Unit 8 Lớp 11: Skills trang 34 | 2022 Cokovietnam

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 8 Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần reading, speaking, listening, writing trang 34→ 38 để chuẩn bị bài Our world heritage sites trước khi đến lớp.

Soạn Skills Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới trang 34→ 38. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 8 Skills lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 11 Unit 8: Skills

Reading

Câu 1

You are going to read a text about Ha Long Bay. Tick the reasons why people visit Ha Long Bay. Add other possible reasons if you can.

(Em sẽ đọc một bài viết về vịnh Hạ Long. Đánh dấu những lý do giải thích vì sao mọi người thích đến thăm vịnh Hạ Long. Bổ sung thêm những lý do khác nếu có thể.)

a. Ha Long Bay has beautiful scenery.

(Vịnh Hạ Long có phong cảnh đẹp.)

b. The climate is perfect for tourist activities throughout the year.

(Khí hậu hoàn hảo cho các hoạt động du lịch suốt cả năm.)

c. The local people are hospitable and helpful.

(Người dân địa phương rất hiếu khách và nhiệt tình)

d. It offers delicious seafood.

(Có nhiều hải sản ngon.)

e. There are various activities to suit tourists’ different tastes.

(Có nhiều hoạt động khác nhau phù hợp với sở thích của khách du lịch.)

f. The accommodation and services are of reasonable price.

( Nhà ở và dịch vụ có giá cả hợp lý.)

g. Ha Long Bay is one of the most popular tourist attractions in Vietnam

(Vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Việt Nam)

h. Cruise tours give tourists a chance to experience local culture and life on the water.

(Những chuyến đi bằng du thuyền cho du khách có cơ hội được trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương trên sông nước)

Câu 2

Read the text quickly. What is it about?

(Đọc nhanh bài đọc. Hãy cho biết bài đọc viết về chủ đề gì?)

A. Geographical features of Ha Long Bay

B. Job opportunities in Ha Long City

C. How Ha Long Bay attracts tourists

Ha Long Bay, located in Quang Ninh Province, Viet Nam, was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994. Over the years, Ha Long Bay has attracted numerous visitors who come to enjoy its breathtaking views and experience other activities.

Ha Long Bay is well-known for its beautiful scenery. With its thousands of rocks and caves emerging out of the water, Ha Long Bay has won international recognition. As visitors explore this magnificent place, there are always new surprises for them.

Cruise tours are very popular in Ha Long Bay. There are different cruise itineraries so tourists can visit many different caves, and experience the local culture and life on the water. Thus, a tour may last from several hours to a day, or even a night on board, which gives the visitors a truly superb experience.

Ha Long Bay cuisine presents another attraction for tourists. It is famous for its fresh seafood, such as crabs, prawns, and sea clams. A trip to Ha Long Bay is not complete without tasting the authentic loca! food served in many restaurants in the area.

Tourists can also do and see a lot in Ha Long Bay at a reasonable price. They can save money thanks to the availability of low-cost hotels and cruise tours. For those with more abundant travel budgets, there are also many options. They can enjoy the comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

The experiences of each visitor to Ha Long Bay vary. Some may remember waking up to a beautiful sunrise among the rocks, islets, and caves. Others may never forget their cave dinner or the breathtaking view from a mountain top overlooking the bay. However, they will all be left with the unforgettable memories of their Ha Long Bay tour.

Gợi ý đáp án

Đáp án: C

Câu 3

Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided.

(Tìm những từ trong bài đọc có nghĩa bên dưới. Viết những từ đó vào những khoảng trống cho sẵn)

Gợi ý đáp án

1. islets

2. breathtaking

3. cuisine

4. magnificient

5. abundant

Câu 4

Read the text carefully. Answer the following questions.

(Đọc kỹ bài đọc. Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

Gợi ý đáp án

1. When was Ha Long Bay recognised as a World Heritage Site?

( Khi nào vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thế giới?)

=> In 1994. (Vào năm 1994)

2. What can visitors do on a Ha Long Bay cruise tour?

(Khách du lịch có thể làm gì trong chuyến đi du lịch vịnh Hạ Long?)

=> They can visit different caves, and experience the local culture and life on the water.

(Họ có thể thăm những hang động khác nhau, và trải nghiệm văn hoá địa phương và cuộc sống trên mặt nước.)

3. What type of food is Ha Long Bay famous for?

(Loại thức ăn nào ở Vịnh Hạ Long nổi tiếng?)

=> It’s famous for its fresh seafood, such as crabs, prawns, and sea clams.

(Nó nổi tiếng với hải sản tươi sống, chẳng hạn như cua, tôm, và ngao biển.)

4. Is it possible for people to visit Ha Long Bay on a low budget? Why /Why not?

(Có thể cho mọi người đến thăm Vịnh Hạ Long với ngân sách thấp? Tại sao / tại sao không?)

=> Yes. Because Ha Long Bay offers lots of things at a reasonable price.

(Có. Bởi vì vịnh Hạ Long có rất nhiều thứ ở một mức giá hợp lý.)

5. What is available for people on a high budget?

(Những gì có sẵn cho những người có ngân sách cao?)

=> These people can enjoy the comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

(Những người này có thể tận hưởng sự thoải mái và sang trọng của các khách sạn năm sao và các tàu du lịch sang trọng.)

6. What are some of the unforgettable experiences mentioned?

(Một số kinh nghiệm không thể nào quên được nhắc đến?)

=> Some may wake up to a beautiful sunrise among the rocks, islets and caves; others may enjoy the cave dinner or the breathtaking view from a mountain top overlooking the bay.

(Một số có thể thức dậy ngắm mặt trời mọc đẹp trong số hòn đảo và hang động; những người khác có thể thưởng thức bữa ăn tối hang động hoặc ngắm cảnh từ một ngọn núi nhìn ra vịnh.)

Câu 5

Discuss with partner.

(Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Gợi ý đáp án

Would you like to spend your holiday in Ha Long Bay? Why / why not?

(Em có thích đi nghỉ ở vịnh Hạ Long không? Tại sao có / tại sao không?)

=> I want to spend my holiday in Ha Long Bay because it does live up all my expectations for an ideal vacation. It has breathtaking sceneries, beautiful beaches, and delicious foods. Moreover, everything comes at a very reasonable price so I can save money.

(Tôi muốn dành kỳ nghỉ ở Vịnh Hạ Long bởi vì nơi đây đáp ứng mọi mong đợi của tôi cho một kỳ nghỉ lý tưởng. Nó có một khung cảnh đẹp tuyệt vời, những bãi biểu xinh đẹp và đồ ăn ngon. Hơn thế nữa mọi thứ ở đây đều có giá cả rất phải chăng nên tôi có thể tiết kiệm được tiền.)

Speaking

Câu 1

Read the information about some attactions in Hue. Work in pairs. Choose one place in Hue you would like to visit. Tell your partner about it.

(Đọc thông tin về một số điểm du lịch ở Huế. Làm bài tập theo cặp. Chọn một địa danh ở Huế mà em muốn đi thăm. Nói với bạn ngồi bên cạnh về điều này)

Gợi ý đáp án

I would like to visit Tu Duc’s Tomb because I am quite fascinated by the nice description of it. The tomb is set in a poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. I know that the King was also a poet. He wanted to crcate a romantic landscape around him, so that he could enjoy sightseeing and making poem. Visitors who come here often have strong impression on Xung Khiem Ta, built on the lake and often surrounded by the pink lotus in summer. That’s why many travel bloggers have written beautiful words for the tomb.

Tạm dịch:

Tôi muốn ghé thăm Lăng mộ vua Tự Đức vì tôi khá thích thú vẻ đẹp của nó. Ngôi mộ được đặt trong khung cảnh thơ mộng của một khu rừng thông và một hồ tuyệt đẹp. Tôi biết rằng nhà vua cũng là một nhà thơ. Ông muốn che dấu một cảnh quan lãng mạn xung quanh Ông, để Ông có thể thưởng thức tham quan và làm thơ. Du khách đến đây thường có ấn tượng mạnh mẽ về Xung Khiêm Tạ, được xây dựng trên hồ và thường được bao quanh bởi hoa sen hồng vào mùa hè. Đó là lý do tại sao nhiều blogger du lịch đã viết những từ đẹp cho ngôi mộ.

Câu 2

Work in groups. Imagine that you have one day to explore Hue. Which attractions would you visit? Discuss and decide on two places you all want to see. Use the phrases below.

(Thực hành nói theo nhóm. Hãy hình dung em có một ngày đến Huế để khám phá thành phố. Em sẽ đi thăm những điểm du lịch nào? Thảo luận và quyết định hai nơi em muốn tới. Sử dụng các cụm từ cho sẵn bên duới.)

Gợi ý đáp án

A: Well, there are a lot of things to see in Hue, but we’ll only have a day there. Which attractions do you think we should visit?

B: Let’s go to Minh Mang’s Tomb. This majestic tomb is situated in a sublime forest on the west bank of the Huong River, about 12km from the city centre. It is renowned for its architecture. We can go there by boat. By the way, we could see the best views along the Huong River.

C: It sounds great! I’m thinking about one more attraction. Why don’t we visit Thien Mu Pagoda? It is a sacred place in Hue, and I think it would be a good chance for us to say prayers for the ones we love. The pagoda is on the same route. On the way of going back to the city, we can visit the pagoda.

A: It wouldn’t be better. I hope we can have a nice time in Hue.

Câu 3

Work in groups. Choose a cultural or natural site you think your class would like to explore. What can you see and do there? Present your group’s ideas to the class.

(Thực hành nói theo nhóm. Chọn một địa danh văn hoá hay thiên nhiên mà em nghĩ là cả lớp sẽ hứng thú khám phá. Em sẽ xem những gì và làm gì ở đó. Trình bày ý tưởng của nhóm trước cả lớp.)

Gợi ý đáp án

Hi everyone, we suggest we go to the Huong pagoda. First of all, this destination is quite near our school so I think it’s very convenient for us. Secondly, there are lots of things here we can explore. We can see the high mountains and find out some interesting secrets while climbing to the top. Besides, we can also enjoy ancient architecture and enjoy the fresh air as well as peaceful life. The river here is also famous to tourists. We can sailor here and explore a system of caves, which are so mysterious and breathtaking. How do you think about this idea? Would you like to make a trip to Huong pagoda?

Thanks for listening.

Listening

Phong Nha – Ke Bang National Park (Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng)

Câu 1

You are going to listen to a radio programme about Phong Nha – Kc Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it.

(Em sắp nghe một chương trình phát thanh về Phong Nha – Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

Gợi ý đáp án

This place is famous for its numerous caves. / The caves are Phong Nha – Ke Be main attraction. / Tourists can explore various caves in Phong Nha – Ke Bang.

It has forests with diverse flora and fauna.

There are a lot of underground rivers in the caves.

Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha – Ke Bang.

Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

Tạm dịch:

Nơi này nổi tiếng với nhiều hang động. / Các hang động là điểm thu hút chính của Phong Nha – Kẻ Bàng. / Khách du lịch khám phá những hang động khác nhau ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nó có rừng với hệ thực vật và động vật đa dạng.

Có rất nhiều sông ngầm trong các hang động.

Leo núi là một hoạt động phổ biến cho du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng.

Phong Nha – Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất rất lớn.

Câu 2

Match the words with the correct pictures.

(Ghép từ tương ứng với những bức tranh.)

Gợi ý đáp án

Câu 3

Listen to a nature radio programme and choose the correct answer.

(Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng)

Gợi ý đáp án

Why was Phong Nha – Ke Bang recognized as a World Heritage Site?

(Tại sao Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thế Giới?)

A. It has existed over tens of millions of years.

(Nó đã tồn tại hàng chục triệu năm)

B. It has distinctive flora and fauna.

(Nó có hệ thực vật và động vật đặc biệt)

C. It is a significant geological site.

(Đây là một địa điểm địa chất quan trọng)

=> Đáp án C

Audio Script:

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I’ll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central of Quang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha – Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth’s geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a result, tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It’d be worthwhile exploring its caves and grottos and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don’t forget to tune in tomorrow at the same time.

Câu 4

Listen again and complete the sentences with no more than three words.

(Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)

Gợi ý đáp án

1. 500 km south

2. geological museum

3. mountains

4. rivers and streams

5. in the world

6. mountain climbing

Câu 5

Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi dưới đây)

Gợi ý đáp án

What will you do in Phong Nha Ke Bang if you have a chance to visit it?

(Bạn sẽ làm gì ở động Phong Nha Kẻ Bảng nếu bạn có cơ hội ghé thăm nơi đây?)

=> If I have a chance to visit Phong Nha Ke Bang, I will take time to explore popular caves such as Paradise Cave and Dark Cave as well as visit Phong Nha National Park.

(Nếu có cơ hội được ghé thăm Phong Nha Kẻ Bàng, tôi sẽ dành thời gian khám phá các hang động nổi tiếng ở đây như là Động thiên đường, Động tối và ghé thăm vườn quốc gia Phong Nha)

Writing

Câu 1

Ask and answer the questions below.

(Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

Gợi ý đáp án

1. What do you know about Trang An Scenic Landscape Complex?

(Bạn biết gì về Quần thể Danh thắng Tràng An)

=> Trang An Scenic Landscape Complex is located in Ninh Binh Province and is called as a “Ha Long Bay on land” with numerous caves, mountains, and historic relics.

(Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình và được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền với nhiều hang động, những dãy núi, và những khu di tích lịch sử)

2. Have you been there? If so, what did you see there? If not, what do you think visitors can see there?

(Bạn đã đến đó chưa? Nếu đến rồi bạn đã thấy gì ở đó? Nếu chưa, thì bạn nghĩ du khách có thể tham quan những gì khi đến đó?)

=> I have never been there. I think visitors can enjoy the ancient architecture and explore the caves and rivers here.

(Tôi chưa từng đến đây. Tôi nghĩ du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cố và khám phá các hang động và sông ở đó.)

Câu 2

Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site.

(Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

Gợi ý đáp án

Cultural value (in any order): c, d

Natural beauty: a, b

Geological value: b

Preservation of heritage: e

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

• Cultural value

c. Home to many temples, pagodas, and places of worship.

d. Archaeological discoveries of human activity dating back almost 30,000 years.

• Natural beauty

a. Trang An – Tam Coc – Bich Dong natural scenic landscape and ecological site.

b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

• Geological value

b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

• Preservation of heritage

e. Home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Câu 3

Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex.

(Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.)

Gợi ý đáp án

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long-lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feature Trang An – Tam Coc – Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is an ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificent landscape of limestone ( mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

See more articles in the category: Văn học
See also  Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa hay nhất (11 mẫu) | 2022 Cokovietnam

Leave a Reply