹ về kế hoạch của mình chưa?

3. Chi phí học đại học là bao nhiêu?

4. Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì?

Vocabulary

Completing your education

1 (trang 78 Tiếng Anh 11 Global Success): Match the words and phrase with their meanings. (Nối các từ và cụm từ với ý nghĩa của chúng)

Quảng cáo

1. school-leaver (n)

a. education at a college or university

2. vocational education (np)

b. the act of completing a university degree or a course of study

3. higher education (n)

c. a person who has just left school

4. qualification (n)

d. education that prepares students for work in a specific trade

5. graduation (n)

e. an official record showing that you have finished a training course or have the necessary skills, etc

See also  Tải Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 | 2022 Cokovietnam

Đáp án:

1. C   

2. D   

3. A   

4. E   

5. B

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. học sinh rời trường (n) – c. một người vừa rời khỏi trường học

2. dạy nghề (np) – d. giáo dục chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong một ngành nghề cụ thể

3. giáo dục đại học (n) – a. giáo dục tại một trường cao đẳng hoặc đại học

4. trình độ chuyên môn (n) – e. hồ sơ chính thức cho thấy bạn đã hoàn thành khóa đào tạo hoặc có các kỹ năng cần thiết, v.v.

5. tốt nghiệp (n) – b. hành động hoàn thành bằng đại học hoặc một khóa học

2 (trang 78 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using the correct form of the words and phrase in 1. (Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các từ và cụm từ trong 1)

1. Many parents nowadays want their children to pursue ____________ at universities after leaving school.

2. He didn’t get the job he wanted because he didn‘t have the right _____________.

3. Many _____________ choose to go to university to study academic subjects.

4. More and more young people prefer ____________ because they like to learn practical skills.

5. Many young people find it hard to get a job immediately after ______________.

Đáp án:

1. higher education

2. qualifications

3. school-leavers

4. vocational education

5. graduation

 

Giải thích:

1. higher education: giáo dục đại học

2. qualifications: bằng cấp

3. school-leavers: học sinh rời trường

4. vocational education: giáo dục nghề nghiệp

5. graduation: tốt nghiệp

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay muốn con mình sau khi rời ghế nhà trường sẽ học lên cao tại các trường đại học.

2. Anh ấy không nhận được công việc mình mong muốn bởi vì anh ấy không có bằng cấp phù hợp.

3. Nhiều học sinh bỏ học chọn vào đại học để học các môn học thuật.

4. Ngày càng nhiều thanh niên thích học nghề vì họ thích học các kỹ năng thực tế.

5. Nhiều bạn trẻ khó xin việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Grammar

1 (trang 78 Tiếng Anh 11 Global Success): Find and correct the mistakes in the following sentences. (Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau)

See also  Soạn bài Từ ấy | Ngắn nhất Soạn văn 11 | 2022 Cokovietnam

1. I forgot have discussed this topic with you.

2. Had won many maths competitions helped me win a place at university.

3. Nam regretted not having choose a more interesting Course at university.

4. He was proud of had won the first place at the biology competition.

Đáp án:

1. have -> having

2. had -> having

3. choose -> chosen

4. had -> having

Giải thích:

Danh động từ hoàn thành

Danh động từ hoàn thành (have done) luôn đề cập đến thời điểm trước thời điểm đó của động từ trong mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động đã được hoàn thành trong quá khứ.

Nó có thể được sử dụng như:

• chủ ngữ của câu.

• tân ngữ sau một số động từ, e.g. thừa nhận, từ chối, quên, đề cập đến, hối tiếc và nhớ hoặc sau giới từ.

Phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành có dạng giống như danh động từ hoàn hảo, ví dụ: đã hỏi, đã nghiên cứu.

Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để:

• diễn tả một hành động xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính.

• nói về lý do của hành động trong mệnh đề chính.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi quên đã thảo luận chủ đề này với bạn.

2. Giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi toán đã giúp tôi giành được một suất vào đại học.

3. Nam hối hận vì đã không chọn một khóa học thú vị hơn ở trường đại học.

4. Anh ấy tự hào vì đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi sinh học.

2 (trang 79 Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite these sentences using perfect participle clauses. (Viết lại những câu này sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành)

1. After we listened to an introduction to the course, we asked some questions.

-> _________, we asked some questions.

2. He failed the university entrance exams, then he decided to train to become a car mechanic.

-> _________, he decided to train to become a car mechanic.

3. His brother had not studied hard enough, so he failed the exams.

-> _________, his brother failed the exams.

4. After I answered the job interview questions, I was asked to prepare a short presentation.

-> _________, I was asked to prepare a short presentation.

Đáp án:

1. Having listened to an introduction about the course

See also  Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 | 2022 Cokovietnam

2. Having studied the available courses carefully

3. Not having studied enough

4. Having answered the job interview questions

Hướng dẫn dịch:

1. Sau khi nghe giới thiệu về khóa học, chúng tôi đặt một số câu hỏi.

2. Thi trượt đại học, anh quyết định học nghề sửa xe.

3. Không học hành chăm chỉ, anh trai của anh ấy đã trượt kỳ thi.

4. Sau khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc, tôi được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn.

3 (trang 79 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Make sentences, using perfect gerunds and perfect participle clauses. (Làm việc theo cặp. Đặt câu, sử dụng danh động từ hoàn thành và mệnh đề phân từ hoàn thành)

Gợi ý:

1. Having learned how to cook, he enjoys making new dishes for his friends.

2. Having visited Paris before, I am not planning to go there on this trip.

3. Having finished the book, she decided to write a review of it.

Hướng dẫn dịch:

1. Sau khi học nấu ăn, anh ấy thích làm những món ăn mới cho bạn bè.

2. Đã từng đến thăm Paris trước đây, tôi không định đến đó trong chuyến đi này.

3. Sau khi đọc xong cuốn sách, cô ấy quyết định viết một bài bình luận về nó.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-further-education.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply