Unit 8 Lớp 8: Communication | 2022 Cokovietnam

Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 21 để chuẩn bị bài English speaking countries trước khi đến lớp.

Soạn Unit 8 lớp 8 Communication được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Communication Unit 8 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Anh 8 Unit 8: Communication

Câu 1

Do the quiz and choose … (Giải câu đố và chọn câu trả lời đúng.)

Gợi ý:

1. C 2. A 3. C 4. B 5. B
6. B 7. C 8. A 9. A 10. A

Hướng dẫn dịch:

1. ………… đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, …………. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc
B. Canada
C. Mĩ
D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là ……………….. .

A. Canada
B. Thủ đô Washington
C. Wellington
D. Ottawa

4. ………….. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada
B. Mĩ
C. Vương quốc Anh
D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở …………

See also  Phân tích nhân vật Thị trong Vợ nhặt (19 Mẫu) | 2022 Cokovietnam

A. Wales
B. Canada
C. Anh
D. Úc

6. …………… gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ
B. Canada
C. New Zealand
D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân
B. chạm trán
C. chạm mũi
D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ……………

A. đàn ông Scotland
B. người Maori ở New Zealand
C. người Mĩ
D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ………… là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi
B. gấu túi
C. thỏ
D. đà điểu

10. ……………. nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar
B. Quảng trường Thời đại
C. Tháp SkyD. Khối đá Ayers

Câu 2

Write the names of the … (Viết tên của các quốc gia bên cạnh các thông tin sau.)

Thông tin Quốc gia
1. Nó có 50 bang. Mỹ
2. Nó có dân số ít nhất. New Zealand
3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Vương quốc Anh
4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực. Canada
5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa. Úc

Câu 3

GAME: HOW MUCH DO YOU KNOW … (Trò chơi: Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country … (Thực hành theo nhóm. Chọn một quốc gia và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Chuẩn bị một bài giói thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói ra tên quốc gia.)

See also  Soạn văn 6 trang 114 Kết nối tri thức | 2022 Cokovietnam

– This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the 3rd big square in the world. Its capital is Beijing.

=> China

– This country is the biggest country in South America. It is the largest country to have Portuguese as an official language. It’s capital is Brasilia.

=> Brazil

Hướng dẫn dịch:

Đây là một quốc gia Bắc Á. Nó có dân số lớn nhắt thế giới. Nó có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô cùa nó là Bắc Kinh.

Đây là quốc gia lớn nhất Nam Mĩ. Nó là quốc gia có tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Brasilia.

b. Each group then presents their introduction … (Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu trước lớp. Lớp sẽ….)

Gợi ý:

Good moring teacher and friends,

Today our group want to introduction about a neighbor country of our country. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. This country has a massive construction called the Great Wall, one of the five wonders of the world. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

See also  Vùng biển Việt Nam - Soạn Địa 8 | 2022 Cokovietnam

Can you guess what is this country?

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply