Unit 3 Lớp 8 Communication | 2022 Cokovietnam

Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới để chuẩn bị bài học Peoples of Viet Nam trước khi đến lớp.

Communication Unit 3 lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK tiếng Anh 8 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt Anh 8 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Communication Unit 3 lớp 8

1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questions.

Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

Đáp án

Hướng dẫn dịch

1 – Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

2 – Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

3 – Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

See also  Soạn Tuyên ngôn Độc lập (trang 38) | 2022 Cokovietnam

4 – Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

5 – Người Laha hầu hết sống ở đâu?

6 – Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic group in the correct boxes. Can you add more?

Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?

Đáp án

– Northwest region

Viet, Hmong, Lao

– Northeast region

Viet, Hmong, Nung, Tay

– Red River Delta

Viet

– The Central Highlands

Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang

– Mekong River Delta

Viet, Cham, Khmer

3. Choose one group and talk about them. Chọn một nhóm và nói về họ.

Gợi ý 1

The Tay is an ethic group of Vietnam living primarily in the north mountainous region such as: Cao Bang, Lang Son, Tuyen Quang,… They speak a language that called Tay-Thai language. The Tay have a way of assembling into villages, each village has from 15 to 20 rooftops. In terms of costumes, they are known for their familiar indigo colors, materials made from self-woven cotton, indigo dye, hardly embroidered or decorated. The art of the Tay is famous for its 3-stringed feminine. When the vocals resound in combination with the bustling melody, the sound of the music rattles all like blending into each of the keys and tones to attract everyone.

See also  Soạn bài Lão Hạc (ngắn gọn và đầy đủ) | 2022 Cokovietnam

Gợi ý 2: 

The Kinh has the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also, their kinds of food are varied from the North to the South too. The Kinh live by farming. They grow rice in the fields or breed on the farms. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized as the cultural heritage by UNESCO and it has also become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival, etc.

Gợi ý 3

The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam’s Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes played in concert on special occasions.

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply