Unit 4 Lớp 8: Getting Started | 2022 Cokovietnam

Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting Started giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 38 để chuẩn bị bài Our customs and traditions trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 4 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting Started

Câu 1

Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Find a word/phrase that means. Tìm một từ hoặc cụm từ mà có nghĩa.

Đáp án

1 – accepted

2 – generations

3 – Spot on

4 – sharp

5 – Social

6 – Table manners

b. Tick true (T) or false (F). Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).

Đáp án

c. Answer the following questions. Trả lời các câu hỏi sau.

Đáp án

1 – Mai’s family has a custom of eating dinner at 7 p.m sharp.

2 – He is surprised.

3 – They both refer to doing something that develops over times.

4 – A custom is something accepted. A tradition is something special and is passed down through generations.

5 – They should find information about a custom or tradition.

d. Find the sentences in the conversation and fill in the missing words. Tìm các câu sau trong bài hội thoại và điền các từ còn thiếu.

See also  Kể về gia đình em (36 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Đáp án

1 – have to; 2 – should;

Hướng dẫn dịch

Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ học về những phong tục và truyền thống. Các em có nghĩ chúng giống nhau không?

Mi: Em nghĩ chúng khác nhau. Nhưng thật khó để giải thích như thế nào.
Nick: Theo ý em, một phong tục là cái gì đó mà trở thành một cách làm điều được chấp nhận. Và một truyền thống là điều gì đó mà chúng ta làm thật đặc biệt và được truyền qua nhiều thế hệ.

Giáo viên: Đúng vậy, chính xác! Hãy cho cô một ví dụ về phong tục nào!

Mai: Gia đình em có phong tục ăn tối lúc 7 giờ đúng.

Giáo viên: Thật à?

Mai: Vâng, gia đình em phải có mặt vào bàn ăn đúng giờ.

Giáo viên: Thật thú vị! Vậy một truyền thống thì như thế nào vậy Phong?

Phong: Chúng em có một truyền thống gia đình là thăm viếng chùa vào ngày đầu tháng Âm Lịch.

Nick: Cậu đùa à?

Phong: Không. Chúng mình phải theo truyền thống đó quá nhiều thế hệ đấy.

Giáo viên: Các em đã đề cập đến gia đình, nhưng còn phong tục và truyền thống xã hội thì sao Nick?

Nick: À, ở Anh có nhiều phong tục về phép tắc ăn uống. Ví dụ, chúng em phải dùng dao và nĩa vào bữa tối. Sau đó có truyền thống của người Anh là dùng trà chiều lúc 4 giờ.

Giáo viên: Nghe dễ thương thật! Bây giờ, bài tập về nhà, các em nên tìm thông tin về một phong tục và truyền thống. Các em sẽ làm một bài thuyết trình ngắn vào tuần tới…

See also  Đề thi học kì 1 Lý 11 năm 2021 (4 đề) | 2022 Cokovietnam

Câu 2

a. Match the pictures with the customs and traditions in the box. Nối những bức hình với phong tục và truyền thống trong khung.

Đáp án

1 – g. smiling to accept a compliment

2 – c. worshipping ancestor

3 – f. wrapping gifts in colourful paper

4 – h. having lunch together on the second day of Tet

5 – e. placing the chopsticks on top of the rice bowl when finishing a meal

6 – a. children in the family standing in a row to greet guests

7- b. wearing ao dai on special occasions

8 – d. giving children lucky money at Tet

b. Write C (customs) or T (tradition) under each picture in a. In pairs, compare your answers. Viết C (phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi tranh trong phần a. Theo cặp, so sánh câu trả lời của bạn.

Đáp án

a. C b. C hoặc T c. T d. T
e. C f. C g. T h. C hoặc T

Câu 3

GAMES CUSTOM AND TRADITIONS EXPERTS Trò chơi: Chuyên gia phong tục và truyền thống

Hướng dẫn dịch

1. Làm theo nhóm nhỏ.

2. Dành 5 phút viết xuống càng nhiều phong tục và truyền thống địa phương càng tốt.

3. Trình bày danh sách của bạn cho nhóm khác.

4. Nhóm có những ý tưởng hay nhất là chuyên gia.

Gợi ý

1 – Worshipping ancestor

2 – Visiting the pagoda by the beginning of year

3 – Giving lucky money to children

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply