Tổng hợp các bài Toán hình học lớp 4 (Có đáp án) | 2022 Cokovietnam

Tổng hợp các bài Toán hình học lớp 4 Có đáp án chi tiết là tài liệu nhằm giúp quý thầy cô và quý phụ huynh hướng dẫn các em học sinh cách giải các dạng bài tập hình học trong chương trình học lớp 4.

Thông qua bộ tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn hình học lớp 4 một cách bài bản và chi tiết nhất nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 và các bài kiểm tra trên lớp. Sau đây, mời quý phụ huynh cùng quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Bài tập hình học lớp 4

Câu 1: Cho hình thoi ABCD. Biết AC = 24cm và độ dài đường chéo BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Trả lời: Diện tích hình thoi ABCD là … cm2.

A. 348

B. 192

C. 129

D. 384

Câu 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 100m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó.

Trả lời: Diện tích khu vườn là …….. m2. (600)

Câu 3: Tính diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 5/9 cm và 3/5 cm.

Trả lời: Diện tích hình thoi là …… cm2. (1/6)

(Viết kết quả là phân số tối giản)

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 30m. Người ta trồng khoai lang trên thửa ruộng đó, trung bình 100m2 thu hoạch được 200kg khoai lang. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ khoai lang?

Trả lời: Thu hoạch được …… tạ khoai lang. (36)

Câu 5: Một hình vuông lớn được ghép bởi hai hình vuông và hai hình chữ nhật (như hình vẽ). Tính diện tích hình vuông lớn nhất.

Tổng hợp bài Toán hình học lớp 4

Trả lời: Diện tích là …… cm2. (81)

Câu 6: Một hình bình hành có độ dài hai cạnh liền kề nhau là 5/6 m và 2m. Chu vi hình bình hành đó là …….. m. (17/3)

(Viết kết quả là phân số tối giản)

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3m, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:

Tổng hợp bài Toán hình học lớp 4

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 16m và có chu vi bằng chu vi một hình vuông cạnh 24m. Chiều dài của hình chữ nhật đó là …….. m. (32)

Câu 9: Mảnh vườn nhà em hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, diện tích mảnh vườn đó là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

See also  Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia (13 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đó là …… cm2. (60)

Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1m. Chu vi hình chữ nhật đó là …….. cm. (440)

Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 60cm và chiều dài hơn chiều rộng 18cm.

Hình vuông MNPQ có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Chu vi của hình vuông MNPQ là:

A. 48cm2

B. 60cm2

C. 60cm

D. 48cm

Câu 12: Quan sát hình vẽ.

Tổng hợp bài Toán hình học lớp 4

Chu vi của hình bình hành BECD lớn hơn chu vi hình chữ nhật ABCD là ….. cm. (8)

Câu 13: Một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy là 32cm, chiều cao là 2dm. Tính diện tích hình bình hành.

Trả lời: Diện tích hình bình hành là … cm2.

A. 320

B. 64

C. 32

D. 640

Câu 14: Chu vi của một hình chữ nhật bằng 160cm. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 12cm.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ………. cm2. (1564)

Câu 15: Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn.

Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ là …….. cm2. (27)

Câu 16: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 93cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là …….. cm2. (867)

Câu 17: Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 1692cm2, chiều rộng là 36cm. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Trả lời: Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là … cm2.

A. 83

B. 47

C. 322

D. 166

Câu 18: Một cái sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên phải 3m và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2. Tính diện tích cái sân ban đầu.

Trả lời: Diện tích cái sân ban đầu là ……. m2. (225)

Câu 19: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468cm2. Biết nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là …… cm. (88)

Câu 20: Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng bằng \frac{1}{3}chiều dài. Hỏi diện tích cánh đồng bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

Trả lời: Diện tích cánh đồng là …… km2. (12)

Câu 21: Hình bình hành có độ dài đáy 8m và chiều cao 7m 5dm. Tính diện tích hình bình hành đó theo mét vuông.

See also  Giải GDCD 9: Bảo vệ hòa bình | 2022 Cokovietnam

Trả lời: Diện tích hình bình hành đó là ………. m2. (60)

Câu 22: Có hai mảnh đất hình vuông. Mảnh thứ hai có cạnh gấp đôi mảnh thứ nhất. Mảnh thứ nhất có diện tích 40m2. Hỏi mảnh thứ hai có diện tích bao nhiêu mét vuông?

A 120m2

B. 80m2

C. 160m2 

D. 200m2

Câu 23: Diện tích hình bình hành ABCD hơn diện tích hình bình hành CDEF là:

Bài tập hình học lớp 4

A. 638cm2

B. 406cm2

C. 232cm2

D. 174cm2 

Câu 24: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 8dm 7cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Trả lời: Diện tích mảnh bìa hình bình hành là ………. cm2. (2523)

Câu 25: Một hình bình hành có diện tích 48dm2. Độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao tương ứng. Tính chiều cao hình bình hành đó. Biết số đo chiều cao và độ dài đáy là các số tự nhiên và cùng đơn vị đo là đề-xi-mét.

Trả lời: Chiều cao của hình bình hành đó là ……dm. (4)

Câu 26: Cho một hình vuông có chu vi bằng 204dm. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu đề – xi – mét vuông?

Trả lời: Diện tích hình vuông đó là … dm2.

A. 41616

B. 2601

C. 816

D. 10044

Câu 27: Hỏi nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 4 lần thì diện tích hình vuông đó giảm đi bao nhiêu lần?

Trả lời: Diện tích hình vuông đó giảm đi … lần.

A. 2

B. 16

C. 4

D. 8

Câu 28: Một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 7m và tăng chiều rộng 7m thì ta được một hình vuông có chu vi bằng 180m. Tính diện tích hình chữ nhật

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ……… m2. (1976)

Câu 29: Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó, cần số viên gạch là … viên.

A. 300

B. 600

C. 500

D. 60

Câu 30: Nếu chiều dài của một hình chữ nhật tăng lên gấp 3 lần, chiều rộng tăng lên gấp 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần?

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó tăng lên ……. lần. (6)

Câu 31: Hỏi nếu chiều dài của một hình chữ nhật tăng lên gấp 6 lần, chiều rộng giảm đi một nửa thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần?

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó tăng lên ….. lần. (3)

Câu 32: Bác Năm trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m. Cứ 3m2 đất bác thu được 5kg thóc. Vậy số thóc bác Năm thu được trên thửa ruộng đó là ……….. kg. (225)

See also  Soạn bài Hịch tướng sĩ (trang 55) | 2022 Cokovietnam

Câu 33: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, được đo bằng đơn vị xăng-ti-mét. Chiều rộng là số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3, được đo bằng đơn vị xăng- ti-mét. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là ……… cm2. (1176)

Câu 34: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài hơn chiều rộng 50m. Người ta chia khu đất đó thành hai phần, một phần là hình vuông có cạnh là chiều rộng hình chữ nhật, phần còn lại là hình chữ nhật còn lại. Hãy tính diện tích phần đất hình chữ nhật còn lại.

Trả lời: Diện tích phần đất hình chữ nhật còn lại là ……….. m2. (2250)

Câu 35: Một miếng bìa hình vuông có cạnh 90cm, người ta cắt đi 4 hình vuông nhỏ ở bốn góc, mỗi hình có cạnh 20cm. Hỏi diện tích hình còn lại bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Trả lời: Diện tích hình còn lại là ……… dm2. (65)

Câu 36: Một hình chữ nhật có chu vi là 162cm. Nếu tăng chiều rộng lên 7cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ……… cm2. (1628)

Câu 37: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………m2. (507)

Câu 38: Một hình chữ nhật có chu vi là 204m. Nếu bớt chiều dài 6m, thêm vào chiều rộng 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ………… m2. (2552)

Câu 39: Tìm diện tích hình vuông, biết rằng nếu mở rộng hình vuông về bên phải 4cm thì diện tích tăng thêm 36cm2.

Trả lời: Diện tích hình vuông là ………. cm2. (81)

Câu 40: Một hình chữ nhật có chu vi 798m. Tính diện tích hình chữ nhật đó, biết số đo chiều dài và chiều rộng là hai số tự nhiên liên tiếp đo bằng mét.

Tài liệu vẫn còn tiếp, mời các bạn tải về để xem nội dung chi tiết.

Để tham khảo thêm giáo án điện tử các môn học lớp 4, thầy cô giáo có thể truy cập Download.vn để tham khảo. Bên cạnh giáo án các môn học lớp 4, còn có các đề thi học kì, đề kiểm tra và các dạng bài tập Toán, Tiếng Việt lớp 4.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply